Podatek dochodowy a dochody zagraniczne za 2018 – co...
Beata Michoń
FreeImages
Podatnik.Info

Podatek dochodowy a dochody zagraniczne za 2018 – co warto o nich wiedzieć ?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Treść ustawy oraz zawarte w niej prawa i obowiązki polskiego podatnika opierają się na treści Konstytucji RP, dodatkowych ustaw i rozporządzeń wykonawczych, jak również ratyfikowanych umów międzynarodowych. Kwestie rozliczenia kwot uzyskanych poza granicami Polski są jednak uregulowane innymi dokumentami, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania. Czy od dochodów zagranicznych musimy zapłacić podatek dochodowy?

  

Podatek dochodowy w Polsce

Polskie prawo nie uwzględnia ściśle określonej definicji osoby fizycznej. Precyzyjnego opisu nie znajdziemy ani w Ordynacji podatkowej, ani w przepisach i ustawach tworzących prawo podatkowe. Kwestie interpretacyjne są oparte o art. 8 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „każdy człowiek od urodzenia ma zdolność prawną”.

  

Na terenie Polski podatek dochodowy jest ustalany w oparciu o zasadę rezydencji podatkowej. Zgodnie z jej treścią, obowiązuje nas nieograniczony obowiązek podatkowy, wynikający z miejsca zamieszkania – jeśli mieszkamy w Polsce, to właśnie tu rozliczamy całość przychodów, niezależnie od kraju ich uzyskania.

  

Ile wynosi podatek dochodowy w 2019?

Podatek dochodowy nie jest wartością stałą – jego wysokość różni się w zależności od rodzaju źródła i wysokości rocznych dochodów. Osoby rozliczające się przy zastosowaniu zasad ogólnych i skali podatkowej, uiszczają podatek dochodowy w wysokości 18% od dochodów poniżej 85 258 zł rocznie, a względem nadwyżki stosuje się stawkę 32%.

  

Natomiast przedsiębiorcy, którzy decydują się na rozliczenie liniowe, niezależnie od osiągniętego dochodu opłacają 19% podatku, co wiąże się jednak z brakiem pewnych przywilejów. Podatek PIT płacą również osoby rozliczające się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego. W tej specyficznej formie rozliczenia, podatek wylicza się od przychodów zamiast dochodów, a jego wysokość waha się od 2% do 20%, w zależności od profilu prowadzonej działalności.

  

Podatek dochodowy w przypadku pracy za granicą

Jeśli nasze całkowite roczne zarobki składają się z pensji uzyskanej w kraju i za granicą (np. w ramach wakacyjnej pracy dodatkowej), musimy mieć świadomość potencjalnego problemu podwójnego opodatkowania. Jest to sytuacja, w której pojawia się różnica w zasadach opodatkowania między krajem, w którym mieszka podatnik względem państwa, w którym uzyskał wynagrodzenie.

  

W przypadku braku odpowiednich regulacji pomiędzy poszczególnymi państwami, zarobki pracownika mogą zostać objęte opodatkowaniem w obu państwach. Aby wyeliminować podobne problemy, poszczególne państwa decydują się na zawarcie porozumienia, mającego uregulować przepisy podatkowe – są to umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, służące prawnej regulacji takiego zjawiska, uzupełniające przepisy krajowych praw podatkowych.

  

Dochody zagraniczne a zasada źródła

W przypadku, gdy nie ma podstawy do zastosowania obowiązku podatkowego bazującego na rezydencji, osiągnięte dochody przyporządkowuje się według zasady źródła. Kluczowym kryterium jest wówczas miejsce osiągania dochodów, względem którego stosuje się ograniczony obowiązek podatkowy. Zgodnie z jego założeniami, podatek dochodowy powinny uiszczać osoby niemieszkające na stałe w Polsce, lecz osiągający dochody na jej terytorium.

   

Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Znaczna liczba przepisów, wpływających na podatek dochodowy, może doprowadzić do sytuacji, w której dochody zagraniczne zostaną opodatkowane w maksymalnej wysokości zarówno w ojczyźnie podatnika, jak i w kraju będącym źródłem dochodu. Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z ok. 80 państwami – dokładna liczba jest zależna od interpretacji umów z Jugosławią i ZSRR, które wciąż obowiązują w przypadku braku indywidualnej umowy z powstałym wskutek rozpadu państwem.

  

Umowy regulujące kwestie podwójnego opodatkowania mają bardzo istotny wpływ na podatek dochodowy. Niezależnie od tego, czy rozliczasz przychody zagraniczne, czy tylko krajowe, rozlicz swoją deklarację podatkową przy pomocy programu PIT – aplikacja ta ułatwi Ci bezbłędne wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza. Umożliwi również błyskawiczne przesłanie deklaracji na serwery Ministerstwa Finansów. Rozlicz się szybko i samodzielnie!

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ile wynosi podatek dochodowy 2019 i jak go obliczyć?