Podatek od psa 2023/2024 – czy za pupila zapłacimy...
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Podatek od psa 2023/2024 – czy za pupila zapłacimy więcej?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Podatek od psa – szykują się zmiany w 2024 roku

W dniu 14 lipca pojawił się komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 roku. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 i 1313) został ogłoszony wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 roku w stosunku do I półrocza 2022 roku, który wyniósł 115,0. Oznacza to wzrost cen o 15%.

Na tej podstawie wielu ekspertów zapowiadało wzrost podatków i opłat lokalnych. Podwyżki mogły więc obejmować również podatek od psa 2023/2024. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wzrost opłat może wynosić średnio nawet 15%. Przypuszczenia te zostały już oficjalnie potwierdzone przez Ministerstwo Finansów. W Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024.

Nowe stawki zostały określone na podstawie wspomnianego wyżej komunikatu Prezesa GUS. Nie powinno to dziwić, ponieważ waloryzacja odbywa się co roku. Pierwszy raz od 25 lat mamy jednak do czynienia z tak wysokim wzrostem. Obecnie inflacja maleje, ale konsekwencje wysokiego wskaźnika w ostatnich miesiącach będą odczuwane również w kolejnych latach. Wśród wielu osób pojawiają się pytania, ile będzie wynosił podatek od psa, gdzie obowiązuje. Odpowiedzi na te pytania znajdują się poniżej.

Podatek od psa 2023/2024 – ile będą wynosić?

Maksymalna stawka podatku od posiadania psa została uwzględniona w obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych i opłat lokalnych. W 2023 roku wynosiła ona 150,93 zł. Zgodnie z obowiązującym prawem, w kolejnym roku może wzrosnąć nawet o 23 zł. Właściciel psa zapłaci w 2024 roku podatek w wysokości maksymalnie 173,57 zł.

Ostateczna kwota, którą należy wpłacić z tytułu podatku od posiadania psa, zależy między innymi od jego rasy oraz wielkości. Szczegółowe kryteria wyznacza urząd gminy lub miasta. Ponadto to od urzędników na szczeblu lokalnym zależy ostateczna wysokość obowiązującej daniny. Ministerstwo Finansów wyznacza jedynie górne limity opłat.

Co ważne, jeżeli urząd gminy lub urząd miasta nie wprowadził podwyżki daniny w ubiegłym roku, obowiązująca danina może wzrosnąć o znacznie wyższą kwotę niż 23 zł.

Podatnicy mogą być więc pewni, że podatek od psa 2023/2024 nie przekroczy 173,57 zł. Niewykluczone jednak, iż będzie niższy. Każdy posiadacz pupila powinien śledzić na bieżąco oficjalne komunikaty właściwego urzędu miasta lub gminy. Należy podkreślić, że podatnik musi wpłacić podatek w obowiązującej wysokości za każdego psa. Wysokość daniny będzie więc zależała także od liczby posiadanych czworonogów.

Jeżeli pupil urodził się w połowie roku, wówczas danina będzie także niższa o połowę. Środki wpłacane w ramach podatku zasilają budżet samorządu, a następnie są przeznaczane na cele wyznaczone przez Radę Gminy. Dodatkowo warto podkreślić, że nie każdy podatnik musi uiścić opłatę z tytułu posiadania psa. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje na temat obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Czy podatek od psa jest obowiązkowy?

Opłata lokalna obowiązująca od posiadania pupila budzi wiele emocji i wątpliwości wśród podatników. Jedno z najczęściej zadawanych pytań brzmi, czy podatek od psa jest obowiązkowy. Co do zasady, powinien on być obligatoryjny dla każdego właściciela czworonoga. W rzeczywistości zależy to przede wszystkim od indywidualnej decyzji każdej gminy.

Każdy podatnik powinien więc zapoznać się z regulacjami obowiązującymi w jego regionie. Samorządy mogą ustanowić nie tylko wysokość opłaty, ale również sam fakt konieczności opłacania podatku. Warto również zwrócić uwagę, że nawet w przypadku obowiązywania podatku od psa w danej gminie można zostać objętym zwolnieniem. Podatek od psa 2023/2024 nie będzie obligatoryjny, jeżeli właściciel posiada jednego czworonoga oraz:

 • orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności i dokument potwierdzający status psa asystującego, na przykład pełniącego rolę przewodnika,
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • ukończone 65 lat i samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe.

