PIT 40A - dla emerytów?
http://sxc.hu/
podatnik.info

PIT 40A - dla emerytów?

Tym samym staje się płatnikiem podatku dochodowego. To powoduje konieczność przekazywania rocznych obliczeń podatku lub informacji o dochodach podatnikom i urzędowi. Służą temu stosowne formularze, w tym PIT-40A.


Przejdź do akapitów:

Co to jest PIT-40A?


PIT-40A stanowi roczne obliczenie podatku przez ZUS/KRUS. Otrzymują go osoby, uzyskujące dochody z:


 • emerytur i rent,

 • rent strukturalnych,

 • rent socjalnych,

 • świadczeń przedemerytalnych,

 • zasiłków przedemerytalnych,

 • nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

 

PIT-40A wystawiany jest przez organ rentowy automatycznie. Nie ma obowiązku składania dodatkowego wniosku o jego wydanie.


PIT-40A może zastępować składanie obowiązkowego zeznania rocznego PIT bezpośrednio przez podatników. Organ rentowy dokonał bowiem szczegółowego rozliczenia dochodów, które wypłacał podatnikowi, a także zaliczek podatku, jakie pobierał w tych przypadkach.


Organ przesyła deklarację do urzędu skarbowego do końca stycznia i do podatnika do końca lutego roku po roku podatkowym. Otrzymanie dokumentu nie jest jednak równoznaczne z obowiązkiem rozliczenia roku podatkowego z fiskusem.


PIT-40A a PIT-11


W sytuacji, gdy organ rentowy nie ma obowiązku dokonania rocznego obliczenia podatku (PIT-40A), sporządza i składa formularz jako PIT-11A - informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego. Służy on do późniejszego samodzielnego wyliczenia podatku. 


Czy emeryci składają PIT?


Konieczność składania PIT przez emerytów w urzędzie skarbowym zależy, czy ich jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta, czy też są gdzieś zatrudnieni.


Gdy jedynym dochodem osoby jest emerytura lub renta – wtedy nie ma konieczności składania PIT do urzędu skarbowego. ZUS lub KRUS zrobił to w tym przypadku za emeryta, obliczając odpowiedni podatek.


Jak rozliczyć PIT z emerytury i pracy?


Osoby będące na emeryturze, które jednocześnie pracują, podlegają identycznym zasadom podatkowym, jak osoby pracujące, które nie otrzymują jeszcze emerytury. Złożenie zaznania podatkowego mimo otrzymania PIT-40A dotyczy osób, które uzyskują dochody:


 • z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym,

 • opodatkowane ryczałtowo,

 • opodatkowane przy pomocy karty podatkowej,

 • ze źródeł kapitałowych - np. odsetki,

 • z odpłatnego zbycia nieruchomości.


A zatem, pracujący emeryci zobowiązania są złożyć do urzędu skarbowego zeznanie roczne – PIT-37 (ewentualnie PIT-36). Deklarację wypełniają go na podstawie otrzymanego od ZUS-u lub KRUS-u, PIT-40A/11A oraz otrzymanego od pracodawcy PIT-11.


Jak rozliczyć PIT-40A w PIT-37?


Osoby, które otrzymały PIT-40A i zobowiązane są do złożenia zeznania podatkowego PIT-37, przenoszą kwoty wykazane w części D w poz. 38, w części E w poz. 42, 43 i 44 oraz w części F w poz. 50 z PIT-40A. 


Następnie, w zeznaniu rocznym w wierszu „Emerytury – renty (...), w kolumnie „f”, należy wpisać kwotę z poz. 50 PIT-40A. Kwotę z poz. 39 należy przenieść do PIT głównego tylko w przypadku otrzymania PIT/11A. Kwotę z pola 43 PIT-40A należy przenieść do pola o tej samej nazwie w PIT rocznym.


Zeznanie roczne podatnik składa w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia. Może wysłać swój PIT online, co jest szybszym i wygodniejszym rozwiązaniem. Swoje zeznanie może też wydrukować i zanieść osobiście do urzędu lub też wysłać je pocztą.


Rozliczenie PIT emeryta z małżonkiem


Jeżeli emeryt planuje rozliczenie wspólnie z małżonkiem, powinien rozliczyć się na PIT-37. Deklarację uzupełnia w oparciu o PIT-40A, traktując dokument tak jak PIT-11. Ta sama zasada dotyczy osób chcących rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.


Rozliczenie PIT emeryta a 1% i ulgi podatkowe


Złożenie deklaracji PIT-37 wymagane jest również dla osób chcących odliczyć przysługujące ulgi bądź oddać 1% dla OPP. Warto pamiętać, że by przekazać jeden procent podatku na konkretną organizację, nie trzeba składać całego zeznania. Wystarczy sam druk PIT-O.


Emeryci mogą skorzystać między innymi z ulgi na dziecko, na internet, ulgi rehabilitacyjnej, termomodernizacyjnej, odliczyć darowiznę czy wpłaty na IKZE.


Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także