Gorące tematy

SKALA PODATKU DOCHODOWEGO  2009 r. - 2012 r.

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85.528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85.528

 

14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kwota  Miesięczna zmniejszająca podatek

Miesięczna

46 zł 33 gr

 

Roczna

556 zł 02 gr

Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku

3.091 zł

Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl