Jak obliczyć podatek dochodowy?
Jan Kowalski
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak obliczyć podatek dochodowy?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

Podatek dochodowy – to musisz wiedzieć!

Podatek dochodowy to świadczenie pieniężne na rzecz państwa. Musi je uregulować każda osoba fizyczna, która w roku poprzednim osiągnęła dochód. Zaliczka na podatek dochodowy musi trafić w wyznaczonym terminie do urzędu skarbowego. Każda osoba fizyczna może rozliczać się z tego obowiązku w czterech różnych formach: na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, ryczałtem lub kartą podatkową. Trzy ostatnie sposoby są zarezerwowane dla prowadzących działalność gospodarczą.

Od wyboru formy rozliczenia podatku dochodowego zależą szczegółowe obowiązki każdego podatnika oraz wysokość zobowiązania. Jak obliczyć podatek dochodowy? Jaka jest podstawa obliczenia podatku? Jaką wysokość składek na ubezpieczenie można odliczyć? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje na ten temat.

jak obliczyć podatek dochodowy

Podstawa obliczenia podatku

Podstawa obliczenia podatku dochodowego to najważniejsza informacja, od której należy rozpocząć swoje działania związane z określeniem swojego zobowiązania. Od niej zależy, jak wysoki podatek dochodowy będzie musiał zapłacić podatnik. Podstawa obliczenia podatku to przychód osiągnięty w danym roku po odjęciu kosztów uzyskania oraz wszelkich ulg i odliczeń.

W tym przypadku należy pamiętać, aby nie obniżać tej kwoty o zniżki obejmujące podatek dochodowy, a nie sam dochód. Jedną z takich preferencji jest możliwość odliczenia składek na ubezpieczenie. Powinieneś je odjąć dopiero od wyliczonego podatku dochodowego. Podstawa obliczenia podatku dochodowego wpływa bezpośrednio na wysokość zobowiązania w każdej formie opodatkowania.

jak obliczyć podatek dochodowy

Jak obliczyć podatek dochodowy?

Wyjaśnimy, jak obliczyć podatek dochodowy w przypadku każdej formy opodatkowania. Zacznijmy od najpopularniejszej, czyli skali podatkowej. Zaliczka na podatek dochodowy jest obliczana w tym przypadku w zależności od progu podatkowego. Jeżeli podstawa obliczenia wynosi nie więcej niż 120 000 zł (dawniej 85 528 zł), wówczas mnoży się ją przez stawkę 17%. Kiedy osiągnięty dochód przekroczy tę wartość, wówczas stawka wynosi 32%. Co jeszcze ma wpływ na to, ile wynosi zaliczka na podatek dochodowy?

Kwota zmniejszająca podatek to jedna z preferencji, z której mogą skorzystać podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych.

  • Jeżeli podstawa nie przekracza 8 000 zł, wówczas kwota zmniejszająca podatek wynosi 1360 zł.
  • Dla podatników, których podstawa wynosi od 8 001 do 13 000 zł, obowiązuje wzór: 1360 zł – 834 zł 88 gr x (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) / 5000 zł.
  • Kwota zmniejszająca podatek dla osób, których podstawa wynosi od 13 001 zł do 85 528 zł, wynosi 525,12 zł.
  • Jeżeli podstawa obliczenia wynosiła 85 529 zł do 127 000 zł, wówczas obowiązuje wzór: 525 zł 12 gr – 525 zł 12 gr x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) / 41 472 zł.
  • Kwota zmniejszająca podatek nie obowiązuje w przypadku podstawy wyższej niż 127 000 zł.

Dodatkowo każdy podatnik odprowadzający zaliczkę na podatek dochodowy według zasad ogólnych ma prawo do kwoty wolnej od podatku. Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy. Dzięki nim możesz skorzystać z wyższej kwoty wolnej od podatku, która wynosi aż 30 000 zł. Wcześniej było to 8 000 zł. Pamiętaj również o pozostałych ulgach. Odliczenie ich sprawi, że zaliczka na podatek dochodowy będzie niższa.

jak obliczyć podatek dochodowy

Jak obliczyć podatek dochodowy liniowy? Ten sposób opodatkowania jest najczęściej wybierany przez osoby osiągające wysoki dochód. Dzięki niemu można mieć pewność, że zaliczka na podatek dochodowy będzie wynosiła zawsze 19% od podstawy. W tym przypadku jedyną preferencją jest możliwość odliczenia składek na ubezpieczenie.

Jak obliczyć podatek dochodowy według ryczałtu? W tym przypadku nie ma możliwości odliczenia kosztów. Zaliczka na podatek dochodowy jest obliczona od zewidencjonowanych przychodów. Można jednak odliczyć składki na ubezpieczenie. Od przychodów odejmuje się wysokość składek. Następnie mnoży tę wartość przez proporcję sprzedaży danej stawki od całości. Ostatni etap to zaokrąglanie wyniku do pełnych złotych.

Proporcję sprzedaży danej stawki do całości oblicza się poprzez podzielenie przychodów w poszczególnych stawkach przez sumę przychodów w danym miesiącu. W przypadku tej formy opodatkowania obowiązuje pięć stawek: 17%, 15%, 8,5%, 5,5% oraz 3% w zależności od rodzaju działalności.

Podsumowanie: jak obliczyć podatek dochodowy – najważniejsze informacje?

Oto najważniejsze informacje na temat podatku dochodowego i sposobu jego obliczania:

  • Podstawa obliczenia podatku dochodowego to przychód odjąć koszty uzyskania oraz ulgi i odliczenia od dochodu.
  • Skala podatkowa wprowadza dwie stawki: 17% w przypadku podstawy do 120 000 zł (dawniej 85 528 zł) oraz 32% dla wyższej podstawy. Istnieje również możliwość odliczenia kwoty zmniejszającej podatek. Dodatkowo obowiązuje kwota wolna od podatku.
  • Podatek liniowy to jedna stawka wynosząca 19%. W tym przypadku można odliczyć jedynie składki na ubezpieczenie.
  • Ryczałt oblicza się od zewidencjonowanych przychodów. W tym przypadku można odliczyć składki na ubezpieczenie. Obowiązujące stawki to: 17%, 15%, 8,5%, 5,5% oraz 3% w zależności od prowadzonej działalności.
  • Pamiętaj, że możesz rozliczyć się z programem Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ile wynosi podatek dochodowy 2019 i jak go obliczyć?