Limit IKZE 2020 i limit IKE 2020 – ile wynoszą i jak...
http://sxc.hu
Podatnik.info

Limit IKZE 2020 i limit IKE 2020 – ile wynoszą i jak odliczyć je od podatku?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

 

Limit IKZE 2020 – co to jest i ile wynosi?

 

Zanim przejdziemy do wyjaśnienia kluczowego pojęcia, jakim jest limit IKZE 2020, warto przypomnieć, co kryje się pod tym skrótowcem. IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, to jeden z produktów umożliwiających dobrowolne oszczędzenia na emeryturę. Jest dostępne dla podatników od 1 stycznia 2012 roku.

Najważniejsze informacje na ten temat znajdziesz w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. 2004 Nr 116 poz. 1205). Warto zwrócić uwagę, że ten akt prawny reguluje również kwestie związane z IKE.

IKE oraz IKZE to dwa produkty, które opierają się na podobnych rozwiązaniach. Mimo to można zauważyć znaczącą różnicę pomiędzy sposobem rozliczania przekazywanych wpłat oraz zasadami wypłaty zgromadzonych oszczędności. Okazuje się, że inne zasady dotyczą również przysługujących limitów. W zależności od tego, którą z metod dobrowolnego oszczędzania wybrał podatnik, takimi zasadami będzie musiał się kierować.

To ważne! Pamiętaj, aby nie pomylić rodzaju konta, z którego korzystasz. Skrótowce są podobne, ale w rzeczywistości są dwa różne produkty.

Wróćmy do najważniejszej kwestii w świetle tego artykułu, jaką jest limit IKZE 2020. Dotyczy on ograniczenia wysokości wpłat, jakie podatnik może wykonać w danym roku kalendarzowym. Jest to związane bezpośrednio z możliwością odliczenia wpłaconych kwot od podatku dochodowego od osób fizycznych. Tak naprawdę to od posiadacza konta zależy, czy w danym roku kalendarzowym dokona jakiejkolwiek wpłaty. Musi jedynie pamiętać o górnym limicie.

Ile wynosi limit IKZE 2020? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w art. 13.a ust. 1. ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych. Mówi on, że wpłaty na IKZE nie mogą przekroczyć w danym roku kalendarzowym 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej.

Pamiętaj, w październiku każdego roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza, ile może konkretnie wynosić kwota wpłat na IKZE. Zgodnie z obwieszczeniem z dnia 22 października 2019 roku, limit IKZE 2020 wynosi 6 272,40 zł.

Uwaga, zmiany! Od 1 stycznia 2021 roku wejdą w życie nowe zasady dotyczące górnego limitu IKZE. Rząd wprowadził nowy zapis do ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych. Zgodnie z art. 13a. ust. 1a., osobom prowadzącym pozarolniczą działalność przysługuje prawo do maksymalnej kwoty odliczenia równej 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej.

 

IKZE – odliczenie od podatku 2020/2021

 

Jak prezentuje się kwestia ulgi związanej z wpłatami na IKZE? Odliczenie od podatku 2020 przysługuje w tym przypadku każdemu podatnikowi, który rozlicza się według:

 

 • PIT-37, PIT-36 – skali podatkowej, czyli 18 lub 32%,
 • PIT-36L – podatku liniowego 19%,
 • PIT-28 – ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

Jeżeli należysz do jednej z tych grup podatników, masz prawo odliczyć składki odprowadzone w danym roku kalendarzowym.

To ważne! Warto podkreślić, że w celu skorzystania z preferencji podatkowej należy przedstawić odpowiednie dowody wpłaty na konto IKZE. Taki dokument powinien zawierać:

 

 • dane osobowe posiadacza konta,
 • kwotę wpłat,
 • datę wykonania wpłaty oraz
 • numer rachunku, na który został wykonany przelew.

 

Jeżeli podatnik posiada taki dokument, może starać się o prawo do ulgi związanej z opłacaniem składek na IKZE. Brak dowodu wpłat jest jednoznaczny z niemożnością odliczenia ich podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pojawia się jednak pytanie, jaką kwotę składek można odliczyć w danym okresie rozliczeniowym? Jak wspomnieliśmy, rząd nie bez powodu wprowadził górny limit IKZE. Maksymalna kwota, jaką możesz odprowadzić od podatku, jest równa górnemu progowi wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Jeżeli zdarzy się, że łączna kwota składek przekroczyła roczny limit IKZE, wówczas ulga podatkowa nie obejmuje nadwyżki. Oznacza to, że za rok 2020 można odliczyć maksymalnie 6 272,40 zł.

