PIT-4R – zaliczka z tytułu podatku dochodowego 2019
FreeImages
Podatnik.Info

PIT-4R – zaliczka z tytułu podatku dochodowego 2019

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Aby deklaracja PIT-4R została uznana za prawidłową, kwoty wpisane w dokument powinny pokrywać się z wpłaconymi do Urzędu Skarbowego.

 

Opracowanie PIT-4R za 2018 r.

Deklaracja PIT-4R za 2018 r. musi zostać złożona do 31 stycznia 2019 r. Formularz ten można złożyć zarówno elektroniczne, jak i w formie papierowej. Płatnik, mający status osoby fizycznej, będzie musiał uwierzytelnić druk tzw. danymi autoryzującymi. Zaliczają się do nich imię i nazwisko, PESEL bądź NIP wraz z datą urodzenia oraz kwota rocznego przychodu. W przypadku, w którym płatnik zatrudnia więcej niż 5 osób, formularze mogą być przesłane jedynie elektronicznie. Podobne obostrzenia dotyczą również biur rachunkowych. Przedsiębiorcy z niższą liczbą osób zatrudnionych mogą rozliczyć się zarówno w formie drukowanej, jak i cyfrowej. Osoby zatrudniające więcej niż 5 osób (oraz wszystkie biura rachunkowe) mogą wysyłać druki tylko elektronicznie. Mniejsi podatnicy mogą wysyłać PIT-4R przez internet lub w formie tradycyjnej.

  

Formularza PIT-4R nie trzeba sporządzać, jeśli podatnik wpłaca zaliczki na poczet podatku dochodowego wyłącznie za siebie. Wynika to z faktu, iż PIT-4R jest przeznaczony dla płatników, tj. obliczających i pobierających zaliczki, którzy wpłacają je potem do Urzędu Skarbowego. Rozliczanie własnego podatku dochodowego nie jest elementem tej deklaracji.

  

W poprawnie uzupełnionym formularzu PIT-4R powinny się znaleźć rzeczywiste kwoty zaliczek na podatek dochodowy, pobrane przez płatnika. Istnieje jednak możliwość, w której w deklaracji będzie wymagane podanie tzw. kwot należnych, nawet jeśli nie zostały pobrane. Bez względu na liczbę zatrudnionych świadczeniobiorców, za których pracodawca opłaca zaliczki, przygotowuje się jeden druk PIT-4R. Wypisana deklaracja będzie zawierać sumę pobranych zaliczek i liczbę pracowników, na poczet których opłaca się składkę. Płatnik jest również zobowiązany zadeklarować w niej wartość swojego wynagrodzenia, wynikającego w efekcie składania deklaracji i pobierania zaliczek.

  

Jak poprawnie uzupełnić PIT-4R?

Aby deklaracja PIT-4R została wypełniona prawidłowo, płatnik musi dopełnić pewne księgowe formalności. Niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników, należy prowadzić ewidencję wynagrodzeń – zarówno należnych, jak i wypłaconych w danym miesiącu. Trzeba również dokonać podsumowania wynagrodzeń, wypłacanych w okresach miesięcznych w poszczególnych rodzajach zobowiązań, takich jak umowa o pracę, umowa zlecenie czy umowa o dzieło.

  

W bezbłędnym uzupełnieniu formularza PIT-4R pomaga indywidualna lista płac, w której znajdują się informacje na temat szczegółowej kwoty wynagrodzeń i należnych zaliczek podatkowych w poszczególnych okresach rozliczeniowych. Aby prawidłowo dopełnić swych obowiązków, płatnik jest zobowiązany dokonać wpłaty zaliczki do 20 dnia kolejnego miesiąca po okresie, w którym przekazano wynagrodzenie podatnikowi. W poszczególne rubryki formularza PIT-4R służą do wpisania wartości zaliczek należnych od wszystkich pracowników, z wyszczególnieniem źródeł, zależnych od rodzajów umów. Finalna suma jest zredukowana o składki na poczet ubezpieczenia zdrowotnego, które odliczane jest od wynagrodzenia.

  

Dane uzupełnione przez pracodawcę w ramach PIT-4R znajdują odzwierciedlenie w otrzymanym przez pracownika formularzu PIT-11. Dzięki temu drukowi, płatnik bez problemu będzie w stanie wypełnić deklarację PIT-37 w programie PIT. Tak przeprowadzone rozliczenie może być dokonane szybko i wygodnie, a zaoszczędzone dzięki aplikacji czas i pieniądze podatnik będzie mógł przeznaczyć na inne cele. 

 

Autor artykułu: Beata Michoń 

Loading Comments
Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jaki PIT wypełnić? Rodzaje PIT 2020 − który PIT dla kogo?