Odliczenie darowizny od podatku 2020 na rzecz COVID-19....
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Odliczenie darowizny od podatku 2020 na rzecz COVID-19. Sprawdź zasady!

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

 

Odliczenie darowizny od podatku 2020 na rzecz COVID – kiedy jest to możliwe?

 

Odliczenie darowizny od podatku 2020 na rzecz COVID-19 to ulga, którą rząd wprowadził dla podatników wspierających podmioty przeciwdziałające zakażeniom koronawirusem. Dzięki niej darczyńcy mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania nawet o dwukrotność wartości darowizny. Dokładna wysokość ulgi zależy jednak od terminu, w jakim podatnik zdecyduje się na przekazanie swojego wsparcia.

Warto zaznaczyć, że 28 października 2020 roku przekazano do Sejmu nowelizację ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350) oraz ustawę z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86). Wśród nowelizowanych przepisów znalazły się również te dotyczące wartości oraz terminów przekazania darowizn podlegających odliczeniu. Jak prezentują się te przepisy?

Przepisy sprzed nowelizacji umożliwiają odliczenie w przypadku darowizn przekazanych na rzecz walki z COVID-19 w terminie od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku. Druga fala zachorowań wpłynęła jednak na decyzję rządu o przedłużeniu tego terminu. Nowelizacja, która 28 października trafiła do rozpatrzenia przez Sejm, dopuszcza możliwość odliczenia darowizn przekazanych do końca epidemii.

Pojawia się również pytanie, czy w takim przypadku każdemu podatnikowi przysługuje odliczenie darowizny – COVID-19? Okazuje się, że nie. Odliczenie darowizny – koronawirus – przysługuje każdemu podatnikowi:

 

 • rozliczającemu swoje dochody na zasadach ogólnych – skala podatkowa lub stawka 19%,
 • podlegającemu opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • rozliczającemu się z podatku od osób prawnych.

 

Przepisy wprowadzają więc pewne wyjątki. Zgodnie z obowiązującym prawem, z odliczenia darowizny na rzecz walki z COVID-19 nie mogą skorzystać:

 

 • darczyńcy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej,
 • podatnicy rozliczający się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego za kapitałów pieniężnych,
 • darczyńcy opłacający podatek z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości,
 • podatnicy zaliczający wydatki z tytułu darowizny do kosztów uzyskania przychodów, odliczający te wydatki od dochodów podlegających innej formie opodatkowania,
 • darczyńcy, którzy otrzymali zwrot wydatków poniesionych na rzecz walki z COVID-19.

 

Jeżeli nie znajdujesz się w żadnej z wyżej wymienionych grup podatników i przekazałeś darowiznę na rzecz walki z COVID-19, przysługuje Ci prawo do skorzystania z ulgi.

 

Jakie darowizny można odliczyć w PIT na rzecz COVID?

 

Darowizna na rzecz COVID-19 jest uznawana za wsparcie w zwalczaniu zakażania koronawirusem. Należy jednak pamiętać, że nie każdy wydatek może być objęty opisywaną ulgą. Podstawowym warunkiem do spełnienia jest status obdarowanego. Jakie darowizny można odliczyć w PIT? Ulga przysługuje wyłącznie w sytuacji, kiedy podatnik przekazał wsparcie:

 

 • podmiotowi udzielającemu świadczeń opieki zdrowotnej,
 • Agencji Rezerw Materiałowych,
 • Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych,
 • Ośrodków podlegających ustawie o pomocy społecznej, między innymi: domów pomocy społecznej, noclegowni, schronisk dla bezdomnych.

 

Należy podkreślić, że możliwość odliczenia przysługuje nie tylko darowizną pieniężnym, ale również rzeczowym. To, jaka będzie ostateczna wartość ulgi, ustala się na podstawie:

 

 • potwierdzenia przelewu na rachunek płatniczy lub inny bankowy obdarowanego,
 • dokumentu pozwalającego zidentyfikować darczyńcę oraz wartość darowizny, a także oświadczenie o przyjęciu darowizny.

 

Jeżeli podatnik udokumentuje zdarzenie przekazania darowizny, wówczas ma szansę uwzględnić ulgę w swoim zeznaniu podatkowym. Należy jednak zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. W zależności od tego, kiedy przekazałeś darowiznę, będzie przysługiwała inna kwota odliczenia. Spójrzmy, jakie zasady obowiązują przed wejściem w życie nowelizacji.

