PIT 2019 - Podatek od darowizny, zobacz, kiedy musisz go...
pixabay.com
mf.gov.pl

PIT 2019 - Podatek od darowizny, zobacz, kiedy musisz go zapłacić

Dowiedz się, co mówi ustawa o podatku od spadków i darowizn, by prawidłowo wywiązać się z obowiązku podatkowego.

 

Podatek od darowizny – ogólne zasady i kwota wolna od podatku

Osoby, które nabyły lub otrzymały majątek w formie spadku czy darowizny, zobowiązane są do opłacenia podatku. Prawo to znajduje jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy wartość majątku, który został w ten sposób przekazany, przekroczyła wysokość kwoty wolnej od podatku dla spadków i darowizn.

2019 rok nie przyniósł zmian, jeśli chodzi o wysokość tej kwoty. Aktualnie wynosi ona:

  • 9.637 zł − jeśli nabywcą spadku czy darowizny jest osoba zaliczona do pierwszej grupy podatkowej,
  • 7.276 zł − jeśli osoba, która otrzymała spadek lub darowiznę zalicza się do drugiej grupy podatkowej,  
  • 4.902 zł − gdy nabywca zalicza się do trzeciej grupy podatkowej.
 

Grupy podatkowe – darowizny

W przypadku grup podatkowych, pod uwagę brany jest stopień pokrewieństwa między osobą, która otrzymała darowiznę a darczyńcą. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

  • Grupa 1: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, synową, zięcia, ojczyma, rodzeństwo, teściów, macochę.
  • Grupa 2: zstępnych rodzeństwa, zstępnych i małżonków pasierbów, rodzeństwo rodziców, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków rodzeństwa, rodzeństwa małżonków i innych zstępnych.
  • Grupa 3: innych nabywców.

Osoby zwane zstępnymi to dzieci, wnuki itp. Osoby określane mianem wstępnych to przodkowie, dziadkowie i rodzice, itd.

 

Podatek od darowizny – jak się go oblicza?

W Polsce ten rodzaj podatku oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania przekraczającej wysokość kwoty wolnej od podatku, zgodnie ze skalą:

  • Grupa podatkowa 1: kwota nadwyżki do 10.278 zł – podatek wynosi 3%. Gdy kwota mieści się w przedziale kwoty nadwyżki  10.278 zł – 20.556 zł, to podatek wynosi 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10.278 zł. W przypadku darowizny o wartości nadwyżki powyżej 20.556 zł, podatek wynosi 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20.556 zł.
  • Grupa podatkowa 2: kwota nadwyżki do 10.278 zł – podatek wynosi 7%. Gdy kwota darowizny mieści się w przedziale kwoty nadwyżki 10.278 zł – 20.556 zł, to podatek wynosi 719 zł 50 gr i 9% ponad 10.278 zł. Gdy darowizna przekracza nadwyżkę 20.556 zł, to podatek od niej wynosi 1.644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20.556 zł.
  • Grupa 3: kwota nadwyżki do 10.278 zł – podatek wynosi 12%. W przypadku, gdy wartość darowizny przekracza kwotę nadwyżki od 10.278 zł do 20.556 zł, to podatek od niej wynosi 1.233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10.278 zł. Gdy darowizna przekracza kwotę nadwyżki 20.556 zł, to podatek wynosi 2.877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20.556 zł.

Podatek od darowizny nie obowiązuje w przypadku spadków i darowizn otrzymanych od najbliższej rodziny, pod warunkiem, że fakt ten zostanie zgłoszony do urzędu skarbowego do sześciu miesięcy od dnia nabycia darowizny.

   

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT Pro 2018/2019 już dziś

 

Autor artykułu: Justyna Nowak

Loading Comments
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także