Jak ustalić istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych...
KS
http://sxc.hu/

Jak ustalić istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem?

Kierowanie pojazdem jest związane z dużą odpowiedzialnością, w związku z czym ważny jest stan zdrowia osób posiadających takie uprawnienia.

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W celu weryfikacji istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi oraz kierowania tramwajami przeprowadzane są badania lekarskie.

Uwagi ogólne

Kwestie dotyczące badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r., w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Badania o których mowa powyżej są przeprowadzane przez uprawnionego lekarza i są odpłatne. Stawki opłat wynoszą od 200 do 300 złotych.

Zakres przedmiotowy badań lekarskich

Badanie lekarskie ma na celu ocenę ogólnego stanu zdrowia, a w szczególności stanu układu krążenia, układu oddechowego, układu nerwowego, sprawność narządu ruchu i stan psychiczny.

Zakres podmiotowy badań lekarskich

Badaniu lekarskiemu podlegają:

- osoby, które ubiegają się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia;

- osoby, które ubiegają się o wydanie prawa jazdy;

- kierujący pojazdem skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego, jeżeli:

a) uczestniczy w wypadku drogowym, w następstwie którego jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu,

b) kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu;

- kierujący pojazdem skierowany decyzją starosty w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia;

- osoby niepełnosprawne posiadające prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem, skierowana decyzją starosty na podstawie zawiadomienia powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności;

- kandydat na instruktora lub egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Co do zasady badania, o których mowa powyżej są wykonywane na koszt osoby badanej.

Zakres podmiotowy kontrolnych badań lekarskich

Przeprowadzane są także kontrolne badania lekarskie, których częstotliwość jest uzależniona od wieku, tzn. w wieku do 55 lat - co 5 lat; w wieku od 55 lat do 65 - co 2 lata, natomiast powyżej 65 roku życia - corocznie. Należy w tym miejscu podkreślić, że dotyczą one kierowców pojazdu uprzywilejowanego, instruktorów, egzaminatorów oraz kierujących tramwajem. Są przeprowadzane na koszt podmiotu zatrudniającego lub osoby badanej, gdy nie pozostaje w stosunku pracy lub służby.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec

logo-portal-150

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Uber – Gdańsk