Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Czy e-PIT trzeba podpisać?
http://sxc.hu/

Czy e-PIT trzeba podpisać?

Ministerstwo Finansów identyfikuje podatnika składającego e-PIT za pomocą pięciu cech: imienia, nazwiska, daty urodzenia, identyfikatora podatkowego oraz kwoty przychodu z zeznania za poprzedni rok podatkowy. Po otrzymaniu UPO możemy być pewni, że prawidłowo złożyliśmy zeznanie roczne. W prosty sposób można to zrobić za pomocą programu PIT PRO 2012, dostępnego TUTAJ. Pozwoli nam on wypełnić zeznania PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 wraz z załącznikami.

Oprócz tego podatnik może podpisać e-PIT za pomocą e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem. W takim przypadku trzeba się jednak liczyć z wydatkiem związanym z wyrobieniem podpisu elektronicznego, co może nas kosztować nawet kilkaset złotych.

Brak podpisu na papierowym formularzu PIT

Podatnik może również złożyć PIT w tradycyjny sposób. Należy jednak pamiętać, że składając zeznanie roczne w formie papierowej osobiście w urzędzie skarbowym lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej trzeba je podpisać. Jest to warunek niezbędny, aby dostarczona deklaracja została uznana za wypełnioną prawidłowo przez organ podatkowy.

Warto więc zwrócić uwagę, czy w naszym zeznaniu nie brakuje podpisu, aby uniknąć późniejszych przykrości. Przede wszystkim dlatego, ponieważ nawet jeżeli cały PIT wypełniliśmy poprawnie, to niepodpisany jest on nieważny. Według przepisów podpis podatnika stanowi zobowiązanie, że podane przez niego informacje są zgodne z prawdą.

Jakie są konsekwencje niepodpisania papierowego PIT-u?

Podatnik, który zapomniał podpisać zeznanie rocznie, zostanie wezwany przez urząd skarbowy do uzupełnienia tego braku. Natomiast jeżeli sami przypomnimy sobie o naszej pomyłce, to natychmiast powinniśmy złożyć kolejny podpisany formularz PIT w organie podatkowym z krótkim wyjaśnieniem, dlaczego to robimy. Roztargnienie podatnika oprócz konieczności ponownej wizyty w urzędzie skarbowym w celu złożenia wyjaśnień, może oznaczać dla niego znacznie dłuższy termin oczekiwania na zwrot podatku.

Dlatego wypełniając zeznanie podatkowe w formie papierowej musimy czynić to z dużą starannością. O wiele łatwiej będzie to zrobić za pomocą programu PIT PRO 2012. Dzięki takim zaletom programu, jak kalkulator podatkowy, system weryfikacji błędów oraz zaawansowane opcje pomocy podatnik do minimum ogranicza ryzyko błędnego wypełnienia deklaracji.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Zainteresuje cię także