Pit-0 dla seniora, czyli ulgi dla emeryta
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Pit-0 dla seniora, czyli ulgi dla emeryta

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Seniorzy w Polsce nie mają lekko. Zwykle emerytury są dużo niższe niż wcześniejsze zarobki, co wiele starszych osób odczuwa przy codziennych wydatkach. Inflacja tylko pogłębiła problem. Według danych ZUS, średnia emerytura wypłacana po waloryzacji w marcu 2023 roku wyniosła 3 311,61 zł brutto. Średnia emerytura wypłacana mężczyznom wyniosła 4 103,07 zł brutto, podczas gdy średnia emerytura kobiet wyniosła 2 792,86 zł brutto.

Aby nieco wesprzeć seniorów i odciążyć ich finansowo, rząd wprowadził możliwość zerowego PIT-a dla seniora. Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

Co to właściwie oznacza? Wyjaśniamy w artykule.

PIT 0 dla seniora

Seniorzy, którzy nie spieszą się z przejściem na emeryturę, mogą po osiągnięciu wieku emerytalnego dalej pracować, a dodatkowo nie będą za swoją pracę płacić podatku dochodowego PIT od zarobków. Warunkiem jest zrezygnowanie z pobierania emerytury. PIT 0 dla seniora lub inaczej ulga dla seniora to spora oszczędność dla wielu starszych osób!

Zwolnienie dotyczy przychodów:

 • z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy);

 • z umów zlecenia zawartych z firmą;

 • z działalności gospodarczej opodatkowanych według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;

 • oraz z zasiłków macierzyńskich pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ulga dla pracujących seniorów nie obejmuje m.in. przychodu z praw autorskich oraz umowy o dzieło.

Limit przychodów dla seniora

W przypadku pracujących seniorów obowiązuje limit przychodów, do których nie muszą oni płacić podatku dochodowego. Obecnie jest to kwota 85 528 zł rocznie.

WAŻNE! Do kwoty 85 528 zł rocznie zaliczają się wszystkie przychody zwolnione od podatku w ramach PIT 0.

W przypadku przekroczenia limitu ulgi, od dochodów opodatkowaniu według skali podatkowej stosuje się kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł.

Oznacza to, że pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury i rozliczają się według skali podatkowej, zapłacą podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej od podatku plus 85 528 zł ulgi dla seniora).

Przychody objęte ulgą dla pracujących seniorów są objęte obowiązkowym  ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.

Dla kogo ulga dla seniora?

Z PIT 0 dla seniora mogą skorzystać:

 • kobiety po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli powyżej 60. roku życia,

 • mężczyźni po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli powyżej 65. roku życia.

Jeżeli mimo uprawnień nie otrzymują oni:

 • emerytury lub renty rodzinnej z KRUS,

 • emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń,

 • emerytury lub renty rodzinnej z ZUS,

 • świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej,

 • uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

Ulga dla pracujących seniorów – wniosek do pracodawcy

Osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowę zlecenie i chce skorzystać z PIT 0, czyli ulgi dla pracujących seniorów, musi złożyć wniosek do pracodawcy o zastosowanie tej ulgi.

Możliwość dorobienia do renty i emerytury bez jej utraty

Seniorzy, którzy pobierają rentę lub wcześniejszą emeryturę, ale jeszcze nie ukończyli powszechnie obowiązującego wieku emerytalnego w Polsce mogą „dorabiać” do tych świadczeń.

Obowiązujący obecnie limit to 4713,50 zł brutto. Jeśli miesięczny zarobek będzie się mieścił w tej kwocie, to renta, czy emerytura nie ulegnie żadnemu zmniejszeniu. Pamiętajmy jednak, że limity zmieniają się co 3 miesiące. Kolejna zmiana już niebawem, bo od 1 marca 2024 roku.

UWAGA! Od  1 marca 2024 r. zmianie ulegają graniczne kwoty przychodu dla pracujących rencistów i emerytów, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobieta/65 lat mężczyzna). Będą wyższe, co pozwoli seniorom dorobić więcej do swoich świadczeń.

Od 1 marca do 1 maja 2024 r. dolna kwota bezpiecznego dorabiania wyniesie 5 278,30 zł brutto.

Po przekroczeniu tej kwoty miesięcznego wynagrodzenia renta/wcześniejsza emerytura ulegnie zmniejszeniu o kwotę przekroczenia. Jeśli od 1 marca rencista zarobi więcej niż 9802,50 zł to wypłata świadczenia zostanie zawieszona.

Limity nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny. Wysokością swoich zarobków nie muszą przejmować się niektórzy renciści, a szczególnie tacy, którzy pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową.

Ulga na leki dla seniorów

W ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej możliwe jest również skorzystanie z ulgi na leki dla seniora. Można odliczyć od podatku dochodowego wysokość stanowiącą różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Przykładowo, jeśli senior płaci za leki w grudniu 2023 roku kwotę 190 zł, można skorzystać z odliczenia 90 zł.

Ulga na leki przysługuje osobie, która:

 • posiada rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,

 • posiada rentę szkoleniową,

 • posiada rentę socjalną,

 • ma orzeczenie jednego z trzech stopni niepełnosprawności,

 • ma orzeczenie niepełnosprawności dla osób do 16. roku życia z tytułu odrębnych przepisów,

 • ma orzeczenie niepełnosprawności na podstawie przepisów obowiązujących przed 1998 r.

Aby skorzystać z ulgi należy posiadać wszystkie faktury i paragony za wykupione lekarstwa, a także kopię recept wystawionych przez specjalistę lub posiadać od niego zaświadczenie o konieczności zażywania leków.

Odliczenia na leki można wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym: PIT-37, PIT-36, PIT-28. Wówczas należy do nich załączyć PIT/0.

WAŻNE! Ulga na leki nie musi dotyczyć tylko seniora, ale i osoby, która jest na jego utrzymaniu i posiada np. orzeczenie o niepełnosprawności. Wówczas można skorzystać z ulgi.

Bezpłatne leki dla seniora 75+

Od 75. roku życia obowiązuje 100% ulgi na leki. Ulgą są objęte leki stosowane w leczeniu chorób wieku podeszłego. Muszę one jednak zostać przepisane na receptę, na której lekarz umieszcza literę S w polu pt. „kod uprawnień dodatkowych”.

Dokładny wykaz leków znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Legitymacja emeryta, rencisty – do jakich ulg uprawnia?

Posiadając legitymację z ZUS można skorzystać z wielu ulg. Przykładowo tańsze są przejazdy autobusowe we wszystkich polskich miastach, obowiązują również zniżki na bilety PKP.

Zniżek na usługi udzielają niektórzy przedsiębiorcy, również organizatorzy wydarzeń kulturalnych oraz instytucje oferujące zabiegi zdrowotne.

Ulga na abonament RTV dla seniora

Seniorom przysługuje również zwolnienie z płatności za abonament RTV:

 • dla seniora 60+

Z opłat abonamentowych zwolnione są osoby, które ukończyły 60 lat i mają przyznane prawo do emerytury. Jednak wysokość emerytury nie może przekraczać miesięcznie 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym.

 • dla seniora 75+

Osoby, które ukończyły 75 lat są całkowicie zwolnione z opłat abonamentowych. Ulga ta przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dana osoba ukończyła 75 lat.

Jak rozliczyć ulgę?

Pracujący seniorzy muszą pamiętać o złożeniu rozliczenia rocznego. Podatnicy, którzy chcą skorzystać z ulgi dla seniora wypełniając PIT-0 powinni to zrobić w rozliczeniu rocznym. Możliwe jest:

 • rozliczenie online, za pomocą bezpłatnego i bezpiecznego programu do rozliczania PIT-ów na stronie podatnik.info;

 • przez e-Urząd Skarbowy;

 • w formie tradycyjnej, czyli złożenie zeznania pisemnie do urzędu skarbowego.

Jeśli zwolnienie nie było stosowane przez płatnika w trakcie roku albo było ale tylko za część roku (zgodnie z oświadczeniem podatnika lub, gdy płatnik w związku z brakiem złożonego oświadczenia nie uwzględnił tego w przekazanej informacji PIT-11), a ulga przysługuje w innym wymiarze, podatnik przed złożeniem zeznania powinien je zaktualizować stosownie do przysługującego mu uprawnienia i do wysokości limitu.

Skorzystanie z wersji elektronicznej rozliczenia ma sporo zalet, jako że system podpowiada, z jakich ulg podatnik może skorzystać. Dzięki temu unika się popełnienia błędu. System jest całkowicie bezpieczny i intuicyjny w obsłudze. Do tego, skorzystanie z programu jest darmowe.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Składki ZUS wspólników spółki z o.o.