Podwyższenie stawek VAT-u do 2017 roku
http://sxc.hu/
ISP Modzelewski i Wspólnicy

Podwyższenie stawek VAT-u do 2017 roku

W tym roku również spadną, czyli możemy wrócić do ich poziomu z 2010 r. (około 112 mld zł). Jak widać wysokość stawek nie ma istotnego wpływu na poziom wpływów z tego podatku, co oczywiście przeczy powszechnym przekonaniom na ten temat. Dodatkowo trzeba zauważyć, że są to lata wzrostu gospodarczego, czyli znów – kierując się oficjalną poprawnością – wpływy z tego podatku powinny rosnąć nominalnie i nawet realnie.

Początkowo dowiedzieliśmy się od wysokich urzędników resortu finansów, że w 2014 r. wracamy do starych stawek (22% i 7%). Potem – gdy opublikowano wyniki za dwa oraz trzy miesiące tego roku – mina zrzedła i ostatecznie minister finansów obwieścił, że powyższe stawki będą obowiązywać jeszcze trzy lata (do 2017 r.), czyli w okresie dostatecznie długim, aby nie miał on istotnego znaczenia praktycznego. Wiedza polityków na temat tego podatku jest dość skromna, choć dość łatwo mogliby ją uzupełnić. W Sejmie od 2011 r. leży projekt nowej ustawy o podatku od towarów i usług, który – jak widać – trafnie oceniał stan naszych finansów publicznych zakładając, że poziom stawek (23%, 8%) nie powinien w tym dziesięcioleciu ulec zmianie. Kto jednak w resorcie finansów zadałby sobie trud przeczytanie projektu liczącego wraz z uzasadnieniem kilkaset stron? To wymaga przygotowania, cierpliwości, a przede wszystkim dość skomplikowanej wiedzy przekraczającej poziom liberalnych schematów.


Warto również dodać, że zgodnie z art. 146f tej ustawy stawki mogą wzrosnąć do 24%, 9%, 6%, a nawet 25%, 10%, 7%, 7,5% i 5,5%. Zależy to od obwieszczenia resortu finansów, które ma być ogłoszone do końca maja 2013 r. na temat relacji państwowego długu publicznego do PKB za 2012 r. (czy przekroczono 55%). Wiemy już oficjalnie, że dług ten jest wyższy.


Prof. dr hab. Witold Modzelewski
Instytut Studiów Podatkowych

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 139 głosów
47%

przez telefon

65 głosów
50%

z komputera

69 głosów
1%

w oddziale w banku

1 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

4 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także