PIT-2 2023 – sprawdź najważniejsze informacje
Podatnik.info
Podatnik.info
podatnik.info

PIT-2 2023 – sprawdź najważniejsze informacje

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

PIT-2 2023 – sprawdź, jakie przepisy obowiązują

Ministerstwo Finansów wprowadziło na przestrzeni 2022 i 2023 roku nowe przepisy, które w znaczący sposób wpłynęły na wysokość podatków oraz sposób rozliczania dochodów w Polsce. Wśród zmian można wymienić między innymi: zmianę wysokości kwoty zmniejszającej podatek, preferencyjne opodatkowanie dochodów dla małżonków i osób samotnie wychowujących dziecko oraz możliwość stosowania dodatkowych ulg.

Najważniejsze informacje o przysługujących prawach i obowiązkach podatnika znajdują się w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). Zmiany wprowadzane przez rząd prowadziły do konieczności składania dodatkowych dokumentów przez pracownika. W efekcie dochodziło do nieporozumień, a przepisy stały się zbyt skomplikowane dla podatników.

Odpowiedzią rządu na tę sytuację jest dostosowanie druków do nowych przepisów. Jednym z nich jest PIT-2 2023. Dostosowany formularz obejmuje dotychczasowe oświadczenie. Dzięki temu nie trzeba składać kilku dokumentów odrębnie, a wystarczy PIT-2. Od 2023 roku obejmuje on między innymi: zgodę na uwzględnianie kwoty wolnej od podatku czy też oświadczenie o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem.

Przed wprowadzeniem zmian do formularza był wiążący dla zawężonej grupy docelowej, wśród której pojawiali się podatnicy, którzy:

 • nie otrzymywali emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika albo otrzymywał emeryturę lub rentę za pośrednictwem płatnika i złożył wniosek, o którym mowa w art. 34 ust. 2a (czyli o rezygnacji ze stosowania kwoty zmniejszającej podatek od wypłacanego świadczenia),
 • nie otrzymywali świadczeń z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • nie osiągnęli dochodów z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy.

W nowym druku znajdują się niezbędne kwestie, w których sprawie podatnik musi podjąć decyzję. Każda z nich ma wpływ na wysokość zobowiązania wobec urzędu skarbowego, a tym samym również miesięczne wynagrodzenie pracownika. Poniżej prezentujemy, co dokładnie znajduje się w nowym druku PIT-2 2023:

 • Oświadczenie podatnika o stosowaniu pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek,
 • Oświadczenie podatnika o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów – dotyczy rozliczenia z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • Oświadczenie podatnika o spełnieniu warunków korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu,
 • Oświadczenie podatnika o spełnieniu warunków do stosowania wszelkiego rodzaju zwolnień – czyli ulgi dla rodzin 4+, ulgi na powrót, ulgi dla pracujących seniorów,
 • Wniosek o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodu,
 • Wniosek podatnika o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu,
 • Wniosek podatnika o niepobieraniu zaliczek w roku podatkowym.

Bardzo ważną zmianą jest możliwość dzielenia ulgi podatkowej na maksymalnie trzech płatników w proporcjach: 300 zł, 150 zł oraz 100 zł.

Wiemy już, do czego służy druk PIT-2, czyli Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kogo dokładnie obowiązuje? Najważniejsze kryteria prezentujemy poniżej.

PIT-2 od 2023 roku – kogo obowiązuje?

Nowa wersja dokumentu obowiązuje dochody osiągnięte przez podatnika od 1 stycznia 2023 roku. Kto powinien złożyć PIT-2? Umowa zlecenie, umowa o dzieło oraz umowa o pracę umożliwiają skorzystanie z poszczególnych ulg, odliczeń i preferencyjnych warunków. Osoby zatrudnione na tej podstawie powinny pamiętać o uwzględnieniu odpowiednich informacji w druku. Dotyczy to także członków zarządu oraz menadżerów objętych kontraktami.

Płatnik, czyli osoba zatrudniająca, ma obowiązek uwzględnienia złożonego przez podatnika oświadczenia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone. Wyjątek od tej zasady stanowią organy rentowe, na przykład Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W tym przypadku obowiązuje 2-miesięczny czas na uwzględnienie wniosku.

