Jak rozliczyć PIT-36 online za 2018?
Beata Michoń
Pixabay.com
Podatnik.Info

Jak rozliczyć PIT-36 online za 2018?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

   

Druk ten dotyczy również m. in. dochodów uzyskanych poza Polską, wynikających z najmu i dzierżawy, a nawet działów specjalnych produkcji rolnej. Dlaczego warto rozliczyć PIT-36 online za 2018 w 2019?

   

Jak rozliczyć PIT-36 online za 2018?

Złożenie druku PIT-36 online za 2018 jest procederem prostym i intuicyjnym. By poprawnie rozliczyć deklarację PIT-36 online, należy wybrać w programie PIT odpowiedni formularz i postępować zgodnie z sugestiami programu oraz zaznaczyć interesujący nas wariant zeznania – indywidualny, wraz z małżonkiem bądź przeznaczony dla osoby samotnie wychowującej dziecko.

 

By prawidłowo wypełnić PIT-36 2019 online, podatnik, który prowadził działalność gospodarczą, będzie potrzebował pewnych informacji. Musi on dysponować swoim numerem NIP, remanentem, książką przychodów i rozchodów, dokumentacją poniesionych kosztów oraz sprawdzonymi formalnie kartami przychodów pracowników i ewidencjami.

 

Jeśli podatnik nie trudnił się prowadzeniem działalności gospodarczej, a deklarację PIT-36 online musi składać np. ze względu na wspólne rozliczenie z małżonkiem, do sprawdzenia autentyczności nadawcy wystarczą podstawowe informacje, takie jak numer PESEL, aktualny adres zamieszkania (swój, małżonka i dzieci), data urodzenia i kwota przychodu za 2017 rok, rozliczony w deklaracji z 2018 roku. By móc poprawnie rozliczyć swoje przychody, podatnik musi dysponować wszystkimi należnymi mu za 2018 rok zeznaniami PIT-11 oraz PIT-8C. Jeśli nie posiada on tych druków, wartość przychodów z konkretnego źródła musi być ustalona samodzielnie. 

  

Rozliczenie PIT-36 2019 online przy pomocy programu PIT

W trakcie rozliczenie deklaracji PIT-36 online okaże się, czy potrącane w trakcie roku podatkowego kwoty złożyły się na nadpłatę czy niedopłatę. W przypadku nadpłaty odpowiednia kwota zostanie przekazana przez urząd skarbowy w sposób właściwy dla formularza ZAP-3. Jeśli ostatecznym rezultatem będzie niedopłata, brakującą kwotę należy wpłacić do budżetu państwa do końca kwietnia. Zwrot podatku powinien trafić do podatnika w ciągu 45 dni przy rozliczeniu PIT-36 online, bądź 3 miesięcy w wypadku złożenia deklaracji tradycyjnej.

 

Rozliczenie PIT-36 online, to nie tylko wykazywanie przychodów i dochodów, od których należy płacić podatek, ale i możliwość odliczenia ulg, które mogą znacznie obniżyć nasz podatek. Do najkorzystniejszych ulg, które mogą przysługiwać podatnikom zalicza się ulgę prorodzinną (1 112,04 zł odliczenia od pierwszego dziecka) oraz ulgę internetową (dwukrotne odliczenie do 760 zł za opłaty związane z łączem internetowym). Obie ulgi powinny zostać wykazane w załączniku PIT/O.

 

Załączników potrzebnych przy złożeniu deklaracji PIT-36 online może być więcej. Prezentowane poniżej załączniki dotyczą zarówno ulg, jak i dochodów:

 

Nazwa załącznika

Przeznaczenie

PIT/D

Ulgi mieszkaniowe

PIT/O

Ulgi inne niż mieszkaniowe

PIT/BR

Ulgi badawczo-rozwojowe (za rok 2018)

PIT/B

Dochody z działalności gospodarczej

PIT/Z

Dochody z biznesu, które przez 5 lat były objęte zwolnieniem

PIT/M

Dochody małoletnich dzieci

PIT/ZG

Dochody zagraniczne

PIT/DS

Dochody działów specjalnych produkcji rolnej

  

Dysponując informacjami potrzebnymi do uzupełnienia deklaracji, wymaganych załączników i należnych ulg, można złożyć formularz PIT-36 online poprzez program PIT. Dopełnienie niezbędnych formalności przez internet wiąże się z oszczędnością czasu i wygodą, a przesłanie kompletnej deklaracji prosto na serwery Ministerstwa Finansów gwarantuje bezpieczeństwo poufności danych. Program PIT pomoże w wykonaniu niezbędnych obliczeń oraz przechowa część danych w pamięci aplikacji, dzięki czemu złożenie PIT-36 online za rok będzie jeszcze prostsze!

  

Jak rozliczyć PIT-36 za 2018?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-36 w roku podatkowym 2019: 

  

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT Pro 2018/2019 już dziś

  

Autor artykułu: Beata Michoń

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Składki ZUS wspólników spółki z o.o.