Jakiego rodzaju leki można odliczyć od podatku...
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jakiego rodzaju leki można odliczyć od podatku dochodowego?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

PIT/O dołączany do PIT-28, PIT-36 i PIT-37


Prawo do odliczenia wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne przysługuje podatnikom rozliczającym się w zależności od źródeł uzyskiwanych dochodów w zeznaniach PIT-28 (ryczałt) oraz PIT-36 i PIT-37 (skala podatkowa). W tym celu należy dołączyć do któregoś z nich załącznik PIT/O, w którym odliczamy wszystkie ulgi podatkowe poza mieszkaniową, wykazywaną w formularzu PIT/D.


Dokumentowanie wydatków


W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć jedynie te leki, które lekarz specjalista uznał za niezbędne do czasowego lub stałego stosowania przez osobę niepełnosprawną. Ustawa nie określa w jaki sposób lekarz ma stwierdzić potrzebę ich zażywania. Oznacza to, że dopuszczalna jest każda forma, nawet ustne stwierdzenie takiego stanu rzeczy przez specjalistę.
Jednak dla celów dowodowych pacjent powinien zadbać o wręczenie przez lekarza dokumentu stwierdzającego konieczność zażywania określonych leków w formie pisemnej, np. zaświadczenia. Powinno one zawierać:

  • kto i kiedy je wystawił,
  • jakie leki i przez jaki okres powinny być stosowane przez osobę niepełnosprawną.


Zaświadczenie może zostać wydane również po poniesieniu wydatku przez pacjenta.
Pojęcie specjalisty oznacza, że osobą uprawioną do wystawienia zaświadczenia jest każdy lekarz posiadający specjalizację w określonej dziedzinie medycyny, np. onkolog, okulista, dermatolog itd.


W ramach ulgi można odliczyć wszystkie leki spełniające powyższe wymagania, niezależnie od tego, czy są związane z innym schorzeniem niż to, w związku z którym orzeczono niepełnosprawność. Dodatkowo małżonkowie korzystający z ulgi muszą pamiętać o zasadzie indywidualnego przeznaczenia. Oznacza ona, że kwota odliczenia musi być ustalona oddzielnie dla każdej osoby uprawnionej (trzeba odrębnie zsumować wydatki na leki dla każdej osoby niepełnosprawnej).Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak prawidłowo odliczyć wydatki na leki w ramach ulgi rehabilitacyjnej?