Kiedy podatnik przekazał darowiznę do 30 kwietnia 2020 roku, przysługuje mu odliczenie w wysokość 200% jej wartości. Darowizny przekazane w maju 2020 roku podlegają odliczeniu w wysokości 150% ich wartości. Z kolei podatnicy przekazujący darowiznę od 1 czerwca do 30 września 2020 roku mają szansę odliczyć jedynie 100% jej wartości.

Pamiętaj! Nowelizacja ustawy o PIT i CIT przewiduje nowe limity odliczeń dla osób, które przekażą swoje wsparcie po 30 września 2020 roku. Jeżeli podatnik przekaże darowiznę do końca 2020 roku, może skorzystać z ulgi równej 200% jej wartości. Wsparcie przekazane w okresie do 31 marca 2021 roku podlega odliczeniu w wysokości 150%. Natomiast od 1 kwietnia 2021 roku do końca epidemii przysługuje ulga odpowiadająca wartości darowizny

 

Odliczanie darowizny – koronawirus. Jak to zrobić?

 

Jeżeli przysługuje Ci odliczenie darowizny-koronawirus, musisz przygotować dokumenty potwierdzające jej wartość wsparcia. Następnie należy uwzględnić ulgę w rocznym zeznaniu podatkowym. W zależności od rodzaju opodatkowania będzie to deklaracja PIT-37, PIT-36, PIT-36L lub PIT-28. Pojawia się jednak pytanie, jak to zrobić? Spójrzmy na przykład.

Podatnik przekazał 29 kwietnia 2020 roku darowiznę na rzecz walki z koronawirusem w wysokości 2 000 zł. Miała ona formę przelewu bankowego. Aby rozliczyć ją w urzędzie skarbowym, musi mieć dowód wpłaty potwierdzający jednocześnie jego dane identyfikacyjne i realizację wpłaty na konto obdarowanego.

To, jaką wartość darowizny może odliczyć, zależy od dnia zaksięgowania transakcji. Jeżeli bank zdążył zarejestrować wpłatę do dnia 30 kwietnia 2020 roku, przysługuje mu ulga o wartości 200% wpłaty. W innym przypadku odliczenie maleje do 150%.

Wartość ulgi należy uwzględnić w załączniku PIT/O. Dokument ten musi zawierać dodatkowo kwotę darowizny oraz dane identyfikujące obdarowany podmiot. Istnieje jednak możliwość wcześniejszego rozliczenia ulgi. Dzieje się to w następujących sytuacjach:

 

 • jeżeli podatnik samodzielnie oblicza zaliczki na podatek, może wykonać odliczenie również na tym etapie;
 • kiedy podatnik rozlicza się z urzędem skarbowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, może uwzględnić ulgę podczas uregulowania zobowiązania kwartalnego lub miesięcznego.

 

Bez wątpienia kwestia rozliczania darowizny nie należy do najprostszych. Jeżeli obawiasz się, że nie będziesz w stanie dopełnić niezbędnych formalności samodzielnie, warto skorzystać z programu Podatnik.info.

 

 

Podsumowanie: Odliczenie darowizny od podatku 2020 – COVID-19

 

Oto kilka najważniejszych informacji, które każdy podatnik powinien posiadać na temat odliczenia darowizny na rzecz walki z koronawirusem:

 

 • Odliczenie darowizny od podatku 2020 na rzecz COVID-19 przysługuje podatnikom rozliczającym się według skali podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz podatku od osób prawnych.
 • Ulga przysługuje w przypadku darowizny pieniężnej oraz rzeczowej przekazanej podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną, Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, ośrodkom podlegających ustawie o pomocy społecznej.
 • Wartość odliczenia zależy od terminu, w jakim przekazałeś darowiznę, oraz jej kwoty.
 • Musisz posiadać dokument potwierdzający realizację wpłaty lub przekazania darowizny w formie materialnej.
 • Odliczenie darowizny – COVID-19 – może nastąpić podczas rozliczenia rocznego z urzędem skarbowym, obliczania zaliczek na podatek lub opłacania zobowiązań kwartalnych albo miesięcznych względem urzędu skarbowego.
 • Jeżeli obawiasz się, że nie będziesz w stanie samodzielnie rozliczyć darowizny, skorzystaj z programu do rozliczeń pit online Podatnik.info.

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Roczna składka zdrowotna