PIT-37 czy -36? – na którym formularzu rozliczyć PIT za...
Beata Michoń
FreeImages
Podatnik.Info

PIT-37 czy -36? – na którym formularzu rozliczyć PIT za 2018?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 

Jest on zależny m. in. od źródła dochodu i wysokości opodatkowania, a nawet od rodzaju deklaracji małżonka w wypadku deklaracji łącznej. Dwiema najczęściej wypełnianymi w Polsce deklaracjami są PIT-37 oraz PIT-36 – czy Twoje roczne rozliczenie podatku powinno być uzupełnione na jednej z tych deklaracji?

  

Roczne rozliczenie podatku dla przedsiębiorców

PIT-36 to deklaracja, z której najczęściej korzystając przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. Za pomocą tego formularza, roczne rozliczenie podatku przeprowadzą działalności opodatkowane zgodnie z tzw. zasadami ogólnymi i skalą podatkową, wynoszącą 18% bądź 32%.  Druk ten wypełniają również ci podatnicy, których dochody pochodzą z najmu, dzierżawy lub podobnych umów, nierozliczonych przy pomocy ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych.

 

Deklaracja PIT-36 za 2018 będzie obowiązywać również tych płatników, na których będzie ciążyć obowiązek samodzielnego wyliczenia podatku od uzyskanego przychodu. Obowiązek taki pojawia się np. w chwili, gdy zostaje wykonane dzieło dla zamawiającego zza granicy, a klient przelewa kwotę brutto – za prawidłowe rozliczenie dochodu odpowiedzialny jest wówczas wykonawca dzieła. Na odpowiedni rodzaj deklaracji należy zwracać szczególną uwagę w przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Jeśli przynajmniej jeden małżonek uzupełniałby PIT-36 2019 w przypadku samodzielnego rozliczenia (a drugiego obowiązywałby PIT-37), wspólne roczne rozliczenie podatku będzie składane na PIT-36.

 

PIT-37 a roczne rozliczenie podatku pracownika

Za pomocą formularza PIT-37 za 2018 rozliczane jest wynagrodzenie uzyskane od pracodawcy, którego firma jest ulokowana na terenie Polski. Podobnie jak w przypadku PIT-36, otrzymane wynagrodzenie jest opodatkowane zgodnie ze skalą i zasadami ogólnymi. Z przepisów tych wynikają nie tylko wysokości oprocentowania dochodu (18% bądź 32%), lecz również kwota rocznego wynagrodzenia, od której nadwyżka rozliczana jest według większej stawki – wartość ta ustalona jest na poziomie 85 528 zł.

 

O ile roczne rozliczenie podatku za pomocą PIT-37 jest najczęściej stosowane przez osoby świadczące stosunek pracy (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, stosunek służbowy), konieczności składania tej deklaracji jest więcej. Formularz ten powinni wypełnić m. in. dorabiający emeryci i renciści, osoby uzyskujące świadczenia i zasiłki, jak również uczniowie otrzymujący stypendium. PIT-37 2019 muszą również wypełnić osoby, które osiągają korzyści finansowe dzięki posiadanym prawom majątkowym i prawom autorskim.

  

Jedną z najważniejszych różnic PIT-37 względem PIT-36 jest fakt, iż nie służy on do rozliczania zarobków, od których podatek miałby odprowadzić sam podatnik. Fakt ten wyklucza możliwość rozliczenia prowadzonej działalności gospodarczej przy pomocy tej deklaracji. Jeśli w minionym roku podatkowym została wykazana strata zamiast dochodów, deklaracja PIT-37 nie będzie mogła zostać złożona. Małżonkowie, którzy zdecydowali się na wspólne roczne rozliczenie podatku, mogą dopełnić formalności przy użyciu tego formularza (należy jednak pamiętać, iż obydwie deklaracje powinny spełniać kryteria PIT-37 przy rozliczeniu indywidualnym). Podatnicy, którzy planują dopełnienie formalności fiskalnych za pomocą tego formularza, powinni zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia związane z łączeniem swojego rocznego wynagrodzenia z dochodami bądź stypendiami niepełnoletnich dzieci. Dochody tego rodzaju należy wykazać na oddzielnym załączniku. Uzupełniając roczne rozliczenie podatku należy pamiętać, że jeśli którekolwiek z uzyskanych dochodów w ciągu roku nie mogą być rozliczone przy pomocy PIT-37 online, należy zdecydować się na druk PIT-36.

 

Zawarte powyżej wskazówki stanowią krótkie usystematyzowanie dwóch najpopularniejszych deklaracji. W razie dalszych wątpliwości, nie wahajmy się skonsultować się ze specjalistami w zakresie księgowości. Jeśli mamy pewność co do obowiązującego nas rodzaju deklaracji, możemy błyskawicznie uzupełnić ją przy pomocy programu PIT – stanowi on bezpieczne i wygodne narzędzie do rozliczeń podatkowych, dzięki czemu wiążącą nas deklarację uzupełnimy w zaledwie parę minut. Nie zwlekaj, wypełnij swoje roczne rozliczenie podatku tak jak miliony Polaków!

  

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PIT-36 czy 37? Najważniejsze różnice między formularzami