Mój prąd 5.0 – sprawdź obowiązujące przepisy w nowej...
Podatnik.info
Podatnik.info
podatnik.info

Mój prąd 5.0 – sprawdź obowiązujące przepisy w nowej edycji

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Mój prąd 5.0 – ruszyła nowa edycja dofinansowania

Jednym z najpopularniejszych programów rządowych, w ramach którego można otrzymać środki finansowe na modernizację związane z energią elektryczną, jest „Mój prąd”. Wprowadzenie dodatkowego dofinansowania ma na celu wsparcie instalacji paneli słonecznych, magazynów energii oraz systemów zarządzania w gospodarstwach domowych. Dzięki temu rząd dąży do rozwoju energetyki prosumenckiej oraz segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Nie ulega wątpliwości, że stworzenie dedykowanego programu dofinansowania „Mój prąd” będzie dodatkową motywacją do przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii. Jednocześnie projekt ten pomaga w wywiązaniu się Polski z międzynarodowych zobowiązań w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej. Podczas ostatnich czterech edycji zostało przyznanych aż 412 686 dofinansowań na łączną kwotę 1 741 443 374 zł. To potwierdza, że program „Mój prąd” cieszy się dużym powodzeniem.

Jeżeli do tej pory nie skorzystałeś z możliwości otrzymania dofinansowania, mamy dla Ciebie dobrą informację. Nadchodzi kolejna tura naboru wniosków w ramach programu „Mój prąd 5.0”. Wnioski można składać już od 22 kwietnia 2023 roku. Nabór kończy się natomiast 22 grudnia 2023 roku. Czy warto czekać ze złożeniem wniosku? Należy zachować ostrożność. Jak poinformował wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ciągu pierwszego tygodnia złożono prawie 4 500 wniosków na około 36 mln zł.

Co ważne, rząd przygotował kilka istotnych zmian w porównaniu z poprzednimi edycjami. Wśród nich pojawiają się:

 • Rozszerzony zakres finansowania – pojawiły się nowe instalacje grzewcze, na które można uzyskać dofinansowanie, czyli pompy ciepła oraz kolektory słoneczne,
 • Źródło finansowania POIiŚ 2014-220 na działanie: „Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej”,
 • Wniosek o rozszerzenie zakresu rzeczowego o dodatkowe urządzenia dla wnioskodawców, którzy posiadają instalację PV i skorzystali już z dofinansowania przy rozliczeniu w systemie net-billing,
 • Większa liczba wymaganych załączników – między innymi dokument potwierdzający numer rachunku bankowego, karta produktu lub etykieta energetyczna,
 • Zmiana wymagań technicznych dla niektórych urządzeń, na przykład systemu EMS i HEMS.

Wprowadzone zmiany umożliwiają skorzystanie z dofinansowania także osobom, które wcześniej skorzystały już z takiego rozwiązania. Jeżeli tempo składania wniosków nie zmaleje, budżet programu wyczerpie się jeszcze przed datą zakończenia naboru. Zanim jednak zdecydujesz się na wypełnienie dokumentów i zgłoszenie do programu, przeanalizuj obowiązujące zasady oraz wysokość dofinansowania. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje.

Mój prąd 5.0 – dla kogo i na jakich zasadach?

Wspomniane wyżej zmiany rozszerzają grupę potencjalnych beneficjentów programu „Mój prąd 5.0”. Dla kogo środki finansowe będą dostępne? Beneficjentami programu są osoby fizyczne wytwarzające energię na własne potrzeby, które zawarły umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Wśród nich wyróżnia się trzy poniższe grupy wnioskodawców, którzy mają szansę na otrzymanie dopłaty:

 • Osoby rozliczające się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
 • Osoby rozliczające się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, które skorzystały z dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej.

W przypadku należenia do trzeciej grupy wymienionych beneficjentów należy zwrócić uwagę na dodatkowe kryteria, które należy spełnić:

 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna została przyłączona oraz opłaca w terminie od 1 lutego 2020 roku,
 • System rozliczania został zmieniony na net-billing, który obowiązuje od 1 kwietnia 2022 roku,
 • Wnioskodawca zgłasza dodatkowe urządzenie objęte programem dofinansowania „Mój prąd”.

