Korekta PIT-37 i PIT-28 za 2018 - do kiedy korekta zeznania...
Justyna Nowak
pixabay.com
Podatnik.Info

Korekta PIT-37 i PIT-28 za 2018 - do kiedy korekta zeznania podatkowego w 2019?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

  

Po zakończeniu postępowania, deklaracja wciąż może być objęta korektą.

  

Do kiedy korekta PIT musi być przeprowadzona?

Korekta PIT może być przeprowadzona do momentu przedawnienia deklaracji podatkowej. W wypadku zeznania PIT-37, okres ten wynosi 5 lat, liczony od końca roku, w którym upłynął termin jego uregulowania. Korekta PIT przeprowadzona po tym czasie nie zostanie  wyegzekwowana.

  

Korekta PIT ma na celu zmianę wartości w deklaracji, jeśli podatnik wpisał w zeznanie przychody mniejsze niż faktycznie osiągnięte, jak również w przypadku wykazania zbyt wysokich kosztów. Rezultatem takich działań będzie różnica pomiędzy rzeczywiście wpłaconą a należną fiskusowi kwotą. Korekta PIT ma na celu wyrównanie należności, a podatnik, który jej dokona, nie będzie pociągnięty do skarbowej odpowiedzialności karnej za zaistniałe błędy.

  

Prawidłowa korekta PIT polega na przesłaniu takiej samej deklaracji jak pierwotnie złożona. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca (korekta zeznania zamiast złożenie zeznania), nowa deklaracja zastępuję tę błędnie wypełnioną. Korektę deklaracji można złożyć listownie, przekazać osobiście, bądź przesłać przy pomocy programu PIT. Korekta PIT, złożona przez internet, wygeneruje Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Dokument ten warto zachować na wypadek dalszych rozmów z fiskusem i jako dowód dokonania zmian.  W przypadku, gdy korekta będzie związana z zapłatą wyższej kwoty podatku, niż zostało wyliczone w pierwszej wersji deklaracji, należy pokryć różnicę wraz z odsetkami za zwłokę.

  

Korekta PIT a przekazanie 1% podatku

Korekta PIT nie musi jednak wiązać się wyłącznie z dopłatą. Jeśli podatnik przeoczył możliwość odpisania 1% podatku na poczet wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, może tego dokonać dzięki zgłoszeniu korekty. By przeprowadzić taką zmianę, pierwotna deklaracja musiała zostać złożona we właściwym terminie, a sama korekta nie później niż miesiąc po upływie terminu. Dla deklaracji PIT-37 za 2018 r. będzie to 31 maja 2019 r., a korektę PIT-28 należy złożyć do 28 lutego. Należy również zapłacić pełną wysokość należnego podatku, który będzie stanowił podstawę wyliczenia kwoty, którą podatnik zamierza przekazać na OPP. Uregulowanie podatku musi nastąpić maksymalnie w ciągu dwóch miesięcy od końca terminu złożenia deklaracji PIT.

  

Korekta PIT może zostać złożona poprzez Program do PIT. Dzięki intuicyjnej i przystępnej formie aplikacji, użytkownik będzie w stanie poprawnie wyliczyć swą należność fiskalną, a program dostarczy deklarację do urzędu skarbowego za niego, potwierdzając cały proceder wygenerowanym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru.

 

Autor: Justyna Nowak 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w składce zdrowotnej - od kiedy i na jakich zasadach?