Kiedy trzeba doliczyć VAT sprzedając samochód firmowy?
KS
http://sxc.hu/
inFakt

Kiedy trzeba doliczyć VAT sprzedając samochód firmowy?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Są jednak sytuacje, w których można doliczenia VAT-u w prosty sposób uniknąć.

Towar używany a zwolnienie z VAT

Do końca 2013 r. w przepisach figurował zapis dotyczący towarów używanych, który pozwalał na ich zwolnienie z VAT w przypadku sprzedaży w określonych przepisami okolicznościach. Za towar używany uważało się rzecz, która należała do firmy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. VAT-u nie trzeba było doliczać sprzedając taki „towar używany”, jeśli rozliczając go w firmie VAT nie został odliczony. Dotyczyło to m.in. samochodów, które stały się majątkiem firmowym bez opcji odliczenia VAT, np. na podstawie oświadczenia, faktury marża, czy umowy darowizny.

Zniknięcie definicji „towarów używanych” z ustawy o VAT pociągnęło za sobą konsekwencje w postaci konieczności doliczania VAT przy sprzedaży rzeczy używanych, w tym także firmowych samochodów.

Kiedy nie trzeba doliczać VAT przy sprzedaży samochodu firmowego w 2014 r.?

Powyższa zmiana nie oznacza jednak, że zwolnienie z VAT sprzedaży samochodu firmowego nie jest obecnie możliwe. Wraz z ustawą o VAT weszło w życie odrębne rozporządzenie, które szczegółowo określa kiedy przedsiębiorca może sprzedać samochód stosując tzw. stawkę zw, czyli zwolnienie z VAT.

VAT-u nie trzeba doliczać przy sprzedaży samochodu firmowego w następujących sytuacjach:

  1. Sprzedawany samochód służył wyłącznie w działalności zwolnionej z VAT. Dotyczy to sytuacji, kiedy firma korzysta ze zwolnienia z VAT – zarówno w przypadku zwolnienia wynikającego z limitu 150 tys. zł w ciągu roku, jak i z tytułu rodzaju prowadzonej działalności.
  2. Samochód służył w działalności opodatkowanej i podczas wprowadzania go do przedsiębiorstwa odliczony został VAT w wysokości 50% lub 60% (odpowiednio nie więcej niż 5 tys. lub 6 tys. zł) na podstawie faktury. Należy tu podkreślić, że odliczenie VAT i posiadanie faktury to kluczowe elementy umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży samochodu firmowego.

Kiedy trzeba doliczyć VAT przy sprzedaży samochodu firmowego w 2014 r.?

Jak widać powyższe dwie sytuacje nie obejmują zarówno sytuacji, gdy odliczono 100% VAT-u, jak i sytuacji, gdy podatku nie odliczono w ogóle. Co za tym idzie, VAT trzeba doliczyć sprzedając samochód, jeśli:

  • Pojazd został wprowadzony do firmy z opcją odliczenia 100% VAT. W takiej sytuacji przedsiębiorca obligatoryjnie dolicza 23% VAT przy jego sprzedaży. Dotyczy to m.in. samochodów ciężarowych.
  • Pojazd wprowadzono do firmy bez możliwości odliczenia VAT, a służy w działalności opodatkowanej. Dzieje się tak, kiedy nie został on nabyty na podstawie faktury 23% „na firmę”, tylko wprowadzono go do firmy na podstawie innych dokumentów, takich jak oświadczenie, faktura marża, faktura „zw”, umowa sprzedaży, czy umowa darowizny.

Przeniesienie do majątku prywatnego – sposobem na uniknięcie VAT

Wprowadzenie do firmy samochodu bez możliwości odliczenia VAT jest najbardziej niekorzystną z powyższych sytuacji, gdy dochodzi do sprzedaży. Jest jednak rozwiązanie, dzięki któremu VAT przy sprzedaży nie trzeba doliczać.

To rozwiązanie polega na przeniesieniu samochodu przed sprzedażą do prywatnego majątku przedsiębiorcy. Ta czynność nie wymaga doliczenia VAT, jeśli nie był on wcześniej odliczony. Następnie samochód można sprzedać już jako osoba prywatna, a nie firma, co nie wymaga doliczania VAT-u.


Sebastian Bobrowski
Dyrektor Finansowy inFakt  

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Właściciel warunkowy – zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej