Na czym polega zerowy PIT dla młodych?
Redakcja
pexels.com
Podatnik.info

Na czym polega zerowy PIT dla młodych?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

PIT dla młodych- zmiany w rozliczaniu rocznej deklaracji PIT 2020

Kogo obejmuje zerowy PIT dla młodych?

Ulga przysługuje osobom poniżej 26 roku życia, które osiągają przychody ze stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej, spółdzielczego lub służbowego stosunku pracy, a także umów zlecenia. Zerowy podatek dochodowy od osób fizycznych, nie obejmie jednak młodych przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie własnej firmy. Podatek dochodowy dotyczyć wciąż będzie osób pobierających zasiłki macierzyńskie lub chorobowe oraz świadczenia rehabilitacyjne.

Skąd idea zerowego PIT-u?

Wprowadzenie ulgi PIT dla młodych ma zachęcić młodzież wkraczającą w dorosłe życie do pozostawania w kraju i podjęcia pracy na terenie Polski. Według Premiera Mateusza Morawieckiego, działania te zwiększą szanse i poprawią perspektywy młodych na rynku pracy. Po wprowadzeniu w życie ustawy, sytuacja w Polsce ma być na zbliżonym poziomie do rynku zachodniego. Likwidacja 18 proc. PIT-u dla pracowników poniżej 26 roku życia powinna pomóc młodym osobom przy starcie w dorosłe życie, z którym wiążą się wydatki z wynajmem mieszkania lub rozwojem kariery. Wprowadzenie zerowego PIT-u dla młodych jest wynikiem nowelizacji przepisów ustawowych. Regulacja obowiązywać będzie od 1 sierpnia 2020 roku i, według szacunków, skorzysta z niej około 2 mln młodych osób.

Kiedy PIT dla młodych wejdzie w życie?

Ulga „bez PIT dla młodych” wejdzie w życie 1 sierpnia 2019 roku. Zatem roczny limit przychodów dla 2019 roku, które zwalniają z obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych został zmniejszony w sposób proporcjonalny. Mianowicie zmiana obowiązywać będzie przez pięć miesięcy obecnego roku. Zatem limit liczony jest jako 5/12 z rocznej kwoty, pomnożonej przez górną granice pierwszego progu podatkowego.

5/12*85,528 zł= 35.636,67 zł

Co zyskują młodzi?

Według szacunków ministra finansów, młody pracownik do 26 roku życia, dzięki zmianie przepisów, będzie mógł zyskać od 133 do 564 zł miesięcznie. W skali roku przekłada się to na oszczędność w wysokości od 1592 do 6768 zł. Oczywiście jest to zależne od wysokości od kwoty wynagrodzenia młodego pracownika. Im wyższe przychody, tym korzystniejsza ulga.

Zerowy PIT dla młodych a składki

Zgodnie z nowelizacją roczny limit będzie obowiązywał niezależnie od liczby zawartych umów czy liczby płatników, przedstawiających do dyspozycji młodych pracowników z pracy lub umów zlecenia. Projekt „bez PIT dla młodych” nie zwalnia podatników z obowiązku zapłaty składek emerytalnych i rentowych do ZUS i zdrowotnych do NFZ.

Zerowy PIT dla młodych a wspólne opodatkowanie dochodów małżonków

Skorzystanie z możliwości zwolnienia z płacenia PIT 2020 nie wpłynie na prawo płatnika do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków, w przypadku sposobu przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dziecko. Oczywiście konieczne jest spełnienie pozostałych warunków do tej metody rozliczenia.

Również zastosowanie ma tzw. Kwota wolna od podatku- podatnicy mogą ją uwzględnić przy obliczaniu dochodów podlegających opodatkowaniu.

Jak będzie wyglądać rozliczanie PIT 2020?

Niezależnie od zwolnienia od podatku, pewna część przychodów, według ustawy PIT, będzie stanowić podstawę do pobrania składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Ich zakres będzie taki sam jak obecnie. Projekt ustawy bez PIT dla młodych jest wstępem i zapowiedzią całkowitej likwidacji obowiązku składania rocznej deklaracji podatkowej PIT dla młodych poniżej 26 roku życia. Ulga w PIT 2020 nie zwalnia z obowiązku płacenia składek.

Ważne informacje o PIT zerowym dla młodych

Płatnik, za rok 2019r. nie będzie musiał obliczać i pobierać zaliczek na PIT ( w okresie pięciu miesięcy, od sierpnia do grudnia), jeżeli osoba objęta ulgą zerowy PIT dla młodych złoży oświadczenie, że jej dochody w całości będą objęte zwolnieniem z PIT. Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, otrzymają zwrot podatku w zeznaniu rocznym za rok 2019, z tytułu zwolnienia. Oświadczenie to ma zastosowanie jedynie do okresu od sierpnia do grudnia 2019 i nie będzie wymagane w stosunku do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020r. Od początku roku 2020 nie będzie pobierana zaliczka z pensji podatnika, zatem wynagrodzenie automatycznie wzrośnie.

Jak rozliczyć PIT za rok 2019?

Metody rozliczania PIT-u wciąż pozostają bez zmian. Preferowaną formą składania zeznania podatkowego jest wysyłanie e deklaracji w wersji internetowej. Jest to opcja najbardziej korzystna ze względu na oszczędność czasu i pieniędzy podatnika. Wysłanie Pit 2020 jako e deklaracji możliwe jest dzięki aplikacjom mobilnym, programom online lub desktopowym, np. PIT Pro od Podatnik.info.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczenie e-Deklaracji 2021/2022