Jak wziąć kredyt pod zwrot VAT?
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak wziąć kredyt pod zwrot VAT?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zabezpieczenie takiego kredytu stanowią środki pieniężne z tytułu należnemu podatnikowi zwrotu podatku VAT. W tym celu przedsiębiorca musi wraz z deklaracją z wykazanym zwrotem podatku złożyć nieodwołalne upoważnienie do przekazania przysługującej mu nadpłaty na rachunek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Udzielenie kredytu będzie możliwe, jeśli w dniu złożenia deklaracji z wykazanym zwrotem VAT przeciwko podatnikowi nie toczy się postępowanie, którego celem jest ustalenie lub określenie wysokości zobowiązań podatkowych.

Warunki formalne kredytu pod zwrot VAT

Nieodwołalne upoważnienie sporządzone przez podatnika musi zostać zatwierdzone przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, na której konto ma trafić zwrot nadpłaty VAT. Ponadto upoważnienie zgodnie z art. 87 ust. 10a ustawy o podatku od towarów i usług powinno zawierać następujące dane:

  • datę wystawienia,
  • imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
  • nazwę banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej udzielających kredytu oraz ich adresy,
  • NIP podatnika i banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
  • rachunek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na który ma być przekazany zwrot,
  • wskazanie deklaracji podatkowej, której dotyczy upoważnienie,
  • wskazanie kwoty zwrotu podatku, która ma być przekazana jako zabezpieczenie kredytu,
  • podpis podatnika.


Oprócz tego zgodnie z art. 306ha Ordynacji podatkowej bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej przysługuje prawo do uzyskiwania (za pisemną zgodą podatnika) zaświadczeń z urzędu skarbowego o wskazanych sprawach podatkowych w związku z udzielanym kredytem pod zwrot podatku VAT. Przede wszystkim dotyczy to informacji o kwotach i terminach dokonywanych zwrotów oraz zajęciach egzekucyjnych wierzytelności z tytułu zwrotu podatku.

Dodatkowo przedsiębiorca musi pamiętać, że przekazanie zwrotu (wraz z ewentualnym oprocentowaniem) bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej traktowane jest na równi z dostarczeniem podatnikowi przysługującej mu nadpłaty.


Podatnik.info

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zasady korzystania z pieniędzy po zmarłych klientach banków i SKOK-ów będą uregulowane