PIT 40A - dla emerytów?
Jan Kowalski
http://sxc.hu/
podatnik.info

PIT 40A - dla emerytów?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Tym samym staje się płatnikiem podatku dochodowego. To powoduje konieczność przekazywania rocznych obliczeń podatku lub informacji o dochodach podatnikom i urzędowi. Służą temu stosowne formularze, w tym PIT-40A.

 

Przejdź do akapitów:

Co to jest PIT-40A?

 

PIT-40A stanowi roczne obliczenie podatku przez ZUS/KRUS. Otrzymują go osoby, uzyskujące dochody z:

 

 • emerytur i rent,

 • rent strukturalnych,

 • rent socjalnych,

 • świadczeń przedemerytalnych,

 • zasiłków przedemerytalnych,

 • nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

 

PIT-40A wystawiany jest przez organ rentowy automatycznie. Nie ma obowiązku składania dodatkowego wniosku o jego wydanie.

 

PIT-40A może zastępować składanie obowiązkowego zeznania rocznego PIT bezpośrednio przez podatników. Organ rentowy dokonał bowiem szczegółowego rozliczenia dochodów, które wypłacał podatnikowi, a także zaliczek podatku, jakie pobierał w tych przypadkach.

 

Organ przesyła deklarację do urzędu skarbowego do końca stycznia i do podatnika do końca lutego roku po roku podatkowym. Otrzymanie dokumentu nie jest jednak równoznaczne z obowiązkiem rozliczenia roku podatkowego z fiskusem.

 

PIT-40A a PIT-11

 

W sytuacji, gdy organ rentowy nie ma obowiązku dokonania rocznego obliczenia podatku (PIT-40A), sporządza i składa formularz jako PIT-11A - informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego. Służy on do późniejszego samodzielnego wyliczenia podatku. 

 

Czy emeryci składają PIT?

 

Konieczność składania PIT przez emerytów w urzędzie skarbowym zależy, czy ich jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta, czy też są gdzieś zatrudnieni.

 

Gdy jedynym dochodem osoby jest emerytura lub renta – wtedy nie ma konieczności składania PIT do urzędu skarbowego. ZUS lub KRUS zrobił to w tym przypadku za emeryta, obliczając odpowiedni podatek.

 

Jak rozliczyć PIT z emerytury i pracy?

 

Osoby będące na emeryturze, które jednocześnie pracują, podlegają identycznym zasadom podatkowym, jak osoby pracujące, które nie otrzymują jeszcze emerytury. Złożenie zaznania podatkowego mimo otrzymania PIT-40A dotyczy osób, które uzyskują dochody:

 

 • z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym,

 • opodatkowane ryczałtowo,

 • opodatkowane przy pomocy karty podatkowej,

 • ze źródeł kapitałowych - np. odsetki,

 • z odpłatnego zbycia nieruchomości.

 

A zatem, pracujący emeryci zobowiązania są złożyć do urzędu skarbowego zeznanie roczne – PIT-37 (ewentualnie PIT-36). Deklarację wypełniają go na podstawie otrzymanego od ZUS-u lub KRUS-u, PIT-40A/11A oraz otrzymanego od pracodawcy PIT-11.

 

Jak rozliczyć PIT-40A w PIT-37?

 

Osoby, które otrzymały PIT-40A i zobowiązane są do złożenia zeznania podatkowego PIT-37, przenoszą kwoty wykazane w części D w poz. 38, w części E w poz. 42, 43 i 44 oraz w części F w poz. 50 z PIT-40A. 

 

Następnie, w zeznaniu rocznym w wierszu „Emerytury – renty (...), w kolumnie „f”, należy wpisać kwotę z poz. 50 PIT-40A. Kwotę z poz. 39 należy przenieść do PIT głównego tylko w przypadku otrzymania PIT/11A. Kwotę z pola 43 PIT-40A należy przenieść do pola o tej samej nazwie w PIT rocznym.

 

Zeznanie roczne podatnik składa w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia. Może wysłać swój PIT online, co jest szybszym i wygodniejszym rozwiązaniem. Swoje zeznanie może też wydrukować i zanieść osobiście do urzędu lub też wysłać je pocztą.

 

Rozliczenie PIT emeryta z małżonkiem

 

Jeżeli emeryt planuje rozliczenie wspólnie z małżonkiem, powinien rozliczyć się na PIT-37. Deklarację uzupełnia w oparciu o PIT-40A, traktując dokument tak jak PIT-11. Ta sama zasada dotyczy osób chcących rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

 

Rozliczenie PIT emeryta a 1% i ulgi podatkowe

 

Złożenie deklaracji PIT-37 wymagane jest również dla osób chcących odliczyć przysługujące ulgi bądź oddać 1% dla OPP. Warto pamiętać, że by przekazać jeden procent podatku na konkretną organizację, nie trzeba składać całego zeznania. Wystarczy sam druk PIT-O.

 

Emeryci mogą skorzystać między innymi z ulgi na dziecko, na internet, ulgi rehabilitacyjnej, termomodernizacyjnej, odliczyć darowiznę czy wpłaty na IKZE.

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Co zrobić jeśli nie dostałem PIT-11?