Jak założyć lokal gastronomiczny – krok po kroku
KS
sxc.hu
e-harmonogram.pl

Jak założyć lokal gastronomiczny – krok po kroku

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Głównie w miastach, powstają restauracje, bary, kawiarnie czy pizzerie. Jakie są jednak wymogi przy otwieraniu takiej działalności?

Dobry lokal, chwytliwa nazwa i odpowiednia promocja to podstawa, jeśli chcesz, aby Twoja działalność gastronomiczna odniosła sukces. A jak już skusisz klienta ładnym szyldem, klimatycznym wnętrzem, niską ceną czy bonusami, nie pozostaje nic innego jak zaoferować mu obsługę, usługę i produkty najwyższej jakości.

Start finansowy

Otworzenie małej gastronomii to spory wkład finansowy na start. Musisz znaleźć odpowiedni lokal, stosownie go wyposażyć, zakupić niezbędne urządzenia i sprzęty gastronomiczne oraz produkty spożywcze. Wiadomo również, że usługi gastronomiczne łączą się z bieżącym zakupem towaru, musisz więc posiadać dodatkowe środki, które będziesz mógł wykorzystywać, zanim lokal zacznie przynosić dochód. Na początku powinieneś też zainwestować w promocję oraz materiały reklamowe swojej firmy, bo jak wiadomo, klient potrzebuje wabika. Przy ustalaniu planu finansowego warto jednak pamiętać o możliwościach zakupu sprzętu w leasingu czy pożyczkach na start, zabezpieczanych środkami unijnymi.

Proces zakładania i wymogi sanitarnohigieniczne

Proces zakładania działalności gastronomicznej nie jest skomplikowany. Oprócz tradycyjnej rejestracji firmy w CEIDG, zgłoszenia do Urzędu Skarbowego oraz ZUS, musisz złożyć stosowne wnioski w Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej, czyli w Sanepidzie. Zgłoszenie należy wykonać minimum na dwa tygodnie przed planowym terminem rozpoczęcia działalności.

Wymogi sanitarne dotyczące lokalu, pomieszczenia, w którym odbywa się produkcja lub obrót środkami spożywczymi czy kontaktu z żywnością, reguluje ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006 nr 171, poz. 1225 ze zm., tekst jednolity: Dz. U. 2010 nr 136, poz. 914) oraz ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 230, poz. 1511). Ponad to, funkcjonują dwa rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, w których również znajdziesz informacje na temat okoliczności sanitarnohigienicznych − rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

Jeśli Twój lokal spełni wszystkie z wymogów zawartych w powyższych ustawach oraz rozporządzeniach, nie musisz obawiać się o pozytywną decyzję powiatowej jednostki Sanepidu. Jednakże wcześniej warto uzyskać pozytywną opinię działu Nadzoru Zapobiegawczego, która dotyczy projektu zakładu. Twój lokal nie może bowiem służyć za miejsce zamieszkania lub noclegu, nie możesz w nim prowadzić innego rodzaju działalności gospodarczej, a jego stan techniczny, usytuowanie i warunki związane z bezpieczeństwem pożarowym muszą odpowiadać warunkom z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690). Opiniowanie projektu nie jest obowiązkowe, ale dzięki zgodzie Sanepidu łatwiej o zatwierdzenie zakładu w czasie późniejszym. Oprócz tego musisz przedłożyć ważną i aktualną książeczkę sanepidowską, własną i osób zatrudnionych, oraz dopilnować, aby każdy z Twoich pracowników posiadał zaświadczenia lekarskie o dopuszczeniu do pracy.

Koncesje i pozwolenia

Lokal gastronomiczny wiąże się ze sprzedażą alkoholu, a ta z kolei z odpowiednim zezwoleniem. Wymagania dotyczące sprzedaży alkoholu w miejscu publicznym, m.in. kto i kiedy może sprzedawać alkohol, reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 1356). Zezwolenie na sprzedaż alkoholu wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w gminie, w której przedsiębiorca chce prowadzić swoją działalność i w której znajduje się lokal. Oprócz koncesji na sprzedaż alkoholu, musisz podpisać umowę licencyjną z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi oraz wnieść odpowiednią opłatę. Bez nich, nie możesz w swoim lokalu publicznie odtwarzać muzyki z płyt, kaset i innych nośników oraz z radia czy telewizji. Podobnie jest z publicznym odtwarzaniem filmów. Jest to regulowane przez ustawę o prawie autorskim i związane z ochroną praw autorskich twórców (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 ze zm., Dz. U. 2007 nr 99, poz. 662, Dz. U. 2007 nr 181, poz. 1293 oraz Dz. U. 2010 nr 152, poz. 1016). W Polsce, zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi i pokrewnymi zajmuje się m.in. reprezentujące twórców Stowarzyszenie Autorów (ZAIKS), Związek Producentów Audio Video (ZPAV) oraz Związek Artystów Wykonawców (Stoart).

Tajemnicze HACCP

Pewnie nie raz spotkałeś się z określeniem HACCP, np. robiąc research przed złożeniem biznesplanu. Jest to skrót oznaczający System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points). Narzędzie, które służy zarządzaniu bezpieczeństwem żywności, określaniu zagrożeń oraz wskazywaniu metod ich eliminacji, podczas produkcji i dystrybucji żywności. Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności jest bowiem wymagane w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006 nr 171, poz. 1225), w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r., ustalającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego i ustanawiającym procedury w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

Chcę zatrudnić pracownika

Zatrudniani przez nas pracownicy powinni posiadać podstawę do pracy z żywnością. Za taką uważa się dyplom szkoły średniej lub wyższej, przygotowującej do zawodu, dyplom mistrza lub potwierdzenie zdania egzaminu z zakresu podstawowych zasad higieny. Dodatkowo, każdy pracownik musi przejść odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługiwania urządzeń i wyposażenia lokalu oraz szkolenie BHP. Dobry stan zdrowia pracownika określa Sanepid, wydając wspomnianą już książeczkę sanepidowską, ważną przez określony czas. Pamiętaj, Sanepid jako organ kontrolny może w każdej chwili sprawdzić nie tylko ogólny stan lokalu, ale również czy Twoi pracownicy posiadają odpowiednie szkolenia i kwalifikacje.

Mała gastronomia to niezwykle wymagający rodzaj działalności gospodarczej. Nie tylko pod względem formalnym, czyli procesu zakładania oraz uzyskania odpowiednich zezwoleń i koncesji, ale również pod względem późniejszego jej prowadzenia. Lecz jest to również biznes efektywny − odpowiednio zarządzana działalność gastronomiczna, z ciekawą ofertą, dobrą promocją oraz wysoką jakością usług i produktów, przynosi spore zyski. A oprócz tego zadowolenie klienta, który poleci Twój lokal innym.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Działalność regulowana wymaga odrębnego wpisu