Jak obliczyć podatek od emerytury 2022? Zapytaj Eksperta!
Podatnik.info
Podatnik.info
podatnik.info

Jak obliczyć podatek od emerytury 2022? Zapytaj Eksperta!

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Podatek od emerytury 2022 a Nowy Ład

Już w dniu 1 stycznia 2022 roku weszły pierwsze zmiany, które wpłynęły pozytywnie na sytuację podatkową wielu emerytów. Rząd wprowadził reformę zwalniającą z podatku osoby uzyskujące emerytury i renty o maksymalnej wysokości 2 500 zł miesięcznie. Na konto podatników objętych nowymi przepisami trafi wyższa kwota świadczenia o kwotę podatku.

Jak zapewnia rząd, już na tych zmianach zyska około 8 mln podatników i rencistów. Część z seniorów zapłaci znacznie niższe zobowiązanie wobec urzędu skarbowego w związku z podwyższoną kwotą wolną od podatku. Zmiany nazywane „Emerytury bez podatku” obowiązywały od początku 2022 roku. Warto jednak pamiętać, że to nie koniec zmian, którymi zostali objęci emeryci oraz renciści.

Kolejne zmiany weszły w życie wraz z poprawkami do Polskiego Ładu. To właśnie te przepisy zostały wprowadzone pod nazwą „Niskie podatki”. Seniorzy, którzy do tej pory płacili podatek od emerytury 2022, z pewnością zyskają na reformie. Dotyczy to więc osób otrzymujących świadczenie powyżej 2 500 zł. Rząd zdecydował o obniżeniu wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych z 17% do 12%.

Obniżony podatek od emerytury 2022 dotyczy tak naprawdę wszystkich podatników, którzy płacą zobowiązanie wobec urzędu skarbowego obliczane według skali podatkowej. Bez wątpienia każdy powinien znać swoje prawa i obowiązki wynikające z uzyskiwania przychodów na terytorium Polski.

Wiemy jednak, że czasami trudno zrozumieć przepisy – zwłaszcza w przypadku częstych zmian. Poniżej wyjaśniamy szczegółowo, jak obliczyć podatek od emerytury 2022 i w jaki sposób wpłyną na jego wysokość reformy wprowadzane przez rząd.

Podatek od emerytury 2022 – jakie zmiany zaszły?

Zacznijmy od szczegółowego omówienia zmian, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2022 roku. Pierwszą, jaką wprowadziła reforma podatkowa Polski Ład, było podwyższenie kwoty wolnej od podatku. W 2021 roku wynosiła ona 8 000 zł. Kwota zmniejszająca zaliczki na podatek sięgała 525,12 zł. Reforma wprowadzona przez rząd pozwoliła jednak na skorzystanie ze zwolnienia podatkowego znacznie większej grupie Polaków.

Nowy Polski Ład podniósł kwotę wolną od podatku do 30 000 zł. Konsekwencją tych zmian był również wzrost kwoty zmniejszającej zaliczki do 5 100 zł. Na tej reformie zyskują przede wszystkim emeryci i renciści otrzymujący świadczenie do 2 500 zł miesięcznie – w efekcie 2/3 podatników nie płaci podatku. Osoby, które pobierają wyższe emerytury lub renty, muszą opłacić zobowiązanie wobec urzędu skarbowego wyłącznie od kwoty przekraczającej 2 500 zł.

Co ważne, mimo zwolnienia z podatku należy odliczyć składkę zdrowotną w wysokości 9%. Od 1 lipca 2022 roku obowiązują korzystniejsze warunki opodatkowania dla wszystkich podatników opłacających zobowiązanie według skali podatkowej. Stawka w przypadku I progu podatkowego została obniżona do 12%. Efektem tych zmian był spadek kwoty zmniejszającej podatek o 125 zł miesięcznie – w skali roku natomiast z 5 100 zł do 3 600 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ wypłacający emeryturę jest zobowiązany do odliczania zaliczek miesięcznych od wypłacanej kwoty na konto emeryta. Każdy obywatel otrzymujący świadczenie ma obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym za pomocą PIT-40A oraz PIT-11. Pierwszy dokument jest wystawiany przez organ wypłacający świadczenie i przesyłany do urzędu skarbowego oraz świadczeniobiorcy.

Co ważne, emeryt może samodzielnie obliczyć podatek od emerytury w 2022 roku oraz złożyć korektę dokumentu lub dostarczyć formularz osobiście do urzędu skarbowego w wyznaczonym terminie.

Druk PIT-11 otrzymują osoby, które otrzymują zarówno świadczenie emerytalne, jak i posiadają zatrudnienie. W takim przypadku emeryt musi dostarczyć do urzędu skarbowego deklarację PIT-37. Bez wątpienia warto wiedzieć, jak obliczyć podatek od emerytury 2022, by móc zweryfikować informacje w druku PIT-40A wypełniony i dostarczony przez ZUS.

Jak obliczyć podatek od emerytury 2022? Ekspert odpowiada!

Z wyliczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że emeryci i renciści pobierający emeryturę od kwoty 2 501 zł nawet do 16 000 zł otrzymają świadczenie wyższe nawet o kilkadziesiąt lub kilkaset złotych więcej.

Spójrzmy na przykład:

Osoba pobierająca świadczenie 3 000 zł miesięcznie zapłaci w skali roku nawet o 2 095 zł mniej. Natomiast emeryt otrzymujący kwotę 4 500 zł na konto będzie musiał zapłacić podatek obniżony o 1 606 zł rocznie.

Poniżej prezentujemy, jak obliczyć podatek od emerytury 2022. Zakładamy, że podatnik nie posiada innego zatrudnienia. Podstawą obliczeń będzie natomiast kwota emerytury brutto w wysokości 2 800 zł.

 • Po pierwsze, pamiętajmy, że od kwoty emerytury należy obliczyć wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9%.

  2 800 zł x 9% = 252 zł
 • Następnie obliczamy kwotę podatku dochodowego, uwzględniając kwotę zmniejszającą podatek.

  (2 800 zł x 12%) – 300 zł = 36 zł

  Zaliczka miesięczna na podatek będzie wynosiła 36 zł.
 • Aby obliczyć zobowiązanie roczne wobec urzędu skarbowego, mnożymy tę kwotę przez 12.

  36 zł x 12 = 432 zł

  Oznacza to kwotę równą 432 zł w skali roku.

Jeżeli nadal obowiązywałby podatek w wysokości 17% w skali roku, miesięczna zaliczka na podatek wynosiłaby 51 zł. Roczne zobowiązanie wobec urzędu skarbowego sięgałoby 612 zł. Podatnik zaoszczędzi więc 15 zł miesięcznie oraz 180 zł w skali roku. Bez wątpienia jest to korzystna zmiana dla emerytów.

Emeryci, którzy otrzymują świadczenie do 2 500 zł, będą całkowicie zwolnieni z podatku. Muszą jednak pamiętać o odliczeniu od kwoty brutto składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podsumowanie: Podatek od emerytury w 2022 roku – najważniejsze informacje

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o wysokości zobowiązania wobec urzędu skarbowego dla emerytów.

 • Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje wyższa kwota wolna od podatku. Rząd podjął decyzję o jej podniesieniu z 8 000 zł do 30 000 zł.
 • W efekcie tych zmian nie zapłacą podatku osoby, które otrzymują świadczenie do 2 500 zł.
 • Od 1 lipca 2022 roku została również wprowadzona niższa kwota podatku dla podatników opłacających zobowiązanie obliczone według skali podatkowej. Obecnie stawka wynosi 12%.
 • Emeryci zyskają w skali roku nawet kilkadziesiąt lub kilkaset złotych.
 • Każdy emeryt ma obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym na podstawie PIT-40A oraz PIT-11 – w przypadku osób posiadających dodatkowe zatrudnienie.
 • ZUS przesyła automatycznie do urzędu skarbowego druk PIT-40A. Emeryt ma jednak możliwość obliczenia podatku samodzielnie oraz złożenie korekty lub dostarczenie deklaracji osobiście.
 • Warto wiedzieć, jak obliczyć podatek od emerytury w 2022. Można to zrobić w trzech prostych krokach. Po pierwsze, należy obliczyć kwotę składki zdrowotnej (9%) od kwoty emerytury brutto. Po drugie obliczamy zaliczkę miesięczną na PIT, odliczając kwotę zmniejszającą zaliczki. Po trzecie, należy pomnożyć otrzymaną kwotę przez 12.
 • Co ważne, jeżeli w ciągu roku nastąpiła waloryzacja, warto krok po kroku sprawdzić potwierdzenia odbioru świadczenia z każdego miesiąca oraz zsumować te kwoty.


Jeżeli nadal masz wątpliwości, jak obliczyć podatek od emerytury 2022, warto skorzystać z programu Podatnik.info. Każdy użytkownik otrzymuje dostęp do bazy ekspertów, którzy bezpłatnie odpowiadają na pytania i rozwiewają wątpliwości podatników. Dodatkowo nasz program pomoże Ci w obliczeniu zobowiązania wobec urzędu skarbowego oraz złożeniu deklaracji podatkowej online. Sprawdź, co możesz zyskać dzięki Podatnik.info!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od nieruchomości 2025 – uwaga, szykują się zmiany!