Nowe świadczenie dla niepełnosprawnych – sprawdź, co...
Podatnik.info
Podatnik.info
podatnik.info

Nowe świadczenie dla niepełnosprawnych – sprawdź, co zmieni się w 2024 roku!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Nowe świadczenie dla niepełnosprawnych

Rząd przyjął projekt ustawy, która obejmuje nowe wsparcie finansowe dla osób z niepełnosprawnościami. Jak zapewnia premier Mateusz Morawiecki, wprowadzenie dodatkowego świadczenia jest możliwe dzięki skutecznej polityce budżetowej. Działania te mają zapobiec spychaniu osób z niepełnosprawnością na margines.

Warto jednak zaznaczyć, że zanim przepisy zaczną obowiązywać, konieczne będzie odpowiednie przygotowanie oraz przeszkolenie jednostek odpowiedzialnych za przyznawanie dodatku. Ustawa wprowadzająca nowe świadczenie dla niepełnosprawnych wejdzie więc w życie dopiero 1 stycznia 2024 roku. Do tej pory każdy potencjalny beneficjent powinien zapoznać się z najważniejszymi informacjami o tym, kto i na jakich zasadach będzie miał szansę na otrzymanie zasiłku.

W komunikacie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej można przeczytać, że nowe wsparcie będzie oparte na stabilnych filarach dopasowanych do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Projekt był konsultowany z przedstawicielami wielu środowisk. Dzięki temu rząd opracował rozwiązanie umożliwiające beneficjentowi samodzielne podejmowanie decyzji, na jaki cel zostaną przeznaczone otrzymane środki.

Co ważne, nowe świadczenie dla niepełnosprawnych realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 roku, który dotyczył przepisów różnicujących prawo do wsparcia finansowego ze względu na datę powstania niepełnosprawności. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące zmian oraz harmonogramu wprowadzania świadczenia wspierającego.

Nowe świadczenie dla niepełnosprawnych 2024

Jak wspomnieliśmy powyżej, od 1 stycznia 2024 roku będzie obowiązywało nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami. Jest to pierwszy etap zmian, który obejmie beneficjentów z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia. Nowe świadczenie dla niepełnosprawnych 2024 wyniesie w tym przypadku dwukrotność – 200% renty socjalnej. Renta socjalna wynosi aktualnie 1 588,44 zł brutto. Zgodnie z obecnie obowiązującymi stawkami, nie będzie niższy niż 3 176 zł brutto.

Drugi etap będzie realizowany od 1 stycznia 2025 roku. Obejmuje świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami ze średnim poziomem potrzeby wsparcia. Wyniesie ono 100% wysokości renty socjalnej. Trzeci etap zostanie wprowadzony 1 stycznia 2026 roku i obejmie osoby z niepełnosprawnościami z kolejnym poziomem potrzeby wsparcia. Beneficjentom będzie przysługiwał zasiłek w wysokości 50% renty socjalnej.

Jak widać, harmonogram reguluje czas wprowadzenia świadczenia w zależności od poziomu potrzeby wsparcia. Oceną zajmą się wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek beneficjenta. Będzie miała wartość punktową w skali od 0 do 100 punktów. Nowe świadczenie dla niepełnosprawnych 2024 otrzymają osoby, które uzyskają między 90 a 100 punktów.

Co ważne, dodatkowy zasiłek jest kierowany bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością. Warto zwrócić uwagę, że na możliwość otrzymania świadczenia nie wpływa dochód na członka rodziny, moment powstania lub stopień niepełnosprawności, a także aktywność zawodową beneficjentów. Nowe wsparcie będzie nieopodatkowane.

Kierowanie zasiłku bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością umożliwia podejmowanie aktywności zawodowej przez opiekunów. Wysokość ich zarobków nie wpłynie w żaden sposób na prawo i wysokość do nowego świadczenia. Należy również podkreślić, że opiekunowie oraz osoby z niepełnosprawnością będą mogły wspólnie podjąć decyzję o pozostaniu na świadczeniu pielęgnacyjnym według starych zasad.

Jeżeli beneficjenci postanowią zostać przy starym systemie i pobierać świadczenie pielęgnacyjne, opiekunowie nadal będą mogli podjąć dodatkową pracę, ale dochód nie będzie mógł przekraczać około 20 000 zł rocznie. Należy jednak podkreślić, że kwota ta podlega jeszcze dyskusjom.

Jakie dodatki dla niepełnosprawnych obowiązywać będą w 2024 roku?

Wśród wielu podatników pojawiło się pytanie, co stanie się z obecnie obowiązującymi świadczeniami w obliczu nowych przepisów. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje, jakie dodatki dla osób niepełnosprawnych będą nadal obowiązywały.

Jak wspomnieliśmy, każda osoba z niepełnosprawnością będzie miała możliwość wyboru między pozostaniem w dotychczasowym systemie a nowymi zasadami. Jeżeli beneficjent nie wybierze własnego świadczenia wspierającego, opiekun będzie mógł otrzymywać nadal zasiłek pielęgnacyjny. Należy jednak zwrócić uwagę na nowe zasady obowiązujące w tym przypadku.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego nie zmieni się, ale opiekunowie będą mieli możliwość dorabiania. Limit dochodów wynosi 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli około 20 000 zł rocznie. Dodatkowo opiekunowie osób niepełnosprawnych będą otrzymywały nadal:

 • specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • zasiłek dla opiekuna,
 • rentę socjalną,
 • dodatek rehabilitacyjny,
 • zasiłek rodzinny,
 • dodatek do świadczenia rodzinnego z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka,
 • dodatek pielęgnacyjny.

Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi aktualnie 620 zł miesięcznie. Obejmuje osoby niepodejmujące zatrudnienia lub zmuszone do rezygnacji z pracy na rzecz opieki. Wysokość miesięcznego zasiłku rodzinnego wynosi 95,00 zł na dziecko do 5 roku życia, 124,00 zł na dziecko pomiędzy 5 a 18 rokiem życia i 135,00 zł pomiędzy 18 a 24 rokiem życia. Dodatek z tytułu niepełnosprawności przysługuje w wysokości 90,00 zł na dziecko do 5 roku życia lub 110,00 zł na dziecko pomiędzy 5 a 24 rokiem życia.

Podsumowanie: Nowe świadczenie dla niepełnosprawnych – najważniejsze informacje

Poniżej znajdziesz krótkie podsumowanie najistotniejszych kwestii w obszarze świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów.

 • Rząd przyjął projekt ustawy o wprowadzeniu dodatkowego świadczenia dla niepełnosprawnych. Będzie ono przysługiwało niezależnie od dochodów oraz innych form wsparcia.
 • Pierwszy etap wdrożenia nastąpi 1 stycznia 2024 roku, wówczas świadczenie otrzymają osoby z niepełnosprawnościami z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia. Jego wysokość będzie równa 200% renty socjalnej.
 • Drugi etap wdrożenia nastąpi 1 stycznia 2025 roku, wówczas świadczenie otrzymają osoby z niepełnosprawnościami ze średnim poziomem potrzeby wsparcia. Jego wysokość będzie równa 100% renty socjalnej.
 • Trzeci etap wdrożenia nastąpi 1 stycznia 2026 roku, wówczas świadczenie otrzymają osoby z niepełnosprawnościami z kolejnym poziomem potrzeby wsparcia. Jego wysokość będzie równa 50% renty socjalnej.
 • Za ocenę poziomu potrzeb będą odpowiedzialne wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek beneficjenta.
 • Ocena będzie odbywała się na podstawie wartości punktowej w skali od 1 do 100 punktów. W pierwszym etapie otrzymają wsparcie osoby z niepełnosprawnościami, które otrzymają między 90 a 100 punktów.
 • Co ważne, istnieje możliwość zachowania starego systemu, który obejmuje zasiłek pielęgnacyjny. W tym przypadku opiekunowie będą mogli dorabiać, ale dochód nie może przekraczać 50% minimalnego wynagrodzenia. Jest to kwota około 20 000 zł rocznie. Ta kwota podlega jednak dyskusjom.
 • Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły nadal korzystać z takich dodatków jak: specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, rentę socjalną, dodatek rehabilitacyjny, zasiłek rodzinny, dodatek do świadczenia rodzinnego z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka oraz dodatek pielęgnacyjny.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące nowego świadczenia, możesz skorzystać ze wsparcia ekspertów Podatnik.info. Każdy użytkownik, który pobierze bezpłatny program, zyska dostęp do specjalistów z obszaru finansów, księgowości oraz prawa podatkowego. W okresie rozliczenia deklaracji PIT możesz skorzystać z 3 prostych sposobów na wypełnienie formularza i dopełnić formalności nawet w 5 minut. Sprawdź, co jeszcze możesz zyskać!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od zakupu psa z hodowli – przepisy, które musisz znać!