Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Podatnik sprzedał mieszkanie i zapomniał? On tak, fiskus...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Podatnik sprzedał mieszkanie i zapomniał? On tak, fiskus przypomni sobie o tym tuż przed upływem terminu przedawnienia

Najczęściej PIT m. in. z tytułu osiągnięcia przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości kupionej lub wybudowanej przed upływem 5 lat od daty jej sprzedaży – należy przelać na konto fiskusa. Wielu podatników o tym zapomina.

Ale nie urząd skarbowy, który lubi przypomnieć sobie o niespłaconej należności tuż przed pięcioletnim terminem przedawnienia zobowiązania podatkowego. Dlatego jeżeli w 2014 r. podatnik sprzedał dom, grunt lub mieszkanie – warto skorzystać z całkowicie darmowego programu PIT pro 2014/2015. Za jego pomocą w prosty sposób można wypełnić druk PIT-39 i nie narażać się na niedogodności ze strony fiskusa.


Kto musi wypełnić PIT-39 sprzedając nieruchomość?


Zgodnie z ustawą opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie, jeśli nie następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat – licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło kupno lub wybudowanie:

  • nieruchomości albo ich części oraz udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów.


Kiedy upływa magiczne 5 lat?


Wspominany wyżej okres 5 lat zobowiązania podatkowego liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym zbywana nieruchomość została przez podatnika zakupiona.


Przykład


Jeśli nieruchomość została nabyta w lutym 2009 r., to okres 5 lat zaczynamy liczyć od stycznia przyszłego roku - czyli od stycznia 2010 r. Okres przedawnienia zacznie więc obowiązywać po upływie daty 31 grudnia 2014 r.


Uwaga!


Sprzedaż w 2014 r. nieruchomości, która została zakupiona przed 1 stycznia 2009 roku, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.


Podatnik musi zapłacić 19 proc. podatku


PIT z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, przed upływem 5 lat od daty jej nabycia w wysokości 19 proc. osiągniętego dochodu należy zapłacić do 30 kwietnia 2015 r. Podatek dochodowy stanowi różnicę pomiędzy przychodem ze sprzedaży, a kosztami jego uzyskania. Różnica może zostać powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw majątkowych do niej.


Podatnik.info

Loading Comments