Podatek od sprzedaży działki ROD – co musisz wiedzieć?
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Podatek od sprzedaży działki ROD – co musisz wiedzieć?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Co mówi o tym prawo? Kogo dotyczy takie zobowiązanie? Jakie obowiązują zasady? Odpowiadają eksperci Podatnik.info.

Spis treści:

Podatek od sprzedaży działki ROD – co musisz wiedzieć?

Rodzinne ogródki działkowe (ROD) to niewielkie grunty służące do celów rekreacyjnych, które należą do Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub stowarzyszeń ogrodowych. Najważniejsze regulacje dotyczące tych terenów znajdują się w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 2014 poz. 40).

Zgodnie z art. 27 tej ustawy, prawo do korzystania z działki ROD nabywa się poprzez zawarcie umowy dzierżawy. Tereny te mają służyć potrzebom społeczeństw w zakresie wypoczynku, integracji rodzin, emerytów oraz osób niepełnosprawnych, a także ochronie środowiska. Umowę dzierżawy może podpisać każda osoba pełnoletnia.

Osoba nabywająca działkę otrzymuje na podstawie zawartego porozumienia prawo do użytkowania terenu przez czas nieoznaczony. Nabywca ma prawo do pobierania pożytków z dzierżawionego terenu oraz korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem. Przedmioty oraz rośliny znajdujące się na dzierżawionym gruncie, które zostały zakupione przez działkowca, są jego własnością.

Ustawa wprowadza również informacje dotyczące prawa do zbycia prawa do korzystania z terenu, co generuje podatek od sprzedaży działki ROD. Co ważne, mówimy w tym przypadku nie o tradycyjnej sprzedaży, a o przeniesieniu praw do gruntu. Jedynym warunkiem, który musi spełniać nowy nabywca, jest pełnoletność.

Podatek od sprzedaży działki ROD należy uregulować dopiero po podpisaniu umowy w formie dokumentu poświadczonego notarialnie i podpisanego przez obie strony. Ponadto musi być zatwierdzone przez właściciela działki, czyli jednostkę samorządu terytorialnego, Skarb Państwa lub stowarzyszenie ogrodowe.

Jeżeli działkowiec wprowadził na działce ulepszenia, przedmioty lub rośliny, które są jego własnością, ma prawo do wynagrodzenia z tego tytułu. Musi być one jednak uwzględnione w umowie. Dotyczy to także altanek ogrodowych czy budynków. Oznacza to, że podatek od sprzedaży działki ROD zależy od prawa własności do rzeczy, a nie gruntu.

Warto podkreślić, że omawiana należność może być rozumiana dwojako. W efekcie powstaje wśród podatników wątpliwość, kto płaci podatek od sprzedaży działki ROD. Najważniejsze informacje w tym obszarze prezentujemy poniżej.

Kto płaci podatek od sprzedaży działki ROD?

Sposobem na zbycie gruntów jest przeniesienie praw do działki ROD. Podatek może dotyczyć w tym przypadku wynagrodzenia, które otrzymuje osoba zbywająca. Pod tym stwierdzeniem kryje się dochód pozyskiwany w ramach poczynionych inwestycji. W takim przypadku podlega ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350).

To, czy sprzedający działkę ROD płaci podatek, zależy jednak od zawartości umowy. Jeżeli działkowiec wykaże w niej wartość równą poniesionym kosztom związanym z inwestycjami na rzecz przedmiotów, roślin czy też zabudowy, nie obowiązuje go opłacenie należności na rzecz urzędu skarbowego. Podatku nie trzeba płacić również w przypadku zawarcia umowy jako osoba fizyczna.

Jeżeli jednak sprzedający uzyskał dochód, czyli uzyskał z umowy kwotę wyższą niż wartość inwestycji przeznaczonych na ulepszenie gruntu, wówczas jest zobowiązany do uregulowania podatku. Dodatkowo obowiązek ten powstaje w przypadku zawarcia umowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Działkowiec musi zapłacić podatek od sprzedaży działki ROD według zasad zgodnych z rozliczaniem innych dochodów. Z obowiązku podatkowego zwalnia również zbycie działki w czasie 6 miesięcy od nabycia praw do niej, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik zaczął dzierżawę.

Jeżeli nastąpi przeniesienie praw do działki ROD, podatek obowiązuje również nabywcę. Kupujący podlega przepisom znajdującym się w ustawie z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959). Nowy nabywca praw do użytkowania ma obowiązek opłacenia podatku od chwili zawarcia umowy.

Co ważne, czas na zapłacenie należności wynosi 14 dni od jego sporządzenia, a nie zatwierdzenia dokumentu przez stowarzyszenie ogrodowe, jednostkę samorządu terytorialnego czy Skarb Państwa.

Do obowiązków nowego dzierżawcy należy złożenie formularz PCC–3 oraz opłacenie zobowiązania wobec urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca zamieszkania. Wysokość podatku PCC jest obliczana na podstawie wartości rynkowej przedmiotu lub praw majątkowych. Jego wartość wynosi zazwyczaj 2%.

Warto jednak podkreślić, że umowa o przeniesieniu praw do działki ROD może być objęta podatkiem w wysokości 1%. W związku z tym należy skonsultować indywidualną sytuację z przedstawicielami Urzędu Skarbowego. Oznacza to, że sprzedający może zostać zwolniony z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), ale kupujący zawsze musi uregulować podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Podatek od sprzedaży działki ROD – podsumowanie

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatku od sprzedaży działki ROD, które zostały omówione szczegółowo w artykule.

  • Rodzinne ogródki działkowe (ROD) to małe grunty służące do rekreacji, należące do Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub stowarzyszeń ogrodowych. Regulacje dotyczące ROD określa ustawa z 13 grudnia 2013 roku.
  • Prawo do działki ROD nabywa się przez umowę dzierżawy, która pozwala na korzystanie z gruntu na nieokreślony czas. Użytkownik ma prawo do zbierania plonów i korzystania z działki zgodnie z przeznaczeniem.
  • Podatek od sprzedaży działki ROD wynika z przeniesienia praw do użytkowania gruntu, a nie z tradycyjnej sprzedaży. Opłatę należy uregulować po podpisaniu notarialnie poświadczonej umowy, która musi być zatwierdzona przez właściciela działki.
  • Jeśli działkowiec dokonał inwestycji na działce (np. altanki, rośliny), a wartość przeniesienia praw uwzględniona w umowie jej nie przekracza, wówczas nie powstaje obowiązek podatkowy.
  • Jeżeli sprzedający osiągnie dochód wyższy niż wartość inwestycji, musi zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych.
  • Nowy nabywca działki ROD musi opłacić podatek PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych) w wysokości zazwyczaj 2% wartości rynkowej, chyba że przepisy przewidują inaczej. Ma 14 dni na zapłatę podatku od momentu zawarcia umowy.
  • Czy sprzedający działkę ROD płaci podatek? Sprzedaż działki w ciągu 6 miesięcy od nabycia praw może zwolnić z podatku dochodowego. Wartości inwestycji mogą również wpłynąć na zwolnienie z podatku.
  • Kupujący musi zawsze uregulować podatek PCC.

Jeżeli masz wątpliwości związane z tym, jaki i kto płaci podatek od sprzedaży działki ROD, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów. Każdy użytkownik darmowego programu Podatnik.info zyskuje możliwość zadania dowolnego pytania ekspertom z obszaru prawa podatkowego. Ponadto w okresie składania rocznych deklaracji podatkowych pomożemy Ci dopełnić formalności nawet w 5 minut – wystarczy skorzystać z jednego z trzech dostępnych rozwiązań. Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!