Kiedy przejść na emeryturę?
Podatnik.info
Podatnik.info
Podatnik.info

Kiedy przejść na emeryturę?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2023 roku?

Według wyliczeń przejście na emeryturę najpóźniej w lutym 2023 r. będzie najkorzystniejsze, zwłaszcza w porównaniu np. z kwietniem lub majem. Dobrym rozwiązaniem może być również przejście na emeryturę w lipcu 2023 r., wtedy kapitał emerytalny obejmie kolejna waloryzacja składek, ale brakuje jeszcze danych, które to potwierdzą.

Dlaczego luty 2023 to najlepszy moment na przejście na emeryturę? Otóż osoby, które podejmą taką decyzję, skorzystają z obecnych, opłacalnych tablic dalszego trwania życia i rekordowej marcowej waloryzacji świadczeń. W rezultacie osoba posiadająca np. relatywnie niskie świadczenia, dostanie o ok. 500 zł więcej w porównaniu z tym, który zdecyduje się na emeryturę np. od kwietnia. Skąd takie rozbieżności? Wysokość emerytury uzależniona jest nie tylko od czasu pracy czy wysokości wynagrodzenia, ale również terminów waloryzacji, czy tablic dalszego trwania życia, które co roku publikowane są przez Główny Urząd Statystyczny. W przypadku przejścia na emeryturę od lutego 2023 r. (czyli w I kwartale 2023 r.) składki na koncie ubezpieczonego będą zwaloryzowane ostatnią waloryzacją roczną (za 2021 r.) oraz kwartalnymi począwszy za pierwszy kwartał 2022 r. - a waloryzacje w pierwszym kwartale są przeważnie jednymi z najwyższych. Dodatkowo przyszły emeryt nie straci przyszłorocznej trzynastej emerytury, która jest wypłacana w kwietniu.

Emerytura na gorszych warunkach

Późniejsze przejście na emeryturę, czyli w kwietniu albo maju, będzie mniej korzystne za sprawą nowych tablic GUS. Zgodnie z ich wyliczeniami, życie Polaków po pandemii zacznie się wydłużać. Przyszli emeryci nie skorzystają wtedy z wysokiej waloryzacji w marcu.

Jedyną zaletą, aby przejść na emeryturę w kwietniu może być waloryzacja składek o czwarty kwartał 2022 roku. Nadal jednak warunki z lutego pozostaną dużo korzystniejsze. Natomiast jeśli chcemy przejść na emeryturę w maju lub w czerwcu, lepiej poczekać z tym do lipca. Spowodowane jest to waloryzacją roczną i kwartalną.

Jak wyliczana jest emerytura?

Oszacowanie przyszłego świadczenia emerytalnego polega na podzieleniu wysokości uzbieranego kapitału (podstawy) przez średni czas dalszego trwania życia, licząc od momentu przejścia na emeryturę. ZUS dokonując wyliczenia świadczenia, w liczniku wstawia sumę zwaloryzowanych składek emerytalnych zgromadzonych na koncie w ZUS (od stycznia 1999 r.) i zwaloryzowanego kapitału początkowego (za okres do 31 grudnia 1998 r.), a w mianowniku wynikające z danych GUS tzw. średnie dalsze trwanie życia, czyli dalszą przeciętną długość życia na emeryturze. Łatwo obliczyć, że im większy będzie licznik i mniejszy mianownik tym wysokość emerytury, będzie wyższa. Aktualnie, tablice średniego trwania życia dla kobiet i mężczyzn są relatywnie korzystne i obowiązują do 31 marca 2023 roku.

Szczególnie kobiety powinny zwrócić uwagę na kwestię momentu przejścia na emeryturę. Chodzi o kobiety, które przejdą na emeryturę między 60, a 65 rokiem życia i mają obliczoną okresową emeryturę kapitałową. W momencie osiągnięcia 65 roku życia, ich świadczenie jest przeliczane na nowo i wzrasta nawet o 50 – 60%. W przypadku, gdy ubezpieczona osiągnie wiek emerytalny, to korzystnie dla niej, jeśli najpóźniej do końca lutego 2023 r. przejdzie na emeryturę.

