Korzyści z podjęcia pracy przez niepełnosprawnego
Katarzyna Miazek, Katarzyna Więsik
http://sxc.hu/
Tax Care

Korzyści z podjęcia pracy przez niepełnosprawnego

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Podjęcie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne daje im szanse na dochody wyższe niż renta socjalna, poza tym mogą one korzystać z rozwiązań skierowanych bezpośrednio do nich, np. dodatkowych płatnych urlopów.


Osoba niepełnosprawna może liczyć na rentę socjalną z ZUS-u w wysokości 739,58 zł (stan od 1 marca). Takie świadczenie przeznaczone jest dla osób, które straciły pełną sprawność przed ukończeniem 18. życia czy w trakcie studiów. Warto pamiętać, że od renty socjalnej niepełnosprawny musi zapłacić podatek dochodowy oraz odprowadzić składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W tej sytuacji możliwość podjęcia pracy, która powiększy dochody, ma dla takich osób ogromne znaczenie. Zwłaszcza, jeśli dzięki zatrudnieniu się mogą one nabyć doświadczenia zawodowego.


W przypadku podjęcia przez osobę mającą status bezrobotnego lub poszukującego pracy – a więc również osobę niepełnosprawną - stażu lub szkolenia (z minimalnym miesięcznym wymiarem 150. godzin) urząd pracy wypłaci miesięczne stypendium za okres jego odbywania w wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych – aktualnie to 997,32 zł (120%*831,10 zł).


Rejestracja
 

Do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy potrzebne są m.in. dowód osobisty i świadectwo ukończenia ostatniej szkoły. Rejestracja daje dostęp do ofert pracy, usług doradców zawodowych oraz umożliwia odbycie stażów, szkoleń czy zapisania się na studia podyplomowe. Urzędy pracy proponują również pomoc w napisaniu czy ulepszeniu CV (np. poprzez „Zieloną Linię” pod numerem 19 524). Do dyspozycji niepełnosprawnych stoją także Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, które, niestety, działają wyłącznie w wojewódzkich placówkach urzędów pracy oraz portale internetowe, m.in. sprawniwpracy.pl, niepełnosprawni.pl czy bezbarier.pl.
 


Praca chroniona i na rynku otwartym
 

Niepełnosprawny może pracować w zakładach pracy chronionej, tj. w firmach, w których niepełnosprawni stanowią 50 proc. ogółu zatrudnionych (z czego 20 proc. ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności). To firmy o specjalnie dobranych profilach i technologii działalności, które muszą zapewniać pracownikom doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne. W Warszawie jako zakłady pracy chronionej działają m.in. producenci herbaty, kosmetyków i chemii gospodarczej oraz akumulatorów, baterii, galanterii skórzanej czy artykułów spożywczych (lista zakładów pracy chronionej w Polsce jest dostępna na www.zpchr.pl).
 

Niepełnosprawny może też zatrudnić się u każdego innego przedsiębiorcy, tj. na rynku otwartym, gdzie o pracę będzie konkurował na równi ze sprawnymi kandydatami. Kiedy już dostanie posadę w takim miejscu, będzie mógł liczyć m.in. na specjalnie dostosowane do jego potrzeb stanowisko pracy albo będzie mógł pracować zdalnie. Dla osób poszukujących takich zajęć są specjalne portale, gdzie umieszczane są skierowane do nich oferty. Na przykład na stronie sprawniwpracy.pl można obecnie znaleźć oferty na m.in. asystenta ds. sprzedaży telefonicznej czy specjalisty ds. obsługi zapytań i reklamacji w banku.
 

Ułatwienia dla niepełnosprawnych
 

Osoby niepełnosprawne nie mogą pracować w nocy oraz brać „nadliczbówek”. Mają prawo do dodatkowych 15 minut przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub po prostu, aby odetchnąć, przy czym ten kwadrans jest wliczany do czasu pracy. Ten zaś uzależniony jest od stopnia ograniczenia sprawności. I tak osoby z lekką niepełnosprawnością mogą pracować maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin w ciągu tygodnia, pracownicy z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością natomiast maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Ta druga grupa ma także prawo do dodatkowego, 10-dniowego urlopu wypoczynkowego (do wykorzystania w ciągu roku) oraz do czasu wolnego od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze 21 dni roboczych w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, jeżeli czynności te nie mogą być wykonywane poza godzinami pracy.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Katarzyna Więsik, księgowa Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PIT-11 wyślij przez internet