Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?
KS
http://sxc.hu/
creandi.pl

Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Sprawdź jak można szybko sprawdzić wiarygodność przyszłego kontrahenta.

Nie oszukujmy się – choć biznes opiera się w dużej mierze na zaufaniu jakim darzą się kontrahenci, bez dodatkowych zabezpieczeń w postaci umów, klauzul i zastrzeżeń trudno się obejść. Nie zaszkodzi też dobrze poznać przyszłego biznesowego partnera, zwłaszcza jeżeli w grę wchodzą duże kwoty, długotrwała współpraca bądź jedno i drugie.

Zajrzyj do odpowiednich rejestrów

Pierwszy krok to sprawdzenie kontrahenta w Krajowym Rejestrze Sądowym lub (jeżeli kontrahentem jest osoba fizyczna bądź wspólnik spółki cywilnej) w ewidencji działalności gospodarczej. Z informacji zawartych w KRS można dowiedzieć się przede wszystkim czy kontrahent rzeczywiście funkcjonuje w obrocie prawnym i wykonuje działalność gospodarczą w danej branży – Rejestr przedsiębiorców składa się w sumie z VI działów, przy czym uwaga osób przeglądających KRS skupia się głównie na dziale IV oraz VI – mówi mec. Konrad Syryca z Kancelarii Radców Prawnych Fic, Midloch Syryca – W Rozdziale IV umieszczone są informacje dotyczące zaległości podatkowych wobec ZUS, a także dane dotyczące jego wierzytelności . W dziale VI znaleźć można informacje dotyczące m.in. postępowania likwidacyjnego, czy ogłoszeniu upadłości – precyzuje mec. Syryca.

W jakim organie szukać informacji o kontrahencie?

Osoby przeglądające KRS powinny zwrócić szczególną uwagę także na rozdział II rejestru. Zawiera on informacje o tym, jakie osoby (i w jaki sposób) są uprawnione do reprezentowania przedsiębiorstwa. Dlaczego to takie ważne? Umowa, która zostanie zawarte przez osoby do tego nieuprawnione będzie w świetle prawa nieważna. Warto upewnić się, że osoba występująca w imieniu kontrahenta rzeczywiście ma do tego prawo.

Możliwość wglądu w akta KRS jest wolna od opłat, jednak trzeba przygotować się na opuszczenie biura – dokumenty można przeglądać jedynie w siedzibie organu, który je gromadzi. Gdzie zatem należy się udać? Odpowiedź jest prosta – do sądu rejestrowego właściwego dla siedziby przedsiębiorcy na temat którego chcemy się czegoś dowiedzieć. Jeżeli jest to osoba prowadząca własną działalność gospodarczą bądź wspólnik spółki cywilnej, wówczas informacji trzeba szukać w organie gminy właściwej dla tego przedsiębiorcy.

Jak sprawdzić czy twój kontrahent jest dłużnikiem?

Warto wspomnieć także o możliwościach jakie daje przedsiębiorcom Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. Jest on w zasadzie częścią Krajowego Rejestru Sądowego. Wpisy do RDN dokonywane są na wniosek wierzyciela lub z urzędu przez sąd. Aby wpis doszedł do skutku wierzyciel musi dysponować tytułem wykonawczym przeciw danemu dłużnikowi. Kiedy do wpisu do rejestru dokona sąd? Dzieje się tak w kilku przypadkach, m.in. jeśli ogłoszono upadłość podmiotu lub jeśli ogłoszenie jego upadłości zostało prawomocnie oddalone (z uwagi na to, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarczał na zaspokojenie kosztów postępowania).

Wpisu dokonuje się także w przypadku dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym. W Rejestrze odnajdziemy również osoby, które sąd pozbawił prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek czy np. pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Wgląd w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych pozwoli zminimalizować ryzyko współpracy z nierzetelnym czy niewypłacalnym kontrahentem. Dostęp do RDN można uzyskać na dwa sposoby: albo udajemy się do sądu rejestrowego, gdzie znajduje się Odział Centralnej Informacji KRS albo wchodzimy na stronę www.ekrs.pl i składamy wniosek o odpis. Koszt takiej operacji wynosi 30 zł, a wyciąg jest dostępny w zasadzie od ręki ponieważ jest prowadzony w formie elektronicznej.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak zawrzeć korzystną ugodę z firmą windykacyjną?