Jak sprawdzić, czy PIT został rozliczony przez Urząd...
https://pexels.com/
podatnik.info

Jak sprawdzić, czy PIT został rozliczony przez Urząd Skarbowy?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

  1. Żeby dowiedzieć się, czy PIT przekazany do Urzędu Skarbowego w formie papierowej został rozliczony, najlepiej skontaktować się telefonicznie z tą instytucją i zapytać o aktualny status zeznania podatkowego. PIT złożony w ten sposób będzie widoczny również w systemie elektronicznym na platformie "Twój e-PIT".
  2. Żeby sprawdzić status zeznania podatkowego przekazanego do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej, należy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego. Po zalogowaniu wybrać: "Twój e-PIT". Dane te będą dostępne w sekcji "złożone dokumenty".
  3. Od lutego 2019 roku podatnik może sprawdzić swoje roczne zeznanie podatkowe, które wypełnił za niego Urząd Skarbowy na platformie Ministerstwa Finansów "Twój e-PIT". Można się do niej zalogować, korzystając z profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej, aplikacji mobilnej mObywatel, a także za pośrednictwem danych autoryzujących takich jak PESEL lub NIP i kwoty przychodu.

Jak sprawdzić, czy PIT został rozliczony?

Jeśli rozliczenie PIT przekazaliśmy w formie papierowej, możemy skontaktować się z Urzędem Skarbowym telefonicznie i zapytać o status zeznania podatkowego. Jeśli rozliczenie PIT przekazaliśmy w formie elektronicznej, możemy sprawdzić stan rozliczenia PIT w e-Urzędzie Skarbowym, który jest portalem stworzonym przez Ministerstwo Finansów. Gdy się tam udamy oraz klikniemy na napis e-Urząd Skarbowy, nastąpi przekierowanie na stronę gdzie z kolei należy kliknąć na niebieski przycisk z napisem zaloguj się i wybrać sposób logowania do e-Urzędu Skarbowego.

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się na trzy sposoby - za pomocą Profilu Zaufanego, aplikacji mObywatel i danych podatkowych z lat ubiegłych.

Na stronie głównej e-Urzędu Skarbowego klikamy na panel z napisem Twój e-PIT. Na górze strony znajdują się cztery sekcje - bieżące dokumenty, złożone dokumenty, dokumenty źródłowe i historia logowań.

Klikamy na sekcję złożone dokumenty i wybieramy rok, za który się rozliczamy. Wkrótce potem na ekranie wyświetli się status deklaracji PIT i informacja o zwrocie nadpłaconego podatku.

Urzędowe poświadczenie odbioru a podatnicy.

Numer urzędowego poświadczenia odbioru (UPO) to numer nadawany w celu poświadczenia poprawnego przyjęcia deklaracji podatkowej przez organ podatkowy. Jest to bardzo ważny numer, ponieważ potwierdza poprawność wysyłki deklaracji PIT przez internet.

Innymi słowy, otrzymanie numeru urzędowego poświadczenia odbioru potwierdza, że deklaracja podatkowa przekazana w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego faktycznie znajduje się w Urzędzie Skarbowym. Warto wspomnieć, że data otrzymania numeru urzędowego poświadczenia odbioru stanowi też potwierdzenie daty złożenia deklaracji podatkowej.

Numer urzędowego poświadczenia odbioru jest nadawany wyłącznie tym deklaracjom podatkowym, którym udało się uzyskać status 200. Status 200 oznacza, że deklaracja podatkowa została zweryfikowana pozytywnie. Każdy status inny niż 200 przyczynia się do odrzucenia deklaracji podatkowej.

W większości przypadków numer urzędowego poświadczenia odbioru jest nadawany krótko po tym, jak deklaracja podatkowa została zweryfikowana pozytywnie. Niestety, w sytuacji, gdy system informatyczny odpowiedzialny za przetwarzanie deklaracji podatkowych jest przeciążony i przyjmuje znaczną liczbę deklaracji PIT, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że czas oczekiwania na nadanie numeru urzędowego poświadczenia odbioru wydłuży się z kilku minut do kilku lub kilkunastu godzin. Taka sytuacja ma najczęściej miejsce pod koniec terminów określonych na złożenie deklaracji podatkowych. Ze względu na to zaleca się składanie deklaracji podatkowych z wyprzedzeniem.

Numer urzędowego poświadczenia odbioru należy przechowywać aż do przedawnienia zobowiązania podatkowego, które wynika z danej deklaracji podatkowej, czyli przez pięć lat.

Czy e-PIT ma pierwszeństwo nad formularzem papierowym?

Nie, e-PIT nie ma pierwszeństwa nad formularzem papierowym. Jeśli zdecydujesz się na złożenie zeznania podatkowego w formie papierowej, to Urząd Skarbowy weźmie pod uwagę zeznanie podatkowe w tej formie, i w takiej sytuacji zeznanie podatkowe w formie elektronicznej nie będzie brane pod uwagę.

Zwrot nadpłaconego podatku.

Jeśli deklaracja podatkowa została przekazana w formie tradycyjnej, Urząd Skarbowy ma dziewięćdziesiąt dni na zwrot nadpłaconego podatku. Jeśli deklaracja podatkowa została przekazana w formie elektronicznej, zwrot podatku powinien nastąpić w ciągu czterdziestu pięciu dni. Jeśli składający posiada Kartę Dużej Rodziny, czas ten ulega skróceniu. W takim przypadku zwrot podatku powinien pojawić się w trzydzieści dni od złożenia deklaracji PIT. W większości przypadków zwrot nadpłaconego podatku następuje w ciągu kilku dni.

Niezłożenie PIT w terminie - co zrobić?

Jeśli okazało się, że zapomniałeś złożyć formularz PIT w terminie, musisz jak najszybciej złożyć czynny żal na piśmie wraz z właściwie wypełnionym drukiem podatkowym. Oczywiście złożenie czynnego żalu nie zwalnia Cię z obowiązku uiszczenia odsetek za zaległości podatkowe.

Czynny żal możesz złożyć na trzy sposoby:

  • bezpośrednio w urzędzie,
  • za pośrednictwem listu poleconego,
  • przez internet.

Elektroniczny czynny żal możesz złożyć za pomocą skrzynki ePUAP do właściwego urzędu skarbowego lub za pośrednictwem portalu podatkowego. Pamiętaj, aby pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru, dzięki któremu masz gwarancję, że dokumenty zostały odebrane przez urząd. Do złożenia czynnego żalu możesz wykorzystać wzór pisma ogólnego.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak rozliczyć dwa samochody w jednoosobowej działalności?