PIT-2 2023 – zasady rozliczania

Druk PIT-2 2023 wystarczy złożyć raz, aby był wiążący dla płatnika. Podatnik nie musi dostarczać dokumentu co roku. Są jednak pewne wyjątki. Jeżeli pracownik podjął decyzję o niepobieraniu zaliczek na podatek w danym roku podatkowym, musi dostarczyć PIT-2 w każdym roku podatkowym. Co ważne, w przypadku zmiany uprawnień do preferencyjnych warunkach należy poinformować o zaistniałej sytuacji oraz zmienić lub wycofać druk.

Jak dostarczyć do płatnika wypełniony PIT-2 od 2023 roku? Jeżeli jednostka zatrudniająca korzysta z systemu elektronicznego w firmie, wówczas formularz nie musi być złożony na piśmie. W innym przypadku należy dopełnić formalności w sposób tradycyjny. Podatnicy, którzy złożyli poprzednią wersję PIT-2 nie muszą składać nowego druku – pod warunkiem, że nic się nie zmieniło. W innej sytuacji należy zaktualizować informacje poprzez złożenie nowego druku.

Formularz należy wypełnić takimi informacjami jak dane identyfikacyjne podatnika oraz dane płatnika. Następnie uzupełnia się blok odpowiadający kwestii, której dotyczy decyzja. Ostatnim krokiem jest złożenie podpisu na końcu druku.

Odpowiedzialność za uwzględnione informacje w PIT-2 ponosi podatnik. Płatnik nie ma obowiązku weryfikacji prawa do preferencyjnych warunków. Ma natomiast obowiązek uwzględnić dokument dostarczony przez podatnika. Wycofanie lub zmiana oświadczenia jest możliwa w dowolnym momencie roku podatkowego.

Podsumowanie: PIT-2 2023 – najważniejsze informacje

Poniżej znajdziesz najistotniejsze kwestie dotyczące zmian w nowej wersji druku PIT-2.

 • Wskutek zmian podatkowych, które zostały wprowadzone w 2022 i 2023 roku został wprowadzony druk PIT-2 w wersji 9. Obowiązuje on dochody osiągnięte od 1 stycznia 2023 roku.
 • Jeżeli podatnik złożył wcześniej już oświadczenie, nie musi składać nowego formularza. Wyjątkiem jest zmiana prawa do odliczenia lub chęć skorzystania z dodatkowych preferencji.
 • Podatnik ma możliwość wycofania, a także zmiany druku w dowolnym momencie roku podatkowego.
 • Kto może składać PIT-2? Umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę, kontakt menadżerski lub członkostwo w zarządzie uprawniają do złożenia formularza i skorzystania z dodatkowych preferencji.
 • Druk PIT-2 od 2023 roku należy złożyć do płatnika pisemnie lub w innej formie wiążącej. Jeżeli jednostka zatrudniająca korzysta z systemu elektronicznego, wówczas można skorzystać z tego rozwiązania.
 • Płatnik a obowiązek uwzględnić złożony druk PIT-2 najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało dostarczone oświadczenie. Organy rentowe mają wydłużony czas do 2 miesięcy.
 • Formularz należy uwzględnić danymi podatnika, płatnika oraz uzupełnić blok odpowiadający sprawie, której dotyczy decyzja podatnika. Na końcu druku musi znajdować się podpis podatnika. W innym przypadku dokument będzie nieważny.
 • Wśród najistotniejszych zmian pojawiają się: możliwość uwzględnienia kwoty zmniejszającej podatek u 3 płatników, preferencyjne warunki rozliczenia PIT czy też podwyższenie kosztów uzyskania przychodów.

Jeżeli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości dotyczące złożenia druku PIT-2 w 2023 roku, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów. Każdy użytkownik korzystający z darmowego programu Podatnik.info ma możliwość zadania dowolnego pytania specjalistom z obszaru finansów, księgowości lub prawa podatkowego. Ponadto w okresie rozliczenia deklaracji podatkowej możesz skorzystać z trzech rozwiązań, które pozwalają na dopełnienie formalności online nawet w 5 minut! Sprawdź, co jeszcze zapewnia bezpłatny program Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Babciowe 2024 – sprawdź, co musisz wiedzieć!