Podatek od nieruchomości 2023/2024 – ważne zmiany!
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Podatek od nieruchomości 2023/2024 – ważne zmiany!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Podatek od nieruchomości 2023/2024 – szykują się zmiany!

Inflacja daje się we znaki podatnikom w codziennym życiu poprzez wzrost cen towarów i usług. Warto jednak wskazać, że ma ona wpływ na wiele obszarów. Jednym z nich jest wysokość podatków oraz opłat lokalnych. Na podstawie informacji o wysokości inflacji pojawiają się głosy ekspertów, że mimo tendencji spadkowej rok 2024 będzie znacznie gorszym od obecnego pod względem podwyżek podatkowych.

Stawki podatku od nieruchomości 2023/2024 ustalają w drodze uchwały rady gmin lub miast. Ich maksymalną wysokość reguluje jednak obwieszczenie Ministra Finansów na podstawie wskaźnika inflacji za pierwsze półrocze danego roku podatkowego po zaokrągleniu do pełnych groszy w górę. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 1991 Nr 9 poz. 31).

Nie powinno więc dziwić, że po ogłoszeniu wskaźnika inflacji za pierwsze półrocze 2023 roku przez GUS pojawiły się głosy ekspertów o niemal pewnym wzroście podatku od nieruchomości. W dniu 14 lipca 2023 roku prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 roku:

„Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 i 1313) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r. wyniósł 115,0 (wzrost cen o 15,0%)”.

Warto spojrzeć na wpływ inflacji na ubiegłoroczne zmiany w podatkach. Wskaźnik wzrostu cen wynosił 11,8%, a stawki opłat lokalnych podniosły się o 12%. Zgodnie z aktualnym komunikatem GUS, podatnicy muszą przygotować się na największe podwyżki od 25 lat.

Podatek od nieruchomości 2023/2024 będą musieli zapłacić właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, czyli

 • gruntów,
 • budynków lub ich części,
 • budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Oznacza to, że uiszczenie opłaty obowiązuje osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne. Podatek zapłaci każdy, kto jest:

 • właścicielem nieruchomości i obiektów budowlanych,
 • posiadaczem samoistnym nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikiem wieczystym gruntów,
 • posiadaczem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na podstawie umowy albo bez tytułu prawnego.

Warto również podkreślić, że na ostateczną kwotę, jaką będzie musiał zapłacić podatnik, składa się: powierzchnia gruntów lub powierzchnia użytkowa budynków albo ich części, a także stawka obowiązującego podatku.

Stawki podatku od nieruchomości 2023/2024

Jak wspomnieliśmy, po komunikacie wydanym przez prezesa GUS pojawiły się obawy ekspertów dotyczące najwyższego wzrostu podatku od 25 lat. Potwierdziło to obwieszczenie Ministerstwa Finansów wydane 21 lipca 2023 roku w sprawie stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Warto zwrócić uwagę, że dokument zawiera stawki podane kwotowo, a nie procentowo.

Poniżej prezentujemy maksymalne stawki podatku od nieruchomości 2023/2024 oraz ich porównanie z dotychczas obowiązującymi opłatami. Wysokość opłat za:

 • grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków będzie wynosiła 1,34 zł za 1 m² – wzrost o 0,18 zł,
 • grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych będzie wynosiła 6,66 zł za 1 ha – wzrost o 0,87 zł,
 • pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, będzie wynosiła 0,71 zł za 1 m² – wzrost o 0,10 zł,
 • budynki lub ich części mieszkalne będzie wynosiła 1,15 zł za 1 m² – wzrost o 0,15 zł,
 • budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych albo ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej będzie wynosiła 33,10 zł za 1 m² – wzrost o 4,32 zł,
 • budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym będzie wynosiła 15,50 zł za 1 m² – wzrost o 2,03 zł,
 • budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń będzie wynosiła 6,76 zł za 1 m² – wzrost o 0,89 zł,
 • pozostałe budynki lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego będzie wynosiła 11,17 zł za 1 m² – wzrost o 1,46 zł.

Co ważne, podatek od budowli jest objęty stawką procentową, która wynosi 2% wartości budowy.

Na tej podstawie możemy wyliczyć, że właściciele domów o powierzchni 185 m² będą musieli zapłacić podatek wyższy o 27,75 zł. Dotyczy to maksymalnych stawek, które znalazły się w obwieszczeniu Ministerstwa Finansów.

Warto również zwrócić uwagę, że wśród opłat, które mogą zostać podwyższone, pojawia się nie tylko podatek od nieruchomości, ale również między innymi: podatki od pojazdów samochodowych, opłata targowa czy opłata od posiadania psa.

Podatki od nieruchomości 2023/2024 – ostateczną kwotę zatwierdzi gmina

Warto jednak zaznaczyć, że ostateczną decyzję o tym, ile będzie wynosił podatek od nieruchomości 2023/2024, podejmują gminy. Stawki nie muszą wzrosnąć o wskazaną kwotę, jeżeli taką decyzję podejmą lokalne władze. Szczegółowe informacje o ostatecznej wysokości stawek zostaną wskazane dla poszczególnych gmin w drodze uchwały. Jednocześnie należy podkreślić, że kwoty te nie mogą być wyższe niż wskazane w obwieszczeniu Ministerstwa Finansów.

Na tej podstawie można stwierdzić, że podatki od nieruchomości 2023/2024 mogą być dużo niższe lub w ogóle się nie zmienić. Jeżeli gmina nie podjęła decyzji o podwyżkach w 2022 roku, wówczas różnica między obowiązującą obecnie wysokością a nową stawką może być znacznie wyższa od wyżej podanych kwot. Właścicielom nieruchomości pozostaje więc czekać na oficjalne decyzje lokalnych władz.

Podsumowanie: Podatki od nieruchomości 2023/2024 – najważniejsze informacje

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące zmian stawek podatku od nieruchomości.

 • Wpływ na stawkę podatku od nieruchomości ma wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zgodnie z komunikatem GUS wydanym 14 lipca 2023 roku, w pierwszym półroczu 2023 roku wynosił on 15%.
 • Według prognoz ekspertów, podwyżki mogą wynosić nawet 15%, a to oznacza najwyższy wzrost od 25 lat.
 • Na podstawie komunikatu GUS zostało wydane oficjalne obwieszczenie Ministerstwa Finansów z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Znajdują się w nim maksymalne stawki, które mogą wprowadzić rady gmin oraz miast.
 • Według nowych stawek, podatek od budynków mieszkalnych może wzrosnąć nawet o 0,15 zł za 1 m². Szczegółowe informacje na temat stawek znajdują się w artykule.
 • Ostateczną decyzję o tym, ile będą wynosiły podatki od nieruchomości 2023/2024, podejmuje rada gmin lub miasta w drodze uchwały.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące nowych stawek podatku od nieruchomości, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów. Pobierając darmowy program Podatnik.info, zyskujesz możliwość zadania dowolnego pytania specjalistom z obszaru księgowości, finansów czy prawa podatkowego. Dodatkowo w okresie rozliczania deklaracji podatkowych możesz skorzystać z 3 prostych sposobów na dopełnienie obowiązków w urzędzie skarbowym nawet w 5 minut! Sprawdź, co jeszcze zapewnia Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Płaca minimalna 2025 – czy możemy spodziewać się podwyżki?