O zmianie adresu po kontroli podatkowej trzeba...
KS
http://sxc.hu/
Tax Care

O zmianie adresu po kontroli podatkowej trzeba poinformować fiskusa

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Jeśli podatnik nie zawiadomi fiskusa na czas o zmianie swojego adresu po przeprowadzonej kontroli podatkowej, organ pismo w sprawie postępowania podatkowego dostarczy na stary adres.

W celu zweryfikowania złożonych przez podatnika zeznań i deklaracji podatkowych, fiskus dysponuje możliwością przeprowadzenia kontroli podatkowej. Jeśli w trakcie jej trwania kontrolujący natkną się na ewentualne błędy lub niedopełnienia podatnika w rozrachunkach z fiskusem i nie zostaną one w pełni zlikwidowane, wszczęte zostanie postępowanie podatkowe. Kontrola i postępowanie podatkowe stanowią dwa oddzielne procesy, które oddalone mogą być od siebie nawet o pół roku. Co, jeśli w tym czasie podatnik zmieni adres zamieszkania czy siedziby firmy, przez co zacznie podlegać pod inny urząd skarbowy, niż ten, który przeprowadził kontrolę?

O przeprowadzce trzeba zawiadomić fiskusa

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, jeżeli w toku kontroli podatkowej ujawniono nieprawidłowości, kontrolowany ma obowiązek zawiadomienia organu podatkowego o każdej zmianie swojego adresu dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli podatkowej. Zasadniczo tyle samo czasu ma fiskus na rozpoczęcie postępowania podatkowego po zakończeniu czynności kontrolnych. W razie niedopełnienia obowiązku poinformowania urzędu o zmianie danych adresowych, postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego będzie skierowane na stary adres zamieszkania podatnika lub siedziby jego firmy, innymi słowy urząd uzna za doręczone pod adresem, pod który wcześniej odebrany został protokół kontroli.

Ten sam urząd

W skutek zmiany adresu już po przeprowadzaniu w firmie kontroli podatkowej, ale przed rozpoczęcia postępowania podatkowego podatnik podlegać będzie pod inny organ podatkowy niż ten, który sprawdzał jego rozliczenia podatkowe. Według prawa podatkowego organ podatkowy właściwy w dniu wszczęcia kontroli lub postępowania podatkowego pozostaje jednak właściwy w sprawie, chociażby w trakcie postępowania lub kontroli nastąpiło zdarzenie powodujące zmianę właściwości.

Stanowisko to potwierdza NSA w wyroku z dnia 22.06.2012 r. o sygn. I FSK 1020/09 w którym orzekł, że organ podatkowy właściwy w sprawie w dniu wszczęcia kontroli podatkowej pozostaje w niej właściwy również w zakresie postępowania podatkowego, chociażby w trakcie kontroli lub po jej zakończeniu nastąpiło zdarzenie powodujące zmianę właściwości organu. Innymi słowy, urząd skarbowy właściwy w sprawie w dniu wszczęcia kontroli pozostaje właściwy aż do jej zamknięcia - także w przypadku rozpatrywania jej w ramach postępowania podatkowego, bez względu na ewentualną przeprowadzkę kontrolowanego.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Karolina Zawłocka, księgowa Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak zgłosić numer konta bankowego do przelania zwrotu podatku w PIT program online?