Jak uniknąć podwójnego opodatkowania pracując za...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania pracując za granicą?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Umowy międzynarodowe regulują kwestię w którym państwie pracownik płaci podatek


W związku z coraz szybciej rosnącym bezrobociem wielu Polaków jest zmuszonych pracować na obczyźnie. Muszą oni pamiętać, że osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce i uzyskujące dochody z pracy najemnej wykonywanej za granicą, które mogą być również opodatkowane w drugim państwie są chronione przed podwójnym opodatkowaniem swoich zarobków umowami międzynarodowymi o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W umowach zawartych przez Polskę występują dwie metody unikania podwójnego opodatkowania:

  • metoda wyłączenia z progresją,
  • metoda proporcjonalnego odliczenia.


Natomiast w przypadku, kiedy dochód został uzyskany w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, stosowana jest metoda proporcjonalnego odliczenia.

Metoda wyłączenia z progresją

Ministerstwo Finansów w swojej broszurze informacyjnej wyjaśnia, że stosowanie metody wyłączenia z progresją polega na wyłączeniu w Polsce z podstawy opodatkowania dochodu uzyskanego za granicą, zwolnionego z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Należy jednak pamiętać, że dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu – podlegającego opodatkowaniu w Polsce – stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą.

Metodę wyłączenia z progresją przewidują m.in. umowy zawarte z: Albanią, Austrią, Chinami, Chorwacją, Cyprem, Czechami, Danią, Estonią, Finlandią, Francją, Grecją, Indonezją, Irlandią, Japonią, Kanadą, Kuwejtem, Litwą, Łotwą, Niemcami, Norwegią, Portugalią, Republiką Południowej Afryki, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwecją, Tunezją, Turcją, Ukrainą, Wielką Brytanią i Irlandią Północną oraz Włochami.

Przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją  podatnik musi złożyć  zeznanie PIT w przypadku, jeżeli:

  • osiągnie inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej,
  • będzie chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego, tzn. złożyć zeznanie łącznie z małżonkiem lub opodatkować dochody w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Należy pamiętać, że z dochodów uzyskanych za granicą rozliczamy się na formularzu PIT/ZG, który jest załącznikiem do zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39.

Metoda odliczenia proporcjonalnego

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że metoda odliczenia proporcjonalnego polega na opodatkowaniu w Polsce dochodu osiągniętego za granicą, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Natomiast odliczenie możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. Metodę odliczenia proporcjonalnego przewiduje się m.in. w umowach zawartych z: Belgią, Holandią, Islandią, Kazachstanem, Rosją i Stanami Zjednoczonymi.

Ponadto przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego obowiązek wykazania w zeznaniu PIT dochodu uzyskanego za granicą istnieje zawsze bez względu na to, czy oprócz dochodów z zagranicy podatnik uzyskał inne dochody opodatkowane w Polsce według skali podatkowej. Jeżeli podatnik przebywa czasowo za granicą i osiąga dochody z wykonywanej tam pracy bez pośrednictwa płatnika, to ma dodatkowo obowiązek wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 18 proc. tych dochodów (może również zastosować wyższą stawkę wynikającą ze skali podatkowej), w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócił do kraju. Jeżeli termin płatności zaliczki przypada po zakończeniu roku podatkowego, należny podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania PIT. Przy wpłaceniu zaliczki podatnik również może odliczyć – w odpowiedniej proporcji podatek zapłacony za granicą.

Wyjątek od konieczności składania zeznania PIT

Ministerstwo Finansów przypomina, że obowiązek złożenia w Polsce rozliczenia rocznego PIT nie powstaje jedynie w przypadku,  jeżeli:

podatnik uzyskał dochód z państwa, z którym obowiązująca umowa międzynarodowa przewiduje jako metodę unikania podwójnego opodatkowania zasadę wyłączenia z progresją,

podatnik nie uzyskał on w tym samym roku podatkowym innego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej (jeżeli nie korzysta z rozliczenia wspólnego z małżonkiem lub opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci).


Bezwzględnie w każdym innym przypadku osoba zamieszkała w Polsce i osiągająca dochody z zagranicznych źródeł ma obowiązek rozliczyć się z polskim urzędem skarbowym.


Podatnik.info

 

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczenie ulgi dla samotnie wychowujących dzieci