Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Jakie znaczenie ma adres zamieszkania w rozliczeniu się z...
http://sxc.hu/

Jakie znaczenie ma adres zamieszkania w rozliczeniu się z fiskusem?

Wielu podatników zastanawia się, do jakiego urzędu skarbowego musi złożyć zeznanie roczne w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub wspólnego rozliczenia z małżonkiem, gdy mąż i żona mieszkają oddzielnie.

Często młodzi ludzie decydując się na zawarcie związku małżeńskiego zmuszeni są zamieszkać osobno z powodu braku środków finansowych na zakup własnego lokalu mieszkalnego. W konsekwencji chcąc rozliczyć się wspólnie z fiskusem nie wiedzą do którego urzędu skarbowego powinni dostarczyć formularz PIT – do właściwego według miejsca zamieszkania męża czy żony.

Wspólne rozliczenie za pośrednictwem internetu

Wypełniając e-PIT po wyborze opcji wspólnego rozliczenia, a następnie wpisaniu danych osobowych, identyfikatorów podatkowych (PESEL lub NIP) oraz adresu zamieszkania podatnika i małżonka należy wybrać urząd skarbowy, do którego dostarczone ma być zeznanie. Ważne jest, aby urząd był właściwy dla miejsca zamieszkania jednego z małżonków. Podatnicy powinni pamiętać, że co roku może to być inny urząd pod warunkiem, że jest zgodny z miejscem zamieszkania jednego ze współmałżonków (np. w 2011 r. właściwy dla męża, a w 2012 r. właściwy dla żony). W prosty sposób małżonkowie mogą wypełnić e-PIT za pomocą programu PIT PRO 2012, dostępnego TUTAJ.

O tym jakie warunki muszą spełnić małżonkowie, aby móc skorzystać z możliwości wspólnego rozliczenia możecie przeczytać Państwo TUTAJ.

Wspólne rozliczenie w tradycyjny sposób

Sposób wyboru urzędu skarbowego dla małżonków rozliczających się wspólnie w tradycyjny sposób (składających zeznanie osobiście w urzędzie lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej) jest podobny jak w przypadku elektronicznego złożenia deklaracji. Jak wynika z art. 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych, jeżeli małżonkowie mają różne miejsca zamieszkania, to muszą wybrać i wpisać w zeznaniu jeden z dwóch właściwych dla męża lub żony urzędów. Organ podatkowy do którego trafi wspólna deklaracja podatników powinien poinformować urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania dla drugiego z małżonków.

Kiedy trzeba zawiadomić urząd skarbowy o zmianie miejsca zamieszkania?

Podatnicy rozliczający się w 2012 r. powinni pamiętać, że właściwym dla nich według miejsca zamieszkania urzędem skarbowym do złożenia zeznania będzie ten, który był właściwy przed 31 grudnia 2011 r. W związku z powyższym jeżeli podatnik przeprowadzi się w 2012 r. przed upływem terminu złożenia deklaracji za 2011 r. (30 kwietnia 2012 r.), to nie zmieni się właściwość jego urzędu.

Ponadto podatnicy będący osobami fizycznymi oraz objęci rejestrem PESEL, którzy jednocześnie nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są podatnikami VAT, płatnikami podatków ani składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, dokonują aktualizacji swojego miejsca zamieszkania poprzez:
- podanie aktualnego adresu miejsca zamieszkania w składanym zeznaniu rocznym lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym, lub
- podanie aktualnego adresu miejsca zamieszkania na formularzu ZAP-3.

Należy pamiętać, że aktualizacji adresu miejsca zamieszkania można dokonać składając zeznanie roczne, jeżeli adres zamieszkania i zameldowania jest taki sam. Jeśli jednak adresy zamieszkania i zameldowania są różne, to trzeba powiadomić o tym właściwy urząd skarbowy na formularzu ZAP-3.

 

Podatnik.info

Loading Comments