Nie tylko wózek, ale też samochód! Jak osoba...
REHACARE/http://skroc.pl/dc509/flickr.com CC-BY/http://skroc.pl/993dd
Podatnik.info

Nie tylko wózek, ale też samochód! Jak osoba niepełnosprawna może odliczyć w PIT za 2016 rok wydatki poniesione na dojazdy na zabiegi?

Kto może odliczyć wydatki na samochód w uldze rehabilitacyjnej za 2016 rok?


Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczenie na użytkowanie samochodu osobowego, który stanowi własność lub współwłasność, w uldze rehabilitacyjnej za 2016 rok przysługuje:

 • osobie niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa,
 • podatnikom, którzy maja na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa,
 • dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia.


Należy pamiętać, że w przypadku podatników, którzy mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, aby mogli skorzystać z ulgi, dochód chorego w 2016 r. nie może przekroczyć kwoty 9120 złotych.


Kiedy nie odliczysz wydatków za samochód w PIT za 2016 rok?


W ramach ulgi rehabilitacyjnej, w rozliczeniu PIT za 2016 rok odliczeniu nie podlegają wydatki poniesione na dojazdy samochodem osobowym przez osobę niepełnosprawną na konieczne zabiegi, które zostały:

 • sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • zwrócone w jakiejkolwiek formie,
 • odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.


Z kolei zgodnie z ustawą w przypadku, kiedy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z ww. funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi kosztami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.


Limit odliczenia i dokumentacja wydatków w PIT za 2016 rok


Kwota odliczenia wydatków poniesionych na użytkowanie samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną w celu dojazdu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, w rozliczeniu PIT za 2016 rok wynosi 2280 złotych. Należy pamiętać, że odlicza się sumę faktycznie poniesionego wydatku, która nie przekracza ustawowego limitu.
 

Ponadto podatnik nie ma obowiązku posiadania dokumentu, który stwierdza wysokość poniesionych wydatków. Jednak na żądanie urzędu skarbowego osoba korzystająca z ulgi ma obowiązek okazać dowód, który potwierdza zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.


Rozlicz PIT za 2016 rok w 5 minut!


W prosty sposób wydatki poniesione na użytkowanie samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną w celu dojazdu na konieczne zabiegi w ramach ulgi rehabilitacyjnej, można odliczyć za pomocą całkowicie darmowego programu PIT Pro 2016/2017 od Podatnik.info. Aplikacja za pośrednictwem portalu podatkowego dostarczy zeznanie roczne do urzędu skarbowego przy współpracy z systemem e-Deklaracje obsługiwanego przez Ministerstwo Finansów.


Intuicyjny interfejs oraz system podpowiedzi pomoże szybko i łatwo przebrnąć przez wszystkie etapy rozliczenia rocznego, a także na podstawie odpowiedzi udzielanych przez użytkownika – wybrać odpowiedna deklarację podatkową. Ponadto program PIT pro 2016/2017 zminimalizuje ryzyko popełnienia błędów rachunkowych w rozliczeniu za 2016 rok. Aby rozliczyć e-PIT bez wychodzenia z domu, wystarczy, że podatnik poda 5 następujących danych identyfikacyjnych:

 • imię,
 • nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • nr PESEL lub NIP,
 • kwotę przychodu za 2015 rok (w przypadku osób wypełniających PIT po raz pierwszy, w tym polu należy wpisać 0 – słownie „zero”).Podatnik.info


Loading Comments
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także