Podatek liniowy a ulga na dzieci – to musisz wiedzieć!
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Podatek liniowy a ulga na dzieci – to musisz wiedzieć!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Jak prezentuję się zależność podatek liniowy a ulga na dzieci? Czy można skorzystać z odliczenia? Odpowiadają eksperci Podatnik.info!

Spis treści:

Podatek liniowy a ulga na dzieci – to musisz wiedzieć!

Każda osoba uzyskująca dochód i posiadająca status rezydenta podatkowego w Polsce ma obowiązek złożenia właściwej deklaracji PIT w urzędzie skarbowym. Warto jednak pamiętać również o prawach, jakie przysługują w tym obszarze. Podatnicy mogą skorzystać z katalogu ulg, który znajduje się w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). Część z nich jest obwarowana dodatkowymi kryteriami, które decydują o możliwości odliczenia.

Do rozwiązań budzących wiele wątpliwości wśród podatników należy ulga na dzieci. Mogą z niej skorzystać rodzice, opiekunowie prawni lub osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej. Prawo do odliczenia przysługuje w przypadku małoletnich oraz pełnoletnich dzieci do ukończenia 25. roku życia uczące się albo otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny czy też rentę socjalną. Zależność podatek liniowy a ulga na dzieci można rozpatrywać zarówno w stosunku do rodzica, jak i osoby podlegającej władzy rodzicielskiej.

Na początku warto zaznaczyć, że dziecko nie może uzyskiwać dochodów objętych podatkiem liniowym lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wyjątkiem są osoby osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym niezawierane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Kolejnym z podstawowych i obowiązkowych warunków do spełnienia jest również odpowiednia forma opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez rodzica. Co należy wiedzieć o zależności podatek liniowy a ulga na dzieci 2023? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje na ten temat.

Ulga na dzieci a podatek liniowy – czy można odliczyć ulgę?

Zgodnie z informacjami uwzględnionymi w ustawie o PIT, prawo do ulgi przysługuje, jeżeli dochody podatnika zostały opodatkowane na zasadach ogólnych. Skala podatkowa obejmuje:

 • I próg w przypadku kwoty do 120 000 zł i wynosi 12%,
 • II próg w przypadku nadwyżki ponad kwotę 120 000 zł i wynosi 32%.

Na tej podstawie można wnioskować, że zależność ulga na dzieci a podatek liniowy wyklucza się. Warto jednak zwrócić uwagę na pewne wyjątki. Jeżeli podatnik uzyskuje wyłącznie dochody:

 • opodatkowane 19% podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bądź działów specjalnych produkcji rolnej,
 • opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową),

wówczas nie może skorzystać z odliczenia. Podatnicy uzyskujący dodatkowe dochody rozliczane według skali podatkowej nabywają prawo do ulgi na dzieci mimo opodatkowania podatkiem liniowym pozostałych wpływów. Wystarczy, że osoba, która chce uwzględnić preferencję w deklaracji PIT, otrzymuje przykładowo zasiłek choroby.

Dodatkowo należy podkreślić obowiązywanie limitów dochodowych, które dotyczą również kwestii podatek liniowy a ulga na dzieci 2023. Jeżeli podatnik chce zastosować odliczenie wyłącznie w stosunku do jednego dziecka, wówczas jego dochody nie mogą przekroczyć w roku podatkowym kwoty:

 • 112 000 zł w przypadku pozostawania przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody małżonków),
 • 112 000 zł w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko,
 • 56 000 zł w przypadku osób niepozostających w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Do sumy tych dochodów zaliczają się zarówno dochody objęte skalą podatkową, jak i podatkiem liniowym. W przypadku drugich należy pomniejszyć je dodatkowo o składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Co ważne, podatnik będzie mógł jednak uwzględnić ulgę bez względu na limity w przypadku wykonywania władzy rodzicielskiej w stosunku do dwójki lub więcej dzieci, a także posiadających:

 • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, lub
 • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
 • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Podatek liniowy a ulga na dziecko – wspólne rozliczenie małżonków

Wielu podatników korzysta również ze wspólnego rozliczenia małżonków w celu obniżenia zobowiązania wobec urzędu skarbowego. Pojawia się więc pytanie, jak kształtuje się kwestia podatek liniowy a ulga na dzieci w takiej sytuacji. Jeżeli poza dochodami z prowadzonej działalności gospodarczej uzyskują również te objęte zasadami ogólnymi, wówczas istnieje możliwość zastosowania ulgi na dziecko.

Co ważne, suma dochodów podatników nie może przekroczyć 112 000 zł w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim przez cały rok. Spójrzmy na przykład.

Podatnik rozlicza się wspólnie z małżonką. Wychowują razem jedno małoletnie dziecko. W 2023 roku uzyskali dochód po odliczeniu składek społecznych, które wynosiły:

 • 50 000 zł z działalności gospodarczej podatnika,
 • 36 000 zł z umowy o pracę małżonka,
 • 20 000 zł z umowy o pracę podatnika.

Czy podatnicy mogą skorzystać z ulgi na dziecko w przypadku wspólnego rozliczenia? Łączny dochód wynosi 106 000 zł. Nie przekracza więc obowiązującego limitu. Podatnicy mogą skorzystać z ulgi wynoszącej rocznie 1 112,04 zł oraz rozliczyć ją w dowolnej proporcji.

Jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione, rodzice mogą rozliczyć ulgę w dowolnej, ustalonej przez siebie proporcji. Odliczenie należy uwzględnić w załączniku PIT/O w części C oraz składanej deklaracji PIT-37 lub PIT-36.

Podsumowanie: Ulga na dzieci a podatek liniowy – najważniejsze informacje

Poniżej prezentujemy najistotniejsze kwestie dotyczące kwestii: podatek liniowy a ulga na dzieci.

 • Ulga prorodzinna przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej w stosunku do małoletnich albo dzieci pełnoletnich uczących się, a także otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny czy rentę socjalną.
 • Podatnicy, którzy chcą skorzystać z odliczenia, muszą uzyskiwać dochody opodatkowane na zasadach ogólnych.
 • Jeżeli podatnik otrzymuje dochody opodatkowane wyłącznie podatkiem liniowym, wówczas nie może korzystać z ulgi prorodzinnej.
 • Osoba uzyskująca dochody objęte zarówno podatkiem liniowym, jak i zasadami ogólnymi ma prawo do skorzystania z odliczenia.
 • Wspólne rozliczenie małżonków może umożliwić skorzystanie z odliczenia, jeżeli jeden z małżonków uzyskuje dochody objęte zasadami ogólnymi.
 • Wspólne rozliczenie uprawnia do rozliczenia ulgi w dowolnej, ustalonej przez podatników proporcji.
 • Należy pamiętać także o limitach dochodu dotyczących podatników, którzy chcą skorzystać z odliczenia na jedno dziecko. Obejmuje on dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym oraz ryczałtem.
 • Limity dochodu wynoszą 112 000 zł w przypadku małżonków, 112 000 zł w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko oraz 56 000 zł w przypadku osób niepozostających w małżeństwie.
 • Ulgę na dzieci należy uwzględnić w załączniku PIT/O oraz deklaracji PIT-36 i PIT-37.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego, jak kształtuje się kwestia: podatek liniowy a ulga na dzieci, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów. Każdy użytkownik bezpłatnego programu Podatnik.info ma możliwość zadania dowolnego pytania specjalistom w obszarze księgowości, finansów lub prawa podatkowego. Ponadto zapewniamy wsparcie w okresie rozliczania deklaracji PIT. Użytkownicy mogą skorzystać z trzech sposobów, które umożliwiają dopełnienie formalności nawet w 5 minut. Sprawdź, co jeszcze zyskasz, korzystając z Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od pustostanów 2024