Kto musi rozliczyć się z fiskusem do 31 stycznia?
KS
http://sxc.hu/

Kto musi rozliczyć się z fiskusem do 31 stycznia?

Do końca stycznia z urzędem skarbowym powinni rozliczyć się m.in. podatnicy płacący zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Należy wypełnić formularz PIT-28

Podatnicy rozliczający się za pomocą ryczałtu muszą wypełnić formularz PIT-28. Mogą to zrobić także w wersji elektronicznej za pomocą programu PIT PRO 2011.

Zeznanie PIT-28, można wysłać drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku popełnienia błędu w formularzu w ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji. Dowodem złożenia zeznania w tej formie jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które zawiera m.in. datę przyjęcia zeznania przez system e -Deklaracje.

Warto pamiętać, że rozliczając się na formularzu PIT-28 można korzystać z przysługujących ulg i odliczeń, przewidzianych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wypełnione zeznanie mamy obowiązek złożyć do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym – czyli do 31 stycznia 2012 r., kierując je do urzędu skarbowego właściwego według naszego miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego.

Z fiskusem do 31 stycznia rozliczyć się muszą również podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej (PIT-16A) oraz płacący zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych (PIT-19a).

Wypełniony formularz można również złożyć osobiście we właściwym urzędzie skarbowym

Zeznanie możemy także złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego, gdzie otrzymamy potwierdzenie jego złożenia; nadać listem poleconym w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (Poczta Polska), wówczas będziemy mieć pewność, że list z zeznaniem dotrze do urzędu skarbowego; wrzucić do „urzędomatu” (jest to specjalne urządzenie do przyjmowania dokumentów podatkowych wydające potwierdzenie ich przyjęcia), które mogą być umieszczone nie tylko w urzędzie skarbowym, ale także w innych miejscach, np. w urzędzie gminy.

Należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu swojego identyfikatora podatkowego

Uwaga! Składając zeznanie podatkowe za 2011 r. należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu swojego identyfikatora podatkowego. Obecnie jest nim numer PESEL albo NIP. Numer PESEL wpisują do zeznania osoby objęte rejestrem PESEL i które:
• nie prowadzą działalności gospodarczej,
• nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
• nie są płatnikami (zarówno składek na ubezpieczenie społeczne/ubezpieczenie zdrowotne jak i podatku np. z tytułu zatrudnienia pracownika).

Osoby, które nie spełniają chociaż jednego z powyższych warunków, w zeznaniu podają NIP.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jakie ulgi może odliczyć w PIT-28 ryczałtowiec?