Kiedy przejść na emeryturę w 2024 roku?
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Kiedy przejść na emeryturę w 2024 roku?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2024 roku?

Według wyliczeń początek roku 2024 to dobry czas na przejście na emeryturę, a konkretnie: styczeń lub przełom stycznia i lutego. Dlaczego ten termin jest najlepszy? Ważne są trzy elementy: waloryzacja świadczeń, waloryzacja kapitału emerytalnego, zmiana w tablicach dalszego trwania życia. Osoby, które zdecydują się na ten termin, skorzystają z obecnych, opłacalnych tablic dalszego trwania życia i marcowej waloryzacji świadczeń. Od 1 marca nowi emeryci będą mieli zagwarantowaną podwyżkę emerytury.

Styczeń i luty to dobry czas na wniosek do ZUS jeszcze z jednego powodu. Chodzi o wypłatę tzw. trzynastek. Dodatkową emeryturę otrzymają osoby, które będą miały prawa emerytalne na dzień 31 marca. "Trzynastka" wyniesie tyle, co minimalna emerytura, czyli 1783,82 zł brutto.

Jeśli nie możemy przejść na emeryturę z początkiem roku to innym, dobrym rozwiązaniem może być również ewentualnie wydłużenie pracy i przejście na emeryturę w lipcu 2024 r. - wtedy kapitał emerytalny obejmie kolejna waloryzacja składek.

Wysokość emerytury uzależniona jest nie tylko od czasu pracy czy wysokości wynagrodzenia, ale również terminów waloryzacji, czy tablic dalszego trwania życia, które co roku publikowane są przez Główny Urząd Statystyczny. W przypadku przejścia na emeryturę od lutego 2024 r. (czyli w I kwartale 2024 r.) składki na koncie ubezpieczonego będą zwaloryzowane ostatnią waloryzacją roczną (za 2022 r.t o aż 14,4 proc) oraz kwartalnymi począwszy za pierwszy kwartał 2023 r. - a waloryzacje w pierwszym kwartale są przeważnie jednymi z najwyższych (te stopy jeszcze nie są znane).

Emerytura na gorszych warunkach

Najmniej korzystne będzie przejście na emeryturę wiosną. Późniejsze przejście na emeryturę, czyli w kwietniu albo maju, będzie mniej korzystne za sprawą nowych tablic GUS. Przy obliczaniu wysokości emerytury ma to istotne znaczenie. Dane będą prawdopodobnie mniej korzystne i mogą wpłynąć na niższą emeryturę w porównaniu do pierwszego kwartału 2024 r. Nie bez znaczenie jest także to, że wówczas przyszli emeryci nie otrzymają trzynastki.

Jeśli chcemy przejść na emeryturę w maju lub w czerwcu, lepiej poczekać z tym do lipca. Spowodowane jest to waloryzacją roczną i kwartalną. Jeśli zdecydujemy się na złożenie wniosku w lipcu, możemy także liczyć na "czternastkę".

Jak wyliczana jest emerytura?

Oszacowanie przyszłego świadczenia emerytalnego polega na podzieleniu wysokości uzbieranego kapitału (podstawy) przez średni czas dalszego trwania życia, licząc od momentu przejścia na emeryturę. ZUS dokonując wyliczenia świadczenia, w liczniku wstawia sumę zwaloryzowanych składek emerytalnych zgromadzonych na koncie w ZUS (od stycznia 1999 r.) i zwaloryzowanego kapitału początkowego (za okres do 31 grudnia 1998 r.), a w mianowniku wynikające z danych GUS tzw. średnie dalsze trwanie życia, czyli dalszą przeciętną długość życia na emeryturze. Łatwo obliczyć, że im większy będzie licznik i mniejszy mianownik tym wysokość emerytury, będzie wyższa. Aktualnie, tablice średniego trwania życia dla kobiet i mężczyzn są relatywnie korzystne i obowiązują do 31 marca 2024 roku. Tablice zmieniają się co rok i obowiązują od 1 kwietnia do końca marca następnego roku. To oznacza, że kolejne zostaną przygotowane przez GUS na 1 kwietnia 2024 r., a już dziś wiadomo, że będą dla przyszłych emerytów mniej korzystne niż obecnie obowiązujące, bowiem średnia prognozowana długość życia w Polsce rośnie.

Ile wzrosną emerytury w 2024 roku?

Wszystkie emerytury i renty są co roku waloryzowane. Ma to na celu zrekompensowanie spadku ich wartości wobec cen towarów i usług, które drożeją. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. To oznacza podwyższenie wartości świadczeń brutto o 12,3 proc. Jest to nieco mniejsza kwota niż w marcu 2023 roku, ale od tego czasu inflacja również spadła. W sierpniu wynosiła 10,1 proc., a ekonomiści są zgodni, że dalej będzie spadać.

