PIP o Sanepid – kogo mogą kontrolować?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

PIP o Sanepid – kogo mogą kontrolować?

Państwowa Inspekcja Pracy
 

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) to organ powołany, aby prowadzić nadzór nad przestrzeganiem przez pracodawców prawa pracy. Jej wizyty mogą spodziewać się więc wszyscy przedsiębiorcy, którzy zatrudniają chociaż jednego pracownika. PIP może skontrolować, czy w firmie są przestrzegane zasady bhp, przepisy związane ze stosunkiem pracy (np. czy pracownik ma podpisany właściwy rodzaj umowy, zgodny z wykonywanymi obowiązkami), czy ochroną pracownika (przede wszystkim kobiety, niepełnosprawni czy pracownicy młodociani). PIP może też sprawdzić, czy pracodawca wywiązuje się z terminowej wypłaty wynagrodzenia bądź innych świadczeń. Państwową Inspekcję Pracy może też interesować miejsce wykonywania pracy – czy spełnia ono wymogi prawa budowlanego itd. PIP analizuje też okoliczności wypadków przy pracy bądź chorób zawodowych, jeśli takie wystąpią.
 

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem, do którego może zgłosić się pracownik, którego prawa nie są przestrzegane. PIP może więc przeprowadzić kontrolę na wniosek pracownika, na podstawie zawiadomienia jakiejkolwiek osoby bądź z własnej inicjatywy.
 

Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy może dokonać kontroli o każdej porze dnia i nocy, bez wcześniejszego zawiadomienia. Jeśli okaże się, że w firmie są naruszane przepisy, wówczas wydaje on decyzję administracyjną, w formie nakazu, która zobowiązuje przedsiębiorcę do usunięcia uchybień czy wypłaty wynagrodzenia.
 

Wykroczenie przeciwko prawom pracownika może zostać ukarane mandatem Inspektor PIP może wystąpić także do sądu o ukaranie pracodawcy.
 

Inspekcja Sanitarna
 

Inspekcja Sanitarna, czyli popularny sanepid, to postrach nie tylko przedsiębiorców prowadzących restauracje, choć oni spotykają się z nią najczęściej. Inspekcja Sanitarna ma nadzór nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy, a także warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia. Jej działalność ma chronić ludzie zdrowie przed wpływem czynników uciążliwych bądź szkodliwych, zapobiegać chorobom zakaźnym i zawodowym.
 

Kontrola Sanepidu może odbyć się o każdej porze dnia i nocy, bez zapowiedzi. Sanepid może nie tylko wejść i sprawdzić wszelkie pomieszczenia, ale także pobrać próbki do badań. Po kontroli najczęściej przedsiębiorca otrzymuje wytyczne w sprawie nieprawidłowości – do kiedy i jak ma je usunąć, po czym Inspekcja Sanitarna zapowiada powtórną kontrolę.
 

Jeśli okaże się, że w przedsiębiorstwie mają miejsce zdarzenia, które stanowią zagrożenie dla zdrowia czy życia ludzi, Inspektor Sanitarny ma prawo nakazać „unieruchomienie zakładu pracy lub jego części”, co w praktyce może oznaczać konieczność zawieszenia przez firmę działalności.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także