PIT 2020 - co można odliczyć od podatku za 2019? Nowa...
Justyna Nowak
pixabay.com
Podatnik.Info

PIT 2020 - co można odliczyć od podatku za 2019? Nowa ulga podatkowa

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Warto wiedzieć, z jakich ulg podatkowych możesz skorzystać i co w tej kwestii zmienia się w 2019/2020 roku.


Ulga podatkowa na internet

Jeśli wcześniej nie korzystałeś z odliczenia za internet, możesz zrobić to przy okazji wypełniania deklaracji podatkowej za 2019 rok. Uwaga, ta ulga podatkowa 2019/2020 może być odliczona jedynie dwa razy i to w następujących po sobie latach podatkowych. Mogą z niej skorzystać podatnicy rozliczający się za pomocą formularzy PIT-36 i PIT-37. Ulgę rozlicza się dołączając do PIT-u załącznik PIT-O. W ten sposób odliczą wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci internet. Maksymalne roczne odliczenie może wynieść 760 złotych.

Ulga prorodzinna

Podobnie jak w przypadku ulgi na internet, również ulga prorodzinna przysługuje podatnikom wypełniającym zeznanie PIT-36 i PIT-37. Ta ulga podatkowa nie może być natomiast wykorzystana przez osoby rozliczające się według karty podatkowej, stawki zryczałtowanej i opodatkowanej podatkiem liniowym. Skorzystają z niej podatnicy wychowujący:

  • dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia,
  • dziecko niepełnosprawne otrzymujące rentę socjalną lub dodatek pielęgnacyjny,
  • dziecko do 25 roku życia, które kontynuuje naukę, a jego roczny dochód nie przekracza 3098 zł.

Ulga prorodzinna przysługuje za każdy miesiąc sprawowania opieki nad dzieckiem. Dotyczy to podatników, którzy wykonywali władzę rodzicielską, pełnili funkcję opiekuna prawnego (tylko wtedy, gdy dziecko zamieszkiwało z nimi) lub sprawowali opiekę przez pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Ulga podatkowa na dziecko wynosi miesięcznie 92,67 zł, jeżeli przychody rodziców (lub opiekunów pozostających w małżeństwie) w roku podatkowym nie przekraczają 112 tys. zł.

Darowizna

Również na darowiznę podatnikom przysługuje ulga podatkowa 2019/20. Darowizny nie można odliczyć od kosztów uzyskania przychodów, natomiast można wykonać to przy składaniu zeznania rocznego. Jakiego rodzaju darowizny podlegają odliczeniu?

  1. Organizacje pożytku publicznego. Organizacje ustala Ustawa o działalności pożytku publicznego. Z niej dowiesz się również, na jakie cele można przekazać darowiznę. Wysokość darowizny należy udokumentować potwierdzeniem wpłaty na rachunek odbiorcy lub jego rachunek w banku inny niż płatniczy,
  2. Krwiodawstwo. Kwotę odliczenia oblicza się na podstawie ekwiwalentu pieniężnego należnego za 1 litr krwi, który obecnie wynosi 130 zł,
  3. Kult religijny. Wysokość darowizny na ten cel należy udokumentować dowodem wpłaty wraz z wartością – jeżeli darowizna była niepieniężna.

Nowa ulga podatkowa 2019/2020

W 2020 roku (czyli w zeznaniach za 2019 rok) można skorzystać z nowej ulgi. Będzie ona dotyczyć wydatków, jakie podatnik poniósł na efektywną termomodernizację jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Co ważne, musi on być w posiadaniu podatnika. Ulga podatkowa będzie obowiązywać od 1 stycznia 2019, a jej maksymalna wartość wyniesie 53 tysiące zł. Skorzystają z niej osoby rozliczające się według skali 19% lub płacące podatek ryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych.

Autor artykułu: Justyna Nowak

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jeszcze tylko dziś możesz złożyć deklarację PIT, by uniknąć kary