O „Nabitych” zadecyduje Sąd Najwyższy
http://sxc.hu/
Skarbiec.biz

O „Nabitych” zadecyduje Sąd Najwyższy

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

To Sąd Najwyższy zadecyduje, czy klienci banku będą mogli starać się o rekompensatę strat podyktowanych niekorzystnymi zapisami umów kredytowych, które pozwalały bankowi dowolnie kształtować wysokość oprocentowania frankowych kredytów.

Sprawa „Nabitych w mBank” (wcześniej BRE Bank), to pozew zbiorowy dotyczący kredytów hipotecznych tak zwanego starego portfela, których bank udzielał do jesieni roku 2006. Grupa dokładnie 1247 klientów powołuje się w nim straty, jakie poniosła na skutek (uznanych dziś za niedozwolone) zapisów umownych dotyczących oprocentowania kredytów we frankach. Zapisy te gwarantowały zarządowi banku możliwość zmiany oprocentowania własną decyzją, a jednocześnie nie precyzowały sytuacji, w których do owej zmiany mogłoby dojść. Niejasność przesłanek mogących prowadzić do zmiany powodowała, że przedstawiciele banku mogli podwyższać oprocentowanie kredytów frankowych właściwie kiedy i o ile uznali za stosowne. Zapis ten ograniczał także samych kredytobiorców, ponieważ ci nie posiadając jasnej płaszczyzny odniesienia nie mogli weryfikować zasadności zmian, ani wnioskować o obniżenie oprocentowania w przypadku, gdy czynnik uwzględniany przy podwyżce uległ zmianie mogącej stanowić podstawę do redukcji oprocentowania. Podsumowując więc, „Nabici w mBank” starają się udowodnić, że na skutek krzywdzących praktyk ponieśli określone straty, które winny zostać im zrekompensowane.

Seria zwycięstw

Stosowane w umowach z „Nabitymi” zapisy faktycznie były wyjątkowo ogólne – elementem umowy wszystkich pozywających był np. zapis mówiący: „Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu może nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej, określonej dla danej waluty oraz zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji”.

Nie innego zdania był również łódzki sąd, przed którym toczyła się sprawa - pierwsze zwycięstwo „Nabitych” miało miejsce w lipcu zeszłego roku, gdy Sąd Okręgowy w Łodzi ogłosił, że nieprecyzyjna klauzula dotycząca możliwości zmiany oprocentowania nie wiąże kredytobiorców. Wyrok sądu pierwszej instancji potwierdził także Sąd Apelacyjny w Łodzi, który dnia 30 kwietnia 2014 r. oddalił apelację pozwanego mBanku.

Niespodziewany zwrot akcji

Z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi bank się jednak nie zgodził i złożył kasację w Sądzie Najwyższym. „Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał postanowienie o wstrzymaniu skuteczności wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z lipca 2013 r., utrzymanego w mocy przez Sąd Apelacyjny w Łodzi, do czasu rozpoznania skargi kasacyjnej złożonej przez mBank. (…) zgodnie z zapowiedzią mBank skorzystał z przewidzianej prawem możliwości zaskarżenia wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi i wniósł do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną. mBank pozostaje na stanowisku, że prawidłowo wykonywał umowy kredytowe, jednak od początku sporu pozostaje otwarty na dialog z klientami. Bank wielokrotnie rozmawiał z reprezentacją klientów, dzięki czemu stronom udało się wspólnie wypracować ofertę dla osób spłacających kredyty starego portfela. Klienci wciąż mogą też skorzystać z możliwości zmiany formuły oprocentowania kredytu starego portfela na stawkę opartą na marży i stopie LIBOR”. – podaje w komunikacie mBank.

W konsekwencji skierowania skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego, Sąd Apelacyjny w Łodzi wstrzymał skuteczność wyroku Sądu Okręgowego z lipca 2013 r. – „Nabici w mBank” muszą więc nadal czekać na odszkodowania za zawyżone raty ich kredytów.


Kinga Stachowiak, Prezes Portalu Skarbiec.biz S.A.


 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
MdM bardziej popularny niż „Rodzina na swoim”