Jakie ulgi mogę odliczyć od podatku w PIT 2019?
Beata Michoń
FreeImages
Podatnik.Info

Jakie ulgi mogę odliczyć od podatku w PIT 2019?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

  

Jeśli zastanawiałeś się: jakie ulgi mogę odliczyć od podatku, poniżej uzyskasz odpowiedź na to pytanie.

  

Ulgi od dochodu a ulgi od podatku w PIT 2019

Na początku warto rozróżnić dwa rodzaje przysługujących podatnikom ulg. Pierwszą grupę stanowią odliczenia od dochodu. Zaliczamy do nich:

- składki ZUS,

- darowizny: na kościół lub cele kultu religijnego, pożytek publiczny lub darowizny krwi i osocza,

- składki na IKZE,

- płatność za internet,

- wydatki budowlane,

- wydatki na rehabilitację

- wydatki na działalność badawczo-rozwojową.

 

Z kolei odliczenia od podatku to:

- składki zdrowotne,

- wydatki na dzieci,

- praca za granicą.

 

Jakie ulgi mogę odliczyć od podatku?

Każdy podatnik, który zastanawia się: Jakie ulgi mogę odliczyć od podatku, ma kilka możliwości na odliczenie od podatku wydatków, które ponosił w przeciągu poprzedniego roku podatkowego.

 

Ulga prorodzinna 2019

Najchętniej wykorzystywaną w Polsce ulgą jest ulga prorodzinna nazywana też ulgą na dziecko. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy wypełniający PIT-36 i PIT-37.

 

Jakie warunki należy spełnić, aby z niej skorzystać?

- w momencie składania deklaracji dziecko powinno nie przekraczać 18 roku życia,

- jeśli dziecko kontynuuje naukę, jego wiek w momencie składania PIT-u nie powinien przekroczyć 25 lat,

- dochody podatnika i jego małżonka w trakcie roku nie mogą przekroczyć 112 tys. zł. Taka sama kwota dotyczy osób samotnie wychowujących dziecko. Z kolei przychody podatnika, który nie pozostaje w związku małżeńskim są określane na osobę i nie mogą przekroczyć 56 tys. zł.

  

Wysokość ulgi prorodzinnej wynosi 92,67 zł na jedno dziecko, na dwoje dzieci: po 92,67 na każde z nich, a troje: po 92,67 zł na każde i 166,67 na trzecie, na czwarte i kolejne: tak jak w przypadku trojga dzieci oraz 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

 

Ulga na składkę zdrowotną

Z ulgi zdrowotnej korzystają podatnicy rozliczający się na deklaracjach: PIT-36, PIT-36L, PIT-37 oraz PIT-28. Podatnik odprowadza składki niezależnie z każdego tytułu, z którego uzyskuje wynagrodzenie. Obecnie wysokość składki podlegającej odliczeniu wynosi 7,75% podstawy wymiaru składki.

 

Ulga abolicyjna

Ulga abolicyjna przysługuje podatnikom osiągającym dochody za granicą. Ważne, by podatnik nie korzystał jednocześnie ze zwolnienia z podatku dochodowego w Polsce. Ulgę można wykazać ją na: PIT-36, PIT/ZG bądź PIT/O. Na załączniku PIT/ZG należy wskazać osiągnięte w 2018 roku przychody zagraniczne.

 

Jakie źródła obejmuje ulga abolicyjna? Są to:

- stosunek pracy lub spółdzielczy stosunek pracy,

- stosunek służbowy,

- pozarolnicza działalność gospodarcza,

- działalność wykonywana osobiście,

- prawa majątkowe w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych.

 

Jak rozliczyć PIT-37 za 2018?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-37 w roku podatkowym 2019: 

  

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT lub Online już dziś

  

Autor artykułu: Beata Michoń

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
ULGA TERMOMODERNIZACYJNA — odliczenie montażu fotowoltaiki i pompy ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych