Podatek od nieruchomości – działalność gospodarcza....
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Podatek od nieruchomości – działalność gospodarcza. Co musisz wiedzieć?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Podatek od nieruchomości – działalność gospodarcza. Co powinieneś wiedzieć?

Podczas zakładania działalności gospodarczej należy podjąć decyzję o tym, w jakim miejscu będzie ona prowadzona. W zależności od decyzji wiąże się to z dodatkowymi obowiązkami. Wykorzystując własną nieruchomość do realizowania celów firmowych, musisz opłacić podatek od nieruchomości. Działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną ma znaczący wpływ na jego wysokość.

Najważniejsze informacje na ten temat znajdują się w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31). Według obowiązujących regulacji, przedmiotem opodatkowania są:

 • budynki – między innymi domy, magazyny, obiekty usługowe,
 • części budynków – lokale, mieszkania,
 • budowle – obiekty, które nie są budynkami,
 • części budowli,
 • grunty.

Podatek muszą opłacić zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, jednostki organizacyjne – w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Ponadto podatnik powinien spełniać jeden z poniższych warunków:

 • posiadanie nieruchomości lub obiektu budowlanego na własność,
 • posiadanie samoistne nieruchomości lub obiektu budowlanego,
 • użytkowanie wieczyste gruntów,
 • posiadanie nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych czy też ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W ostatnim przypadku należy wziąć pod uwagę dodatkową zasadę. Podatek obowiązuje, jeżeli posiadanie jest bez tytułu prawnego lub wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości.

Zobowiązanie wobec urzędu skarbowego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności, takie jak na przykład zakup nieruchomości. Jeżeli właściciel podejmie decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej w lokalu w ciągu roku podatkowego, wówczas podatek ulega zmianie od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym zmieniły się okoliczności.

Należy jednak zaznaczyć, że nieruchomość, w której jest założona działalność gospodarcza, nie musi być własnością firmy. Jej posiadacz musi się jednak przygotować na zmianę zobowiązania wobec urzędu skarbowego przez wzgląd na przeznaczenie. Ile wynosi stawka podatku od nieruchomości? Działalność gospodarcza prowadzona w lokalu lub budynku determinuje jej ostateczną wysokość.

Stawka podatku od nieruchomości – działalność gospodarcza

Na początku należy rozważyć, czy nieruchomość ma status budynku lub budowli. Od tego między innymi zależy obowiązująca stawka. Zgodnie z prawem, budynek jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, czyli ścian, posiada fundamenty oraz dach. Jeżeli obiekt nie spełnia tych kryteriów, stanowi budowlę.

Ostateczna wysokość podatku zależy od gminy, w której znajduje się nieruchomość. Ministerstwo Finansów ustala natomiast co roku maksymalne kwoty na podstawie danych GUS o poziomie inflacji w pierwszym półroczu. W przypadku budynków lub ich są to stawki podawane za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Jeżeli nieruchomość jest wykorzystywana do celów mieszkaniowych, wówczas nie może przekraczać 1 zł.

Ile wynosi więc stawka od podatku od nieruchomości? Działalność gospodarcza prowadzona w budynku podnosi wysokość opłaty nawet o 27,78 zł. Oznacza to, że maksymalna stawka wynosi 28,87 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. W przypadku gruntów jest równa 1,16 zł za metr kwadratowy powierzchni.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 roku, sygn. SK 39/19, o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej, majątek przedsiębiorcy, który

 • jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • jest w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą oraz
 • istnieje możliwość, chociażby jego potencjalnego wykorzystywania w prowadzonej działalności gospodarczej

powinien być uznany za związany z działalnością gospodarczą. Oznacza to, że podatnik nie musi korzystać z nieruchomości w celach firmowych, by został zobowiązany do opłacenia wyższego podatku.

Jak rozliczyć podatek od nieruchomości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza?

Wiemy już, jak prezentuje się zależność działalność gospodarcza a podatek od nieruchomości. Każdy podatnik powinien również pamiętać o formie rozliczenia zobowiązania wobec urzędu skarbowego. Zgodnie z obecnymi przepisami, jeżeli wysokość podatku przekracza kwotę 100 zł, istnieje możliwość rozłożenia zapłata na cztery raty. Należne zobowiązania należy uregulować w następujących terminach:

 • I rata – do 15 marca,
 • II rata – do 15 maja,
 • III rata – do 15 września,
 • IV rata – do 15 listopada.

Jeżeli podatnik korzysta z lokalu w celu prowadzenia działalności gospodarczej, powinien wypełnić odpowiednio deklarację na podatek od nieruchomości (DN– 1). Następnie należy dołączyć do niej dokumenty potwierdzające posiadanie obiektu budowlanego, na przykład akt własności. Całość powinna zostać dostarczona do urzędu gminy, na której terenie znajduje się nieruchomość. Co ważne, każdy podatnik może dopełnić formalności przez internet.

Podsumowanie: Podatek od nieruchomości – działalność gospodarcza prowadzona w lokalu

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje na temat zależności działalność gospodarcza a podatek od nieruchomości.

 • Każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca obiekt budowlany musi zapłacić podatek od nieruchomości. Działalność gospodarcza ma duży wpływ na jego wysokość.
 • Władze lokalne decydują o tym, ile wyniesie ostateczna stawka podatku od nieruchomości na podstawie obwieszczenia Ministerstwa Finansów o maksymalnych kwotach zobowiązania.
 • Maksymalne stawki opłat są ustalane na podstawie danych GUS o poziomie inflacji w pierwszym półroczu.
 • Wysokość podatku od nieruchomości zależy również od tego, czy obiekt budowlany jest budynkiem czy budowlą.
 • Jeżeli budynek ma charakter mieszkalny, wówczas maksymalna stawka opłaty wynosi 1 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. W przypadku osób prowadzących firmy wzrośnie podatek od nieruchomości. Działalność gospodarcza prowadzona w budynku podnosi stawkę do 28,78 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej.
 • Wysokość gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi maksymalnie 1,16 zł za metr kwadratowy powierzchni. W przypadku pozostałych gruntów wynosi 0,61 zł.
 • Aby dopełnić formalności, należy wypełnić deklarację na podatek od nieruchomości (DN– 1). Do formularza należy dołączyć akt prawny potwierdzający własność lokalu. Komplet dokumentów powinien trafić do urzędu gminy, na którego terenie znajduje się nieruchomość. Deklarację możesz złożyć przez internet.
 • Jeżeli podatek jest wyższy niż 100 zł, możesz rozłożyć spłatę zobowiązania na 4 raty miesięczne.
 • Należy zaznaczyć, że wystarczy możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w posiadanej nieruchomości, by stawka wzrosła do 28,78 zł.

Jak wspomnieliśmy, formalności związane z podatkiem od nieruchomości można dopełnić przez internet. Pomoże Ci w tym darmowy program Podatnik.info. Wybierając jeden z trzech dostępnych metod rozliczenia, wypełnisz deklarację nawet w 5 minut! Jeżeli masz wątpliwości dotyczące obowiązujących przepisów, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy naszych specjalistów. Każdy użytkownik ma możliwość zapytania o dowolną kwestię ekspertów z obszaru finansów, prawa oraz księgowości. Sprawdź, co jeszcze zyskasz, korzystając z programu Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Babciowe 2024 – sprawdź, co musisz wiedzieć!