Jak rozliczyć PIT 2018 z dochodami z zagranicy?
Redaktor
pixabay.com
Podatnik.Info

Jak rozliczyć PIT 2018 z dochodami z zagranicy?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zgodnie z prawem, jeśli są polskimi rezydentami, są też zobowiązane do zsumowania wszystkich przychodów, zarówno tych uzyskiwanych w Polsce, jak i poza nią, niezależnie od tego, z jakiego źródła one pochodzą. 

Forma rozliczenia zależeć będzie od tego, w jakim kraju uzyskano dochody, ponieważ w zależności od umowy, jaką Polska ma podpisaną z danym państwem dochody te mogą być zwolnione z opodatkowania.


Jak rozliczyć PIT – państwa z umową z odliczeniem proporcjonalnym

Odliczenie proporcjonalne polega na opodatkowaniu dochodu zagranicznego w Polsce, ale odliczeniu od należnego podatku kwoty podatku zapłaconego za granicą. Odliczenie to podlega limitowi, obliczanemu według wzoru:

podatek należny w Polsce * (dochód z zagranicy / dochód łączny z Polski i zagranicy)

Z niektórymi krajami Polska podpisała umowę z odliczeniem proporcjonalnym, co oznacza, że osoby, które mają polską rezydencję podatkową muszą rozliczyć pochodzące stamtąd dochody w Polsce. Zostaną one wpisane do sekcji D w formularzu PIT-36. Dotyczy to również przypadków, w których podatnik uzyskiwał wyłącznie dochody zagraniczne.Jak rozliczyć PIT – państwa z umową z wyłączeniem z progresją

Wyłączenie z progresją oznacza zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego w innym kraju, ale wzięcie go pod uwagę przy ustalaniu stopy procentowej do obliczenia podatku dochodowego.

W przypadku krajów, z którymi Polska ma umowę z wyłączeniem z progresją, sposób postępowania przy rozliczeniach przedstawia się dwojako. Osoby, które w trakcie roku podatkowego uzyskały dochody wyłącznie za granicą, nie muszą wypełniać w ogóle polskiego PIT. Osoby, które uzyskały dochody zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, powinny wpisać dochody zagraniczne w sekcji H formularza PIT-36. Nie będą one doliczane do dochodów z Polski, ale wpłyną na obliczenie podatku do zapłaty w naszym kraju.Jak rozliczyć PIT – osoby mieszkające na stałe za granicą

Obowiązek rozliczania PIT w Polsce nie dotyczy grupy osób, które przeniosły centrum interesów życiowych do innego kraju. Osoby, które przez większość roku mieszkają za granicą a do Polski wracają tylko od święta, rozliczać będą się z urzędami skarbowymi w miejscu, w którym pracują. Przepisy dokładnie precyzują, że jeśli ktoś przebywa poza Polską przez minimum 183 dni w roku, to podlegać będzie pod zagraniczne rozliczenie podatku od dochodów.

Jakie formularze PIT w przypadku dochodów zagranicznych

Osoby, które muszą rozliczyć dochody zagraniczne w Polsce, powinny zrobić to na formularzu PIT-36. Konieczne będzie jednak złożenie załączników, oznaczonych jako PIT/ZG. Dochody z różnych krajów należy wykazać na osobnych załącznikach, jeśli więc ktoś w trakcie roku podatkowego uzyskał dochody w dwóch różnych krajach, będzie musiał złożyć wraz z deklaracją dwa druki PIT/ZG.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PIT 2018 - Rozliczenie PIT-37 za 2017 przez internet