Pracujesz za granicą i masz rodzinę w Polsce? Pamiętaj o...
Beata Michoń
FreeImages
Podatnik.Info

Pracujesz za granicą i masz rodzinę w Polsce? Pamiętaj o rozliczeniu PIT 2019

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

    

Rozliczenie PIT 2019 w przypadku pracy za granicą

Obowiązek rozliczenia podatku w Polsce w przypadku pracy poza jej granicami mają osoby, które należą do jednej z dwóch grup:

  • w Polsce znajduje się ich centrum interesów osobistych lub gospodarczych, czyli ośrodek interesów życiowych – najczęściej rozumiany jako rodzina czy osoby bliskie,
  • przebywają w Polsce ponad 183 dni w ciągu danego roku podatkowego.

   

Zazwyczaj sposób rozliczenia PIT jest określony w umowie łączącej dwa kraje – Polskę i państwo, w którym podatnik uzyskuje dochód. Umowa ta ma na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania. W przypadku dochodów osiąganych w dwóch krajach, podatek oblicza się proporcjonalnie za pomocą skali podatkowej. Zastosowanie przy rozliczaniu PIT w takiej sytuacji znajduje też ulga abolicyjna, która zwalnia podatników z ciężaru ponoszenia dodatkowego obowiązku fiskalnego.

        

Do tej pory podatnik pracujący tylko za granicą nie musiał składać rozliczenia PIT w Polsce, jeśli nie uzyskiwał w niej żadnego dochodu. Teraz ta sytuacja ulegnie zmianie. Na razie dotyczy to tylko osób pracujących w Austrii i Słowenii, ponieważ te kraje (a także Polska, Jersey i wyspa Man) podpisały konwencję MLI odpowiednio wcześniej. W przyszłym roku rozliczenie PIT w Polsce będzie obowiązkowe także dla dochodów uzyskanych w Nowej Zelandii, Serbii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

   

Ośrodek interesów życiowych

Centrum interesów osobistych lub gospodarczych, czyli ośrodek interesów życiowych, nie zostało nigdzie wyraźnie zdefiniowane. Najczęściej za ośrodek interesów życiowych przyjmuje się po prostu rodzinę. Oznacza to, że jeśli wyemigrowałeś razem z bliskimi lub nie założyłeś w Polsce rodziny, nie musisz się martwić – rozliczenie w PIT w Polsce nie jest Twoim obowiązkiem.

    

Na razie kwestia tego, czy należy składać deklarację podatkową w Polsce, jest płynna. Eksperci mówią, że ustabilizuje się ona w ciągu najbliższych 2-3 lat, kiedy to pojawią się pierwsze wyroki sądów w niejasnych sprawach i dodatkowe rozporządzenia. W tej chwili określenie, gdzie znajduje się ośrodek interesów życiowych, jest w dużej mierze zależne od samego podatnika. Pozostają bowiem sytuacje trudne do jednoznacznego opisania, np. małżeństwa pozostające w separacji. W takich przypadkach warto gromadzić materiał dowodowy, który potwierdzi, że centrum interesów osobistych mieści się za granicą.

      

Co ważne, urzędy skarbowe mogą nakładać kary na osoby, które nie złożą w terminie zeznania podatkowego wynikającego z konwencji MLI. Grzywna, którą trzeba będzie zapłacić, jest zależna od płacy minimalnej obowiązującej w danym roku. Oznacza to, że jej wysokość będzie inna każdego roku.

    

Opłacanie składek w przypadku pracy za granicą

Konieczność rozliczenia PIT 2019 w Polsce wiąże się z obowiązkowym opłacaniem zaliczek na podatek. Na szczęście możesz spać spokojnie: aby nie wykonywać comiesięcznych przelewów do urzędu skarbowego, należy złożyć wniosek o ograniczenie poboru zaliczek przed 20.01.2019 r. (czyli terminem płatności pierwszej zaliczki). Jest jednak prawdopodobne, że Ministerstwo Finansów całkowicie zrezygnuje z tego rozwiązania i odprowadzanie zaliczek na podatek nie będzie obowiązkowe w przypadku pracy zagranicą – a to znacznie uprości rozliczenie PIT. 

  

Jak rozliczyć PIT-37 za 2018?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-37 w roku podatkowym 2019: 

    

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT lub Online już dziś

   

Autor artykułu: Beata Michoń

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Załączniki do PIT-37 i PIT-36 za 2019 − zobacz, o czym musisz pamiętać!