W tym roku od 1 marca do lutego 2024 r. najmniejsza emerytura wynosi 1 588,42 zł brutto (1 445,48 zł na rękę). Po waloryzacji, od marca 2024 r. przez kolejnych 12. miesięcy każdy kto dostaje najniższą emeryturę będzie ją otrzymywał na rękę wyższą o ok. 180 zł - minimalna emerytura wyniesie 1623,28 zł.

Wskaźnik waloryzacji emerytur 2024

Wskaźnik waloryzacji jest miarą procentową, o którą wzrosną emerytury. Wylicza się go biorąc pod uwagę dwa wskaźniki z roku poprzedzającego waloryzację, w 2024 będą brane pod uwagę wartości z 2023 roku. Tymi wskaźnikami są inflacja oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia( do obliczenia wskaźnika waloryzacji brane jest co najmniej 20% tej wielkości). Im wyższe są te wartości tych wskaźników, tym waloryzacja emerytur będzie większa. Niestety, wyższa inflacja oznacza również wyższe ceny towarów i usług. Celem waloryzacji jest wyrównanie utraty siły nabywczej emerytury, za którą w wyniku inflacji w praktyce można kupić coraz mniej.

Zgodnie z nowelizacją ustawy budżetowej z 9 czerwca 2023 roku wiemy, że prognozowany i zapisany w ustawie wskaźnik waloryzacji ma wynieść 12,3 proc., ponieważ wcześniejsze szacunki okazały się zaniżone.

Kiedy składa się wniosek o przejście na emeryturę?

Osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza, że należy od razu zrezygnować z pracy. Jeśli chcemy dostawać świadczenia emerytalne, należy najpierw złożyć do pracodawcy podanie o rozwiązanie umowy o pracę, odejść z pracy, a następnie wypełnić wniosek o przejście na emeryturę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o emeryturę, do ZUS, można złożyć już na 30 dni przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. Nie każdy ma jednak świadomość, jak duży wpływ na wysokość świadczenia, ma konkretna data złożenia wniosku o przyznanie emerytury.

Osoby, które zamierzają skorzystać z lutowego terminu, a są zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony, zobowiązane były złożyć wypowiedzenie do końca października ubiegłego roku. Wtedy zostanie ona rozwiązana do końca stycznia 2024 roku. Inną opcją jest zakończenie współpracy za porozumieniem stron.

Co ma wpływ na wysokość emerytury?

Wpływ na wysokość emerytury mają przede wszystkim staż pracy oraz otrzymywane wynagrodzenie. Staż pracy nie decyduje o prawie do emerytury, ale ma wpływ na jej wysokość - im dłuższy, tym większe świadczenie emerytalne. Aby móc pobierać minimalną emeryturę trzeba spełnić dwa warunki: posiadać okres składkowy - 20 lat (w przypadku kobiet) lub 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz osiągnąć wiek: kobiety - 60 lat, mężczyźni - 65 lat.

Ważne! Warto pamiętać, że do lat stażu pracy wliczają się ukończone przez nas szkoły. Nie wliczają się natomiast okresy pracy zawarte na umowy cywilnoprawne.

Na wysokość świadczenia emerytalnego wpływają także terminy waloryzacji składek oraz tabela dalszego trwania życia określana na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Średnie dalsze trwanie życia określa się wspólnie dla mężczyzn i kobiet, wyrażane jest w miesiącach. Wyliczane jest na podstawie umieralności w danych kategoriach wiekowych. Tablica dalszego trwania życia publikowana jest co roku w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i zawiera dane dla osób od 30-go do 90-go roku życia.

Kiedy 13 emerytura w 2024 roku?

Na dodatkowe świadczenie pieniężne jakim jest 13 emerytura możemy liczyć w kwietniu 2024 roku. Jeśli pobieramy świadczenia lub zasiłki przedemerytalne, to trzynastka będzie wypłacona w maju wraz z tymi świadczeniami. Co ważne, nie ma potrzeby składania wniosku, ZUS dokonuje wypłaty wszystkim uprawnionym. Warto wiedzieć, że trzynastka wypłacana jest w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. W 2024 roku wyniesie ona 1623,28 zł netto (1783,82 zł brutto). To wzrost o prawie 200 zł brutto (178 zł na rękę).

Uwaga! Od 1 grudnia limity dorabiania do emerytury i renty będą wyższe. Więcej o tym w artykule.

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!