Jak odliczyć ulgę prorodzinną, gdy dziecko pracuje?
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak odliczyć ulgę prorodzinną, gdy dziecko pracuje?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Ulga z tytułu wychowywania dzieci (zwana inaczej ulgą prorodzinną) przysługuje obojgu rodzicom, gdy wychowują dziecko od momentu urodzenia do 25. roku życia. Jeśli osiągnie ono pełnoletniość, to musi posiadać status ucznia, o ile opiekunowie chcą uzyskać ulgę prorodzinną. Kwota ulgi za cały rok podatkowy wynosi 1112,04 zł (92,67 zł za jeden miesiąc opieki) na każde dziecko. Wnioskując o nią, trzeba pamiętać o konieczności dołączenia do zeznania podatkowego formularza PIT-O.

Zarobki naszego dziecka mają znaczenie dopiero wtedy, gdy staje się ono pełnoletnie. W przypadku pracy niepełnoletniego, nie musimy przejmować się wysokością jego wynagrodzenia. Ważne jest, abyśmy byli jego prawnym opiekunem, a dziecko pozostawało pod naszą opieką we wspólnym gospodarstwie domowym. Zasady rocznego rozliczania się z fiskusem są takie same, jak w przypadku ulgi z tytułu samotnego wychowywania dziecka. A więc, kiedy dochody latorośli pochodzą m. in. z pracy, stypendiów oraz z przedmiotów oddanych jej do swobodnego użytku, wypełniamy za nią osobny PIT-37 i podpisany w jej imieniu składamy do właściwego urzędu skarbowego.

Z kolei w sytuacji czerpania korzyści z innych źródeł niż wyżej wymienione, rodzice doliczają zarobki dziecka do swoich i wykazują je w zeznaniu rocznym na formularzu PIT-36 i PIT-M.

Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, zarobki małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków. Tak stanowi art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o PDOF.

Natomiast w sytuacji ukończenia przez dziecko 18.roku życia, z punktu widzenia rozliczenia rocznego i ulgi prorodzinnej, znaczenie ma wysokość zarobków oraz źródło ich pochodzenia.

Limit dochodów

Jeżeli dochód pełnoletniego dziecka (uczącego się w wieku 18-25 lat w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w prawie o szkolnictwie wyższym) przekroczy w 2011 roku kwotę 3091 zł, powoduje to brak możliwości uzyskania przez jego rodziców tzw. ulgi prorodzinnej (podobnie jak to ma miejsce z ulgą z tytułu samotnego wychowywania dziecka). Ustawodawca określa źródła korzyści majątkowych w art. 27 i art. 30b ustawy o PDOF. Powyższy limit obowiązuje w całym roku podatkowym. Pamiętanie o tej regule pozwoli nam na uniknięcie późniejszych rozczarowań.

Odstępstwem od tej zasady jest pobieranie przez dziecko (bez względu na wiek) świadczeń z tytułu zasiłku pielęgnacyjnego lub renty socjalnej. Dla opiekunów nie ma wtedy znaczenia wysokość zarobionej przez podopiecznego sumy, podobnie jak w przypadku małoletniej latorośli.

Dzieci pełnoletnie na ogół samodzielnie wypełniają zeznanie podatkowe. Jednakże podobnie jak w przypadku ulgi z tytułu samotnego wychowywania dziecka, osoby niepełnosprawne niezależnie od wieku mogą rozliczać się z rodzicami.

Jak ominąć limit

Z punktu widzenia rodziców, których dochód wypracowany przez ich pociechy będzie większy niż 3091 zł, ciekawą alternatywą wydaje się być podpisanie nawet kilkunastu umów na łączną sumę nie przekraczającą 200 zł. W tym kontekście zastosowanie ma art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PDOF, mówiący o zryczałtowanym podatku w wysokości 18% przychodu:

z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł - w wysokości 18% przychodu.

Środków pozyskanych na podstawie wymienionych wyżej umów nie trzeba uwzględniać w rocznym zeznaniu podatkowym, ponieważ są one obciążone zryczałtowanym podatkiem dochodowym, który odprowadza płatnik składek. Dzięki temu rodzice nie tracą prawa do ulgi. Jedyną możliwością wykluczającą korzystanie z tego rozwiązania jest sytuacja, gdy zleceniodawca jest pracownikiem zleceniobiorcy.

Kiedy nie chcemy podpisywać wielu umów, musimy pilnować, by nie przekroczyć kwoty wolnej od podatku. W tym celu przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że od przychodów należy odliczyć koszty ich uzyskania. Jednakże nie bierze się pod uwagę składek ZUS, gdyby zostały odliczone przez pracodawcę. Zwraca się na nie uwagę dopiero w okresie wypełniania deklaracji podatkowej, podczas określania podstawy opodatkowania.

Rodzice powinni mieć świadomość, że obie ulgi (ulga z tytułu samotnego wychowywania dziecka i ulga prorodzinna) wzajemnie się nie wykluczają. W przypadku spełniania wszystkich wymaganych kryteriów, mogą oni jednocześnie skorzystać z preferencyjnego odliczenia zarówno jednej, jak i drugiej.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!