Jak sprawdzić czy złożyłem PIT-2?
Redakcja
https://pexels.com/
podatnik.info

Jak sprawdzić czy złożyłem PIT-2?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Fakt złożenia PIT-2 można sprawdzić na dwa sposoby:

 • jeśli pracownik otrzymuje co miesiąc tzw. „paski wynagrodzeń” i jest na nich zawarta informacja o uwzględnieniu kwoty zmniejszającej podatek przy opłacaniu zaliczek – 425 zł w 2022 – to oznacza, że PIT-2 został złożony,

 • pracownik może zapytać swojego pracodawcę lub firmowy dział kadr i płac. Księgowi i kadrowcy mają tego typu informacje.

O co chodzi z PIT-2?

PIT-2 to formularz, w którym pracownik deklaruje chęć uwzględniania kwoty wolnej od podatku u danego pracodawcy do celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Wtedy pracodawca, obliczając co miesiąc zaliczki na podatek, pomniejsza je o kwotę wolną od podatku. Wraz z podwyższeniem kwoty wolnej, wzrosła też kwota zmniejszająca zaliczki. 2022 roku wynosi ona 5100 zł, z czego 1/12 to 425 zł miesięcznie. Dla pracownika oznacza to wyższą wypłatę netto.

Kto może złożyć oświadczenie pracownika PIT-2?

Formularz PIT-2 składa pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, który:

 • nie pobiera emerytury lub renty,

 • nie pobiera świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

 • nie uzyskuje dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,

 • nie uzyskuje dochodów, od których opłaca zaliczki na podatek we własnym zakresie, np. samodzielnej działalności gospodarczej.

Kto nie może złożyć PIT-2?

PIT-2 nie składają:

 • pracownicy zatrudnieni w innej formie niż umowa o pracę,

 • emeryci i renciści,

 • pracownicy, którzy równolegle prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych.

Kiedy się składa PIT-2?

PIT-2 należy złożyć w terminie przed:

 • wypłatą pierwszego wynagrodzenia – w przypadku nowo zatrudnionego pracownika,

 • wypłatą pierwszego wynagrodzenia w danym roku podatkowym – w przypadku pozostałych pracowników.

Deklaracji PIT-2 nie trzeba powtarzać. Raz złożona obowiązuje przez każdy kolejny rok podatkowy do momentu, gdy pracownik nie zechce jej wycofać lub stan faktyczny się zmieni i pracownik utraci prawo do złożenia deklaracji.

Gdzie złożyć PIT-2?

Oświadczenie pracownika PIT-2 składa się bezpośrednio u danego pracodawcy, najczęściej w dziale kadr i płac. W przypadku zatrudnienia na etat w kilku zakładach pracy, należy złożyć go tylko u jednego pracodawcy. W wypadku kilkukrotnego stosowania kwoty wolnej, podatnik musiałby dopłacać przy rocznym rozliczeniu.

Co, jeśli nie złożę PIT-2?

Złożenie formularza PIT-2 nie jest obowiązkiem, lecz prawem pracownika. Niezłożenie go nie skutkuje żadną sankcją karną. Oznacza to jednak, że pracodawca nie będzie mógł uwzględniać kwoty wolnej od podatku podczas obliczania zaliczek na podatek. To spowoduje niższą wypłatę netto dla pracownika. Nie oznacza to jednak, że kwota wolna od podatku przepada. Podatnik otrzyma te pieniądze, nawet jeśli nie złożył PIT-2. Stanie się tak jednak dopiero przy zwrocie nadpłaconego podatku, przy najbliższym rocznym rozliczeniu podatku dochodowego.

O co całe zamieszanie z PIT-2 w 2022?

Formularz PIT-2 nie jest niczym nowym. Istnieje od lat, choć dotąd jego złożenie nie miało wielkiego znaczenia dla podatników. Stąd wielu nie wiedziało nawet, że takowy formularz istnieje lub nie pamięta, czy go w ogóle składało. Podwyższona kwota wolna od podatku od 1 stycznia 2022 sprawiła, że kwota zmniejszająca podatek wzrosła znacząco – miesięcznie z 43,76 zł na 425 zł. Ci podatnicy, którzy nie złożyli dotąd PIT-2 otrzymali niższe pensje netto, gdyż pracodawcy nie mogli tego odliczenia uwzględnić. Właśnie z tego powodu, Ministerstwo Finansów, usiłując zaradzić zamieszaniu, wydało instrukcję, wedle której pracownik może złożyć PIT-2 w dowolnym momencie roku. To stwierdzenie MF budzi jednak wątpliwości prawne wśród prawników i księgowych.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!