Ile wzrosną emerytury w 2023 roku?

Wszystkie emerytury i renty są co roku waloryzowane. Ma to na celu zrekompensowanie spadku ich wartości wobec cen towarów i usług, które drożeją. Wedle przyjętej przez Rząd nowelizacji ustawy, emerytury i renty w 2023 r. będą podlegać waloryzacji kwotowo-procentowej (13,8%) z gwarantowaną minimalną kwotą podwyżki w wysokości 227,50 zł na rękę (250 zł brutto). Odczują to przede wszystkim osoby pobierające niższe świadczenia. Minimalna emerytura wyniesie 1588,44 zł.

Wskaźnik waloryzacji emerytur 2023

Wskaźnik waloryzacji jest miarą procentową, o którą wzrosną emerytury. Wylicza się go biorąc pod uwagę dwa wskaźniki z roku poprzedzającego waloryzację, w 2023 będą brane pod uwagę wartości z 2022 roku. Tymi wskaźnikami są inflacja oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia( do obliczenia wskaźnika waloryzacji brane jest co najmniej 20% tej wielkości). Im wyższe są te wartości tych wskaźników, tym waloryzacja emerytur będzie większa. Niestety, wyższa inflacja oznacza również wyższe ceny towarów i usług.

Kiedy składa się wniosek o przejście na emeryturę?

Osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza, że należy od razu zrezygnować z pracy. Jeśli chcemy dostawać świadczenia emerytalne, należy najpierw złożyć do pracodawcy podanie o rozwiązanie umowy o pracę, odejść z pracy, a następnie wypełnić wniosek o przejście na emeryturę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o emeryturę, do ZUS, można złożyć już na 30 dni przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. Nie każdy ma jednak świadomość, jak duży wpływ na wysokość świadczenia, ma konkretna data złożenia wniosku o przyznanie emerytury.

Osoby, które zamierzają skorzystać z lutowego terminu, a są zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony, zobowiązane były złożyć wypowiedzenie do końca października ubiegłego roku. Wtedy zostanie ona rozwiązana do końca stycznia 2023 roku. Inną opcją jest zakończenie współpracy za porozumieniem stron.

Co ma wpływ na wysokość emerytury?

Wpływ na wysokość emerytury mają przede wszystkim staż pracy oraz otrzymywane wynagrodzenie. Staż pracy nie decyduje o prawie do emerytury, ale ma wpływ na jej wysokość - im dłuższy, tym większe świadczenie emerytalne. Aby móc pobierać minimalną emeryturę trzeba spełnić dwa warunki: posiadać okres składkowy - 20 lat (w przypadku kobiet) lub 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz osiągnąć wiek: kobiety - 60 lat, mężczyźni - 65 lat.

Ważne! Warto pamiętać, że do lat stażu pracy wliczają się ukończone przez nas szkoły. Nie wliczają się natomiast okresy pracy zawarte na umowy cywilnoprawne.

Na wysokość świadczenia emerytalnego wpływają także terminy waloryzacji oraz średnie dalsze trwanie życia określane na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Średnie dalsze trwanie życia określa się wspólnie dla mężczyzn i kobiet, wyrażane jest w miesiącach. Wyliczane jest na podstawie umieralności w danych kategoriach wiekowych. Tablica dalszego trwania życia publikowana jest co roku w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i zawiera dane dla osób od 30-go do 90-go roku życia.

Kiedy 13 emerytura w 2023 roku?

Na dodatkowe świadczenie pieniężne jakim jest 13 emerytura możemy liczyć w kwietniu 2023 roku. Jeśli pobieramy świadczenia lub zasiłki przedemerytalne, to trzynastka będzie wypłacona w maju wraz z tymi świadczeniami. Co ważne, nie ma potrzeby składania wniosku, ZUS dokonuje wypłaty wszystkim uprawnionym. Warto wiedzieć, że trzynastka wypłacana jest w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. W 2023 roku wyniesie ona 1445,48 zł netto (1588,44 zł brutto).

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Babciowe 2024 – sprawdź, co musisz wiedzieć!