Jeżeli spełniasz powyższe kryteria, zyskujesz szansę na otrzymanie dodatkowych środków na przedsięwzięcie. Aby przystąpić do programu, należy posiadać dokument wydany przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, który potwierdzi zgłoszenie o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej. Jeżeli zdecydujesz się na rozliczenie net-billing, wówczas potrzebujesz tylko oświadczania o rozliczaniu się z wytworzonej i pobranej energii elektrycznej. Pamiętaj również o zebraniu pozostałych dokumentów potwierdzających między innymi poniesione koszty.

Wnioski można składać przez internet, ale wymaga to założenia konta w GWD (Generator Wniosków o Dofinansowanie). Szczegółową instrukcję postępowania krok po kroku znajdziesz na rządowej stronie programu „Mój prąd”.

Mój prąd 5.0 – wysokość dofinansowania

Warto zwrócić uwagę także na różnice w wysokości dopłat w zależności od przedmiotu wniosku w ramach programu „Mój prąd 5.0”. Wysokość dofinansowania może wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż:

 • 6 000 zł w przypadku mikroinstalacji dla grup beneficjentów, którzy wcześniej nie skorzystali z dofinansowania,
 • 7 000 zł w przypadku wniosku o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej i urządzenia dodatkowego dla grup beneficjentów, którzy wcześniej nie skorzystali z dofinansowania,
 • 3 000 zł w przypadku wniosku o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej i urządzenia dodatkowego dla osób, które skorzystały wcześniej z programu „Mój prąd”,
 • 5 000 zł w przypadku magazynu ciepła,
 • 28 500 zł w przypadku gruntowej pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda,
 • 19 400 zł w przypadku pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej,
 • 12 600 zł w przypadku pompy ciepła powietrze/woda,
 • 4 400 zł w przypadku pompy ciepła typu powietrze/powietrze,
 • 16 000 zł w przypadku magazynu energii elektrycznej,
 • 3 000 zł w przypadku systemu zarządzania energią HEMS/EMS,
 • 3 500 zł w przypadku kolektorów słonecznych.

Jak widać, wysokość dofinansowania zależy nie tylko od jego przedmiotu, ale także od grupy beneficjentów. Dlatego warto szczegółowo przeanalizować powyższe informacje, by skorzystać z najlepszego rozwiązania dostosowanego do indywidualnej sytuacji.

Podsumowanie: Program „Mój prąd 5.0” – najważniejsze informacje

Poniżej znajdziesz najistotniejsze kwestie, których szczegółowe omówienie znajduje się w artykule.

 • Kolejna edycja naboru wniosków „Mój prąd 5.0” ruszyła 22 kwietnia 2023 roku. Zakończenie procesu naboru wniosków przypada na 22 grudnia 2023 roku. Warto jednak dopełnić formalności wcześniej, ponieważ program cieszy się dużym powodzeniem, a po wyczerpaniu budżetu nie będzie możliwości skorzystania z dofinansowania.
 • Program „Mój prąd 5.0” – dla kogo? Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne wytwarzające energię na własne potrzeby, które zawarły umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Pojawiają się trzy grupy beneficjentów, wśród których znalazły się także osoby korzystające już wcześniej z dopłaty.
 • Program „Mój prąd 5.0” – wysokość dofinansowania. Dopłata różni się w zależności od grupy beneficjentów oraz przedmiotu wniosku. Nie może jednak przekroczyć kwoty 50% kosztów kwalifikowanych, a także limitu wyznaczonego dla poszczególnych urządzeń.


Jeżeli masz wątpliwości dotyczące programu „Mój prąd 5.0”, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów. Każdy użytkownik, który pobierze Podatnik.info, zyskuje dostęp do specjalistów z obszaru finansów, księgowości, a także prawa. Ponadto w okresie rozliczeń deklaracji PIT możesz skorzystać z rozwiązań dostępnych na Podatnik.info i dopełnić formalności nawet w 5 minut!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!