Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Na umowie cywilnoprawnej nie założysz związku zawodowego
http://sxc.hu/
rynekpracy.pl

Na umowie cywilnoprawnej nie założysz związku zawodowego

Ustawa o związkach zawodowych obowiązuje już przeszło 20 lat. Polski rynek pracy wygląda dziś zupełnie inaczej niż na początku procesu transformacji. Rodzime prawo także i w tym przypadku nie nadąża za dynamicznymi zmianami w życiu gospodarczym. 

Kto może założyć związek zawodowy? Wystarczy, by 10 osób zadeklarowało chęć założenia związku zawodowego.  W dużych zakładach pracy znalezienie takiej grupy nie stanowi problemu. Inaczej sytuacja wygląda w mniejszych podmiotach, które dominują na rynku. Pracownicy zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach – jest ich ponad 3 mln –  nie mogą założyć związku zawodowego, ani przystąpić do już istniejącego. Dlaczego? – Powód jest prozaiczny: to podmioty zatrudniające nie więcej niż 9 pracowników, często włącznie z właścicielem. Zatem ustawa automatycznie pozbawiła te osoby szansy na stworzenie organizacji pracowniczej w swojej firmie.  W polskim prawie występuje wielka luka prawna, która odpowiada za małe uzwiązkowienie polskiego rynku pracy – tłumaczy Łukasz Pokrywka z Sedlak & Sedlak.

Związek zawodowy mogą założyć wyłącznie pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę, na podstawie powołania, wyboru lub mianowania. Ten zamknięty katalog nie obejmuje osób zatrudnionych w oparciu o umowy o dzieło, umowy zlecenia oraz tzw. samozatrudnionych. Łukasz Pokrywka dodaje, że na tę lukę w przepisach zwróciła uwagę Międzynarodowa Organizacja Pracy, nakazując dostosowanie krajowych przepisów do nowych trendów na polskim rynku pracy. – Problem dotyczy dużej grupy ludzi. Odsetek Polaków posiadających tylko umowy cywilnoprawne jest największy w Europie – komentuje przedstawiciel Sedlak & Sedlak.

 

Loading Comments