Należy podkreślić, że zwolnienie z opłaty obowiązuje wyłącznie w przypadku właścicieli jednego pupila. Jeżeli podatnik posiada więcej psów, wówczas od każdego kolejnego należy uiścić daninę. Co ważne, dotyczy to również osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub seniorów.

Z opłaty za posiadanie psa zostają zwolnieni także członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, a także innych osób za okazaniem odpowiednich umów.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na zwolnienie z opłaty, które zostało przewidziane dla osób posiadających grunty rolne. Jeżeli podatnik opłaca podatek od użytków rolnych o powierzchni większej niż 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, wówczas daninę należy uiścić z tytułu posiadania trzeciego oraz każdego kolejnego psa. Ponadto każdy powinien zapoznać się z regulacjami na szczeblu lokalnym, ponieważ niektóre gminy wprowadzają zwolnienie z tytułu opieki nad psem ze schroniska.

Co więcej, jeżeli decyzją Rady Gminy został wprowadzony obowiązek uiszczenia daniny od posiadania psa, wówczas podatnik ma również obowiązek rejestracji pupila w urzędzie gminy.

Podsumowanie: Podatek od psa – najważniejsze informacje

Poniżej prezentujemy najistotniejsze kwestie związane z wprowadzeniem daniny dla właścicieli psów.

 • W 2024 roku maksymalna stawka podatku od psa wzrośnie nawet o 15%.
 • Danina obowiązująca w 2023 roku wynosiła 150,93 zł. W kolejnym roku może więc wzrosnąć nawet o 23 zł i wzrosnąć do 173,55 zł.
 • Podatek od psa 2023/2024 należy opłacić raz w roku i należy opłacić go za każdego posiadanego czworonoga. Jeżeli posiadasz psa od połowy roku, wówczas musisz uiścić daninę w połowie obowiązującej wysokości.
 • Jeżeli gmina nie zdecydowała się na podniesienie daniny w 2023 roku, wówczas podwyżka może być procentowo lub kwotowo wyższa, ale nadal nie będzie mogła przekroczyć 173,55 zł.
 • Czy podatek od psa jest obowiązkowy? Każdy urząd gminy lub urząd miasta podejmuje indywidualnie decyzję o wysokości daniny.
 • Podatek od psa 2023/2024 nie obowiązuje we wszystkich gminach. Podatnik powinien szukać oficjalnych rozporządzeń w tym zakresie we właściwym urzędzie. Obowiązek opłacania daniny zależy więc od miejsca zamieszkania.
 • Istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku od psa. Dotyczy to posiadaczy jednego psa w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności oraz osób, które ukończyły 65 lat i prowadzą samodzielnie gospodarstwo domowe.
 • Podatek od psa nie jest obowiązkowy również w przypadku osób odprowadzających podatek rolny od użytków rolnych o powierzchni większej niż 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy i posiadających jednego albo dwa psy. Od trzeciego i każdego kolejnego należy uregulować daninę.
 • Gminy mogą wprowadzać także dodatkowe zwolnienia. Szczegółowych informacji na ten temat należy szukać na stronach internetowych lokalnych władz lub w urzędzie.

Jeżeli masz wątpliwości, czy musisz płacić podatek od psa, możesz skorzystać z pomocy ekspertów Podatnik.info! Każda osoba pobierająca nasz darmowy program ma prawo do zadania dowolnego pytania ekspertom z zakresu księgowości, finansów lub prawa podatkowego. W okresie rozliczania deklaracji PIT oferujemy pomoc w dopełnieniu formalności. Korzystając z trzech dostępnych rozwiązań w naszym programie, możesz złożyć deklarację nawet w 5 minut. Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać, korzystając z programu Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Płaca minimalna 2025 – czy możemy spodziewać się podwyżki?