Uwaga! Odliczenie przysługuje osobom, które wpłacają oszczędności wyłącznie na jedno konto IKZE. Nie wyklucza się jednak możliwości posiadania IKE i IKZE jednocześnie.

 

Limit IKE 2020 – co to jest i ile wynosi?

 

Drugim rozwiązaniem, które można znaleźć w katalogu produktów dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, jest IKE. Pod tym skrótowcem kryje się Indywidualne Konto Emerytalne. Najważniejsze informacje na temat zasad obowiązujących w przypadku tego produktu znajdują się również we wspomnianej wcześniej ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych. Limit IKE 2020 to kwota składek, jakie maksymalnie można wpłacić na swój rachunek.

Zgodnie z art. 13 ust. 1, wpłaty dokonywane na konto IKE w określonym roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć 3-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany krok. Dokładne informacje o obowiązującym limicie udostępnia Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według obwieszczenia z 22 października 2019 roku, maksymalna wysokość wpłat wynosi 15 681 zł.

Pamiętaj, nie oznacza to jednak, że tak wysoką kwotę możesz odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych. W tym przypadku obowiązują inne zasady. Jakie?

 

IKE – odliczenie od podatku 2020/2021

 

Na początku artykułu podkreślaliśmy, że IKE oraz IKZE różnią się pod kątem korzyści podatkowych, jakie przysługują ich posiadaczom. Jeżeli podatnik zdecydował się na prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego, ma szansę na skorzystanie z pełnego zwolnienia z podatku od odchodów kapitałowych. Ta preferencja jest jednak obwarowana szczegółowymi kryteriami, które dotyczą przede wszystkim terminu wpłaty zgromadzonych środków. Spójrzmy. Jeżeli podatnik zdecyduje się na wypłatę zgromadzonych środków:

 

 • po ukończeniu 60 lat lub
 • w momencie nabycia prawa do emerytury i przekroczeniu 55. roku życia,

a obligatoryjnie spełnia jeden z dwóch poniższych warunków:

 • dokonywanie wpłat na konto IKE przez co najmniej 5 lat kalendarzowych lub
 • wpłata ponad połowy wartości środków znajdujących się na koncie IKE nie później niż w ciągu 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wypłatę oszczędności,

 

wówczas może skorzystać ze zwolnienia z podatku od odchodów kapitałowych. W innym przypadku będzie zobowiązany do uregulowania podatku w wysokości 19%.

Pamiętaj! Jeżeli decydujesz się na prowadzenie IKE, odliczenie od podatku 2020 na zasadach takich jak w przypadku IKZE jest niemożliwe. Z kolei powyższa preferencja przysługuje wyłącznie podatnikom posiadającym jedno Indywidualne Konto Emerytalne.

 

 

Podsumowanie: Limit IKZE 2020 a odliczenie od podatku

 

Oto najważniejsze informacje dotyczące limitu IKZE i IKE 2020 oraz zasad odliczenia wysokości wpłat od podatku:

 • Górny próg wpłat na IKZE wynosi 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej.
 • Uwaga! Od 1 stycznia 2021 roku podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność będą mogli odliczyć maksymalnie 1,8-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego brutto.
 • Limit IKZE 2020 wynosi 6 272,40 zł. Ta kwota jest jednocześnie maksymalną kwotą, jaką możesz odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy.
 • IKZE odliczenie podatku 2020 przysługuje podatnikom rozliczającym się według skali podatkowej, podatku liniowego i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 • Górny próg wpłat na IKE jest równy 3-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.
 • Limit IKE 2020 wynosi więc 15 681 zł. W tym przypadku nie ma możliwości odliczenia składek od podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Podatnik może jednak skorzystać z ulgi na podatek od dochodów kapitałowych po spełnieniu kilku warunków dotyczących wieku oraz wartości i terminu wpłat.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Wielka Brytania – podatek PIT z tytułu zarobków za granicą