Gorące tematy
Czy ostatnie zmiany w VAT są korzystne dla firm?
Wyniki sondażu: sondaż 8 głosów
50%

Tak, ułatwią prowadzenie działalności

4 głosów
25%

Nie, utrudnią prowadzenie działalności

2 głosów
25%

W praktyce niewiele zmienią w funkcjonowaniu firm

2 głosów
Kalendarz podatnika
Nowe ulgi podatkowe dla powodzian
Redakcja
http://sxc.hu/

Nowe ulgi podatkowe dla powodzian

Podziel się tym artykułem:   

W czwartek rząd przyjął projekt ustawy, który zakłada pomoc dla poszkodowanych powodzian. Nabędą oni prawo do zwolnień z podatku dochodowego, uzyskają jednorazowy zasiłek (do 2 tys. zł) i zostaną objęci ulgami w spłacie zobowiązań podatkowych.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących usuwania skutków powodzi przygotował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  – Jerzy Miller. Przewiduje on m.in. możliwość przeznaczenia środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) na cele związane z pomocą dla poszkodowanych zatrudnionych u danego pracodawcy.

 

Dodatkową ulgą dla osoby dotkniętej klęską, będzie zwolnienie od podatku tych dochodów, które uzyskał z ZFSŚ i przeznaczył na usuwanie skutków powodzi. Zwolnieniu mają podlegać również środki uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych np. na odtworzenie zniszczonej na skutek powodzi infrastruktury przedsiębiorstw, należących do osób niepełnosprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą.

 

Ponadto, zwolnieniem będzie objęty podatek od spadków i darowizn przeznaczonych przez obdarowanego na usunięcie skutków powodzi.

 

Ulgi będą przyznawane na podstawie wniosków oraz oświadczeń. Poszkodowany zostanie zobligowany do określenia w nich wysokości szkody majątkowej oraz wyrażenia zgody na weryfikację tej informacji przez gminę. Termin złożenia dokumentów określi ustawa.

Podziel się tym artykułem: