Jak sprawdzić, czy PIT został rozliczony przez Urząd...
Redakcja
https://pexels.com/
podatnik.info

Jak sprawdzić, czy PIT został rozliczony przez Urząd Skarbowy?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 1. Żeby dowiedzieć się, czy PIT przekazany do Urzędu Skarbowego w formie papierowej został rozliczony, najlepiej skontaktować się telefonicznie z tą instytucją i zapytać o aktualny status zeznania podatkowego. PIT złożony w ten sposób będzie widoczny również w systemie elektronicznym na platformie "Twój e-PIT" (portal podatkowy Ministerstwa Finansów).
 2. Program PIT pro 2023/2024 to jeden z najpopularniejszych programów podatkowych, dzieki któremu szybko i sprawnie wykonasz rozliczenie PIT bez konieczności wychodzenia z domu. Program działa zgodnie z Ministerstwem Finansów oraz posiada rekomendację Instytutu Polskiej Księgowości.

 3. Żeby sprawdzić status zeznania podatkowego przekazanego do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej, należy zalogować się za pomocą platformy internetowej do e-Urzędu Skarbowego. Po zalogowaniu wybrać: "Twój e-PIT". Dane te będą dostępne w sekcji "złożone dokumenty".
 4. Od lutego 2019 roku podatnik może sprawdzić swoje roczne zeznanie podatkowe, które wypełnił za niego Urząd Skarbowy, a dokładniej Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), na platformie Ministerstwa Finansów "Twój e-PIT". Można się do niej zalogować, korzystając z profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej, aplikacji mobilnej mObywatel, a także za pośrednictwem danych autoryzujących takich jak PESEL lub NIP i kwoty przychodu.

Darmowe rozliczenie PIT 2023/2024 przez Internet

Dawno minęły czasy, kiedy z wypełnionym rozliczeniem podatkowym stało się w długich kolejkach w Urzędzie Skarbowym. Oczywiście, taka możliwość jeszcze istnieje, jednak znakomita większość Polaków wybiera wygody, szybki i bezpieczny sposób rozliczenia podatków poprzez Internet.

W takim przypadku najwygodniej skorzystać z usługi elektronicznego rozliczania PIT-a (tzw. e-PIT). Rozliczenie PIT oferuje intuicyjny  program PIT Pro od Podatnik.info

Program jest aktualizowany, przez co można być pewnym, że zawarte są wszystkie ulgi i inne ważne informacje podatkowe. Program PIT 2023/2024 jest nie tylko intuicyjny (nie przejdzie się dalej, jeśli nie wypełni się niezbędnych pól), ale i przede wszystkim bezpieczny.

Platforma daje dostęp do:

 • wcześniej przesłanych PIT-ów, korekt lub zgłoszeń aktualizacyjnych,
 • informacji podatkowych od płatników,
 • aktualnego stanu prowadzonych spraw w urzędzie skarbowym,
 • złożonych pełnomocnictw głównych,
 • stanu rozliczeń i płatności z organem podatkowym,
 • pism wysłanych do organu podatkowego i odebranych od niego, dotyczących spraw załatwianych przez portal.

Co to jest usługa Twój e-PIT 2023/2024?

Rozliczenie roczne PIT możliwe jest również za pośrednictwem rządowej usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym. Usługa Twój e-PIT  to przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową automatycznie roczne zeznanie podatkowe. Dotyczy ono formularzy PIT 37, PIT 36 i PIT 38 i PIT 28.

W e-PIT wszystkie niezbędne dokumenty są wstępnie uzupełnione, podatnik nie musi generować wniosków, ani dokumentów.

Należy zauważyć, że opcja ta ma wiele niedociągnięć. Jedną z nich jest utrudnione naliczanie ważnych dla większości podatników PIT ulg podatkowych, takich jak ulga na dzieci, ulga termomodernizacyjna, ulga rehabilitacyjna, IKZE, czy ulga od darowizn. Osoba wypełniająca deklarację musi sama wiedzieć jakie ulgi jej przysługują. W przeciwieństwie do Twój e-Pit, w rozliczeniu PIT poprzez portal podatnik.info podatnik dostaje informacje jakie ulgi mu przysługują, co rozwiewa wiele wątpliwości i zdecydowanie przyśpiesza wypełnienie deklaracji.

Pamiętajmy, że jeśli podatnik sam nie rozliczy swojego PIT-u to deklaracja podatkowa zostanie wysłana do Urzędu Skarbowego automatycznie. W takim przypadku można nie skorzystać z dostępnego prawa do odliczeń (np. nie odliczy się ulgi termomodernizacyjnej, czy rehabilitacyjnej) i straci się część pieniędzy z możliwego zwrotu.

Jak sprawdzić, czy PIT został rozliczony?

Jeśli rozliczenie PIT przekazaliśmy w formie papierowej, możemy skontaktować się z Urzędem Skarbowym telefonicznie i zapytać o status zeznania podatkowego. Jeśli rozliczenie PIT przekazaliśmy w formie elektronicznej, możemy sprawdzić stan rozliczenia PIT w e-Urzędzie Skarbowym, który jest portalem stworzonym przez Ministerstwo Finansów. Gdy się tam udamy oraz klikniemy na napis e-Urząd Skarbowy, nastąpi przekierowanie na stronę gdzie z kolei należy kliknąć na niebieski przycisk z napisem zaloguj się i wybrać sposób logowania do e-Urzędu Skarbowego.

Ważne! Należy pamiętać, że zanim nasze zeznanie złożone elektornicznie będzie widoczne w Twoim e-PIT może minąć kilka tygodni.

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się na trzy sposoby - za pomocą Profilu Zaufanego, aplikacji mObywatel i danych podatkowych z lat ubiegłych.

Na stronie głównej e-Urzędu Skarbowego klikamy na panel z napisem Twój e-PIT. Na górze strony znajdują się cztery sekcje - bieżące dokumenty, złożone dokumenty, dokumenty źródłowe i historia logowań.

Klikamy na sekcję złożone dokumenty i wybieramy rok, za który się rozliczamy. Wkrótce potem na ekranie wyświetli się status deklaracji PIT i informacja o zwrocie nadpłaconego podatku.

Jak sprawdzić PIT za pomocą profilu zaufanego?

Profil Zaufany to środek identyfikacji elektronicznej, dzięki któremu możemy potwierdzić swoją tożsamość w Internecie. Pozwala załatwić wiele spraw bez konieczności wizyty w urzędzie z każdego urządzenia z dostępem do Internetu.

Profil zaufany daje możliwość złożenia pełnoprawnych podpisów na dokumentach urzędowych. To właśnie za jego pomocą szybko i sprawnie sprawdzimy PIT wypełniony przez KAS.

Po zalogowaniu się do systemu Twój e-PIT, wchodzimy w zakładkę „złożone dokumenty”, gdzie znajduje się dostęp do wypełnionej deklaracji PIT-37 i PIT-38 za rok 2023 oraz dane: data rozliczenia, status, nadpłaty i pozostałe ważne informacje. Mamy możliwość wprowadzenia zmian- możemy edytować/wydrukować wniosek lub złożyć korektę.

Jeśli nie posiadamy Profilu Zaufanego proces logowania się do portalu nieco się wydłuża. W takiej sytuacji musimy podać dane autoryzujące: PESEL, data urodzenia i kwota przychodów za zeszły rok podatkowy.

Urzędowe poświadczenie odbioru a podatnicy.

Numer urzędowego poświadczenia odbioru (UPO) to numer nadawany w celu poświadczenia poprawnego przyjęcia deklaracji podatkowej przez organ podatkowy. Jest to bardzo ważny numer, ponieważ potwierdza poprawność wysyłki deklaracji PIT przez internet.

Innymi słowy, otrzymanie numeru urzędowego poświadczenia odbioru potwierdza, że deklaracja podatkowa przekazana w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego faktycznie znajduje się w Urzędzie Skarbowym. Warto wspomnieć, że data otrzymania numeru urzędowego poświadczenia odbioru stanowi też potwierdzenie daty złożenia deklaracji podatkowej.

Numer urzędowego poświadczenia odbioru jest nadawany wyłącznie tym deklaracjom podatkowym, którym udało się uzyskać status 200. Status 200 oznacza, że deklaracja podatkowa została zweryfikowana pozytywnie. Każdy status inny niż 200 przyczynia się do odrzucenia deklaracji podatkowej.

W większości przypadków numer urzędowego poświadczenia odbioru jest nadawany krótko po tym, jak deklaracja podatkowa została zweryfikowana pozytywnie. Niestety, w sytuacji, gdy system informatyczny odpowiedzialny za przetwarzanie deklaracji podatkowych jest przeciążony i przyjmuje znaczną liczbę deklaracji PIT, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że czas oczekiwania na nadanie numeru urzędowego poświadczenia odbioru wydłuży się z kilku minut do kilku lub kilkunastu godzin. Taka sytuacja ma najczęściej miejsce pod koniec terminów określonych na złożenie deklaracji podatkowych. Ze względu na to zaleca się składanie deklaracji podatkowych z wyprzedzeniem.

Numer urzędowego poświadczenia odbioru należy przechowywać aż do przedawnienia zobowiązania podatkowego, które wynika z danej deklaracji podatkowej, czyli przez pięć lat.

Czy e-PIT ma pierwszeństwo nad formularzem papierowym?

Nie, e-PIT nie ma pierwszeństwa nad formularzem papierowym. Jeśli zdecydujesz się na złożenie zeznania podatkowego w formie papierowej, to Urząd Skarbowy weźmie pod uwagę zeznanie podatkowe w tej formie, i w takiej sytuacji zeznanie podatkowe w formie elektronicznej nie będzie brane pod uwagę.

Zwrot nadpłaconego podatku.

Jeśli deklaracja podatkowa została przekazana w formie tradycyjnej, Urząd Skarbowy ma dziewięćdziesiąt dni na zwrot nadpłaconego podatku. Jeśli deklaracja podatkowa została przekazana w formie elektronicznej, zwrot podatku powinien nastąpić w ciągu czterdziestu pięciu dni. Jeśli składający posiada Kartę Dużej Rodziny, czas ten ulega skróceniu. W takim przypadku zwrot podatku powinien pojawić się w trzydzieści dni od złożenia deklaracji PIT. W większości przypadków zwrot nadpłaconego podatku następuje w ciągu kilku dni.

Niezłożenie PIT w terminie - co zrobić?

Jeśli okazało się, że zapomniałeś złożyć formularz PIT w terminie, musisz jak najszybciej złożyć czynny żal na piśmie wraz z właściwie wypełnionym drukiem podatkowym. Oczywiście złożenie czynnego żalu nie zwalnia Cię z obowiązku uiszczenia odsetek za zaległości podatkowe.

Czynny żal możesz złożyć na trzy sposoby:

 • bezpośrednio w urzędzie,
 • za pośrednictwem listu poleconego,
 • przez Internet.

Elektroniczny czynny żal możesz złożyć za pomocą skrzynki ePUAP do właściwego urzędu skarbowego lub za pośrednictwem portalu podatkowego. Pamiętaj, aby pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru, dzięki któremu masz gwarancję, że dokumenty zostały odebrane przez urząd. Do złożenia czynnego żalu możesz wykorzystać wzór pisma ogólnego.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Płaca minimalna 2025 – czy możemy spodziewać